top of page

Vinyasa Yoga Teacher Training 55 timer

Dette er en videreutdannelse for deg som er sertifisert yogalærer, og som vil bli vinyasayogalærer,
og et fordypningskurs for deg som ikke er yogalærer, men som ønsker å utvikle din egen praksis.
Lærer er Pia Maria Kozlowski.

Du vil lære:

  • Å legge opp myk, moderat og dynamisk vinyasaklasse med bakgrunn i bandha og vinyasa-krama filosofi.

  • Få økt forståelse for stillingers terapeutiske og energetiske effekt og hvordan lenke disse sammen med ulike vinyasa'er.

  • Lære om vinyasa'ens (overgangens) energetiske effekt.

  • Du vil vekke og fordype kinestetisk forståelse av kroppens bevegelsesmønster i ulike stillinger og bevegelser gjennom å justere andre samt kjenne justeringer i egen kropp.

  • Lære å modifisere både stillinger og vinyasa'er for tilretteleggelse av andres og egen praksis.

  • Du vil få bredere kunnskap til å kunne legge opp en variert daglig praksis for deg selv og andre.

  • Du vil oppleve personlig utvikling gjennom daglig Sadhana.
     

Ønsker du mer kunnskap og flere ferdigheter til undervisning eller egen praksis, er dette et kurs du kan få stort utbytte av. Forutsetningen for å delta er at du har praktisert en dynamisk yogavariant regelmessig over 1 1/2 år. Kurset går over seks dager i løpet av høsten, og det vil bli gitt obligatorisk hjemmearbeid som gjøres mellom samlingene.

TT_Vinyasa45t_2
Pia blomst forside rolig_edited.jpg

Datoer høsten 2024

Søndag 15. september   kl. 10.00-16.30
Søndag 29. septem
ber   kl. 10.00-16.30
Søndag 13. oktober        kl. 10.00-16.30
Søndag 27. oktober        kl. 10.00-16.30
Søndag 10. november    kl. 10.00-16.30
Søndag 24. november    kl. 10.00-16.30

 

Med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig.


Early bird-pris til 10. juni: Kr. 9.900,-

Ordinær pris etter 10. juni: Kr. 11.000,-


-Avbestilling innen 4 uker før oppstart: 90% av beløpet refunderes. 
-Avbestilling mellom 4-2 uker før oppstart: 50% av beløpet refunderes. 
-Etter 2 uker før oppstart refunderes ikke noe av beløpet. 

TT_Vinyasa_55t

Krav for å delta:

For å bli tatt opp til utdannelsen bør du ha praktisert vinyasa/dynamisk yoga i halvannet år. Kurset tjener som en videreutdannelse for deg som har en grunnutdannelse/kurs i yoga fra før og ønsker å lære videre for å bli vinyasalærer. Kurset er også åpent for deg som ønsker å fordype deg i vinyasa-yoga for å utvikle din egen praksis, uten at du er yogalærer fra før. Alle vil motta et diplom etter fullført kurs.

 

Søknad:
 

Vi ønsker å vite litt om deg, hva som er motivasjonen din for å delta og hvor lenge du har praktisert og med hvem. Skriv hvor du har utdannelsen din fra hvis du allerede er yogalærer. Nevn gjerne om du har bakgrunn i andre bevegelsesmetoder (dans, turn etc.). Husk også å legge ved informasjon om ev. sykdommer/skader.  Søknad sendes til: pimako@online.no - mrk. med Vinyasa 55 timers TT. I søknaden skal du også skrive ditt fulle navn, full adresse inkl. postnr. og poststed, mobilnummer og e-postadresse.

Pia namaste

Pia Maria Kozlowski

Pia har ukentlige klasser i vinyasa yoga ved Oslo Yoga, og underviser i vinyasa og restorative yoga på forskjellige studioer i Oslo. Hun underviser ved Oslo Yogas grunnleggende yogalærerutdannelse og leder videreutdannelsen i vinyasa yoga. Pia har praktisert yoga og meditasjon siden 2001 og har undervist i yoga siden 2003.

"Da jeg startet å praktisere yoga var det først i Iyengar yoga, men med min bakgrunn i dans falt det seg etterhvert mer naturlig for meg å utforske og praktisere vinyasa- yogaens mer flytende form. Jeg opplevde raskt hvor terapeutisk denne formen var for meg og fordypet meg stadig mer i vinyasa krama filosofi og yogaterapi. Jeg begynte å undervise vinyasa yoga til dansere da jeg selv drev med dans under et 4-årig opphold i Madrid og siden har denne formen for yoga vært mitt fremste redskap til å dele og hjelpe andre dypere inn i sin kropp og sin praksis.

 

Jeg har mange og forskjellige lærerutdannelser og år med undervisning bak meg både i vinyasa-yoga, ashtanga yoga og restorative yoga, men også i tradisjonell yogaterapi der individers spesifikke behov imøtekommes. Med lang erfaring og undervisning i vinyasa-yoga tar jeg kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig fletter jeg inn chakra-bevissthet slik at sekvensene oppleves som meningsfulle og terapeutiske. Jeg fletter inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi, og gir personlig veiledning i klasseundervisning."

bottom of page