A17I5864.jpg

Vinyasa Yoga Teacher Training 55 timer

Dette er en videreutdannelse for deg som er sertifisert yogalærer, og som vil bli vinyasayogalærer,
og et fordypningskurs for deg som ikke er yogalærer, men som ønsker å utvikle din egen praksis. Lærer er Pia Maria Kozlowski. 

Du vil lære:

  • Å legge opp myk, moderat og dynamisk vinyasaklasse med bakgrunn i bandha og vinyasa-krama filosofi.

  • Få økt forståelse for stillingers terapeutiske og energetiske effekt og hvordan lenke disse sammen med ulike vinyasa'er.

  • Lære om vinyasa'ens (overgangens) energetiske effekt.

  • Du vil vekke og fordype kinestetisk forståelse av kroppens bevegelsesmønster i ulike stillinger og bevegelser gjennom å justere andre samt kjenne justeringer i egen kropp.

  • Lære å modifisere både stillinger og vinyasa'er for tilretteleggelse av andres og egen praksis.

  • Du vil få bredere kunnskap til å kunne legge opp en variert daglig praksis for deg selv og andre.

  • Du vil oppleve personlig utvikling gjennom daglig Sadhana.
     

Ønsker du mer kunnskap og flere ferdigheter til undervisning eller egen praksis, er dette et kurs du kan få stort utbytte av. Forutsetningen for å delta er at du har praktisert en dynamisk yogavariant regelmessig over 1 1/2 år. Kurset går over seks dager i løpet av høsten, og det vil bli gitt obligatorisk hjemmearbeid som gjøres mellom samlingene.

Early bird-pris før 15. mai: Kr. 9.500,-

Ordinær pris etter 15. mai: Kr. 10.000,-

 

Utdannelsen vil gå høsten 2021 i Oslo Yogas lokaler, Kristiansandsgt.2  på Sagene i Oslo. Vi er forberedt på enhver situasjon knyttet til Covid-19. Vi har stort rom tilgjengelig hvor deltakere kan sitte i 2 meters avstand fra hverandre. Dersom situasjonen skulle tilsi det, så vil utdannelsen holdes online.

Datoer høsten 2021
 

5. september     kl.10.00-16.30
19. september   kl. 10.00-16.30
3. oktober          kl. 10.00-16.30
31. oktober        kl. 10.00-16.30
14. november    kl. 10.00-16.30
28. november    kl. 10.00-16.30

 

Med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig.

Krav for å delta:


For å bli tatt opp til utdannelsen bør du ha praktisert vinyasa/dynamisk yoga i halvannet år. Kurset tjener som en videreutdannelse for deg som har en grunnutdannelse/kurs i yoga fra før og ønsker å lære videre for å bli vinyasalærer. Du som er yogalærer fra før vil motta et diplom etter fullført kurs og prøveundervisning. Kurset er også åpent for deg som ønsker å fordype deg i vinyasa-yoga for å utvikle din egen praksis uten at du er yogalærer fra før. Du som ikke er yogalærer fra før vil motta et kursbevis etter endt kurs.
Søknad:


Vi ønsker å vite litt om deg, hva som er motivasjonen din for å delta og hvor lenge du har praktisert og med hvem. Skriv hvor du har utdannelsen din fra hvis du allerede er yogalærer.Nevn gjerne om du har bakgrunn i andre bevegelsesmetoder (dans, turn etc). Husk også å legge ved informasjon om eventuelle sykdommer/ skader.

Søknad sendes til: pimako@online.no - mrk. med Vinyasa 55 timers TT

I søknaden skal du også skrive ditt fulle navn, full adresse, mobilnummer og e-postadresse.