Dynamisk_yoga_m_Maja_Jonathan.jpeg

Grunnleggende tverrfaglig yogalærerutdannelse 300 timer

Modulbasert tverrfaglig yogalærerutdannelse vil gi deg en fordypning og berikelse av egen yogapraksis, uavhengig om du ønsker å bli yogalærer etter endt utdannelse, og et godt grunnlag for å kunne jobbe som yogalærer for deg som vil utdanne deg i et nytt yrke.

Vår erfaring er at vi trenger 300 timers for å gi en solid grunnutdannelse. Hjemmearbeid er en del av de 300 timene, blant annet skriftlige oppgaver som du får tilbakemelding på, slik at vi er sikre på at du forstår og integrerer stoffet vi går gjennom under samlingene. Vi er to lærere som gir individuell oppfølging både under og mellom modulene. Retreaten i juni er en intensiv uke hvor det både blir praksis og teori. Her får du mulighet til å leve som en yoga på fulltid. Under utdannelsen får du mulighet til å øve undervisning og får veiledning på dette.

Utdannelsens innhold

  • Rolig yoga: rolig, stressreduserende yoga tilrettelagt for alle som vil bruke yoga til å roe ned, inkludert dem som har sykdommer, skader, utbrenthet, og dem som ønsker mer energi, overskudd og bedre søvn

  • Dynamisk yoga: hvordan undervise Solhilsen, stående øvelser, flytsekvenser for å tilrettelegge for alle, hvordan styrke og åpne kroppen på en funksjonell måte uten å gå inn i prestasjon eller beredskap, hvordan bruke musikk for å underbygge yogapraksisen

  • Avspenning, pusteøvelser og meditasjon

  • Pedagogikk, stemmebruk og tilrettelegging av undervisning – hvordan du tilrettelegger for enkeltpersoner og grupper, grunnkurs og tema-workshops

  • Yogaens anatomi – funksjonell opplevd anatomi

  • Yogaens filosofi – tradisjonell og moderne

  • Sanskrit yogavokabular og uttale, chanting og meditasjon

  • Yogaens etikk

  • Hvordan du livnærer deg som yogalærer 

Vår utdannelsesprofil


Tradisjon og autentisitet
Oslo Yogas lærerutdannelse vil gi deg redskaper til å praktisere og dele yoga med andre. Vi vil lære deg et rikt antall øvelser som gir økt bevegelighet, styrke, kroppskontroll og -bevissthet, oppmerksomhet og konsentrasjon. Du lærer tradisjonell yogafilosofi og får innblikk i yogaens historie, slik at du kan undervise yoga med god forankring i yogatradisjonen, samtidig som du blir støttet til å finne din personlige undervisningsstil og autentiske stemme som yogalærer.
Yoga som reduserer stress
I yoga har vi mange øvelser som kan redusere stress fysiologisk og mentalt, og hjelpe nervesystemet til ro og hvile. På utdannelsen lærer du hvordan disse øvelsene kan brukes både i sammenheng med dynamisk yoga og rolig yoga. Pusteøvelser, meditasjon og mentale øvelser har en viktig rolle under utdannelsen.
Skadeforebygging og tilrettelegging
Oslo Yogas lærerutdannelse har spesielt fokus på skadeforebygging og tilrettelegging (modifikasjoner), slik at alle skal få støtte til å finne en yoga som passer for seg. Som student lærer du å respektere din egen kropp og tilpasse yoga til dine forutsetninger, og som lærer blir du godt forberedt på å kunne hjelpe andre til å finne sin yoga.
Selvaksept og ikke-prestasjon
Kroppsbevissthet, selvaksept, ikke-prestasjon og tilstedeværelse er nøkkelord gjennom utdannelsen. Vi lærer ikke bort en fast mal for hvordan yoga skal undervises. Du får mange ulike redskaper og et stort reportoar av øvelser som gjør deg istand til å lage egne yogaprogrammer tilpasset dem du møter som lærer. Du vil kunne møte individer og grupper med en yoga som passer for dem, slik at du som yogalærer vil kunne undervise alle, både dansere og idrettsutøvere, og personer i rullestol, på eldrehjem eller på kontorstol.

Max 22 deltakere.

Mer om utdannelsen


Utdannelsen er modulbasert.

Gjennom egenpraksis, teori, gruppearbeid og hjemmearbeid, blir du godt kjent med forskjellige yogaøvelser som du lærer å undervise. Du får et rikt antall stillinger, øvelser og sekvenser som du kan bruke som din base som yogalærer, og i tillegg blir du kjent med mange variasjoner som du kan bruke slik det passer deg som lærer i ditt møte med dine elever.

Under utdannelsen er du i et miljø hvor du også kan fordype deg i spesifikke temaer som ligger utenfor pensum som du kan ta med deg videre. Du får 25% rabatt på alle Oslo Yogas workshops og spesialkurs: f.eks i akrobatisk yoga og armbalanser, barneyoga, gravideyogautdannelse og barselyogautdannelse.

Første modul er i mars hvert år. Vi har en modul hver måned frem til november, bortsett fra i juli. Alle modulene er fire dager (torsdag til søndag), og skjer i vårt lokale på Sagene Kunstsmie på Sagene i Oslo, bortsett fra sommer-modulen, som er en seksdagers retreat som finner sted utenfor byen.

Alle moduler er obligatoriske.
Alle dager er fra kl. 09:00-17:00 (torsdagene: kl. 9-16)

Vi tilhører ikke en bestemt yogatradisjon. Vi gir deg redskaper fra flere tradisjoner. Vår utdannelse har en tilnærming til yoga som er udogmatisk og ikke-sekterisk. Vi støtter din frihet til å finne og utvikle din egen yogapraksis i tråd med din kropps behov, og lærer deg å tilrettelegge for andre i samme ånd. Vi gir deg også mulighet til å undervise egne klasser under utdannelsen. Slik får du øve praktisk på det du lærer underveis.

For å bli sertifisert yogalærer er det nødvendig å delta på alle modulene eller ta igjen det tapte etter avtale med hovedlærer. Det er obligatoriske oppgaver mellom samlingene som du må beregne tid til (som f.eks egenpraksis, skriftlige innleveringer, pensum, o.l.).

Lærerne på utdannelsen

Datoer 2020


12.-15. mars 16.-19. april 21.-24. mai 14.-19. juni - Retreat 13.-16. august 10.-13. september 08.-11. oktober 05.-08. november - eksamen
Datoer 2021


Samlinger: 4.-7. mars 15.-18. april 27.-30. mai Seks dager i juni - Retreat (konkret dato kommer) 19.-22. august 16.-19. september 14.-17. oktober - practicum 11.-14. november - eksamen og avslutning

Datoer 2020


12.-15. mars 16.-19. april 21.-24. mai 14.-19. juni - Retreat 13.-16. august 10.-13. september 08.-11. oktober 05.-08. november - eksamen
Datoer 2021


Samlinger: 4.-7. mars 15.-18. april 27.-30. mai Seks dager i juni - Retreat (konkret dato kommer) 19.-22. august 16.-19. september 14.-17. oktober - practicum 11.-14. november - eksamen og avslutning

Priser 2021:
Early bird-pris ved påmelding og betaling før 1. januar: 39.000 kr.
Ordinær pris fra 1. januar: 43.000 kr.

Krav for å bli med på utdannelsen:
Du må være over 23 år og ha praktisert yoga i minst to år, unntaksvis i ett år, flere ganger i uken.

Uansett hva du ønsker å bruke utdannelsen til, må du ha noe erfaring med både rolig og dynamisk yoga fra før.

Det er en stor fordel å ha litt kjennskap til ulike tradisjoner og yogastiler, slik som ashtangayoga, mediyoga / kundaliniyoga, yin yoga, restorative yoga og meditasjon. En introduksjon til ulike yogastiler kan du få på Oslo Yogafestival, som er siste helg i januar hvert år.  Bor du i Oslo, vil vi kunne veilede deg til hvilke ukentlige kurs du bør gå i forkant av utdannelsen for å forberede deg, hvis du er usikker på hva du bør trene på frem til utdannelsen starter. Erfaringsbredden vil styrke deg i læringsprosessen fordi du har flere knagger å henge læringen på under utdannelsen. Som yogalærer underviser du ut fra deg selv. At du kjenner yogas øvelser og teknikk knyttet til stillingene, at du kjenner yogas stemning og sinnstilstand i deg selv, er en forutsetning for å kunne dele yoga med andre. Din egenpraksis før, under og etter utdannelsen er viktig for deg som yogalærer.

Din søknad til utdannelsen:
Vi ønsker å vite hva din motivasjon er for å delta på utdannelsen og vi vil vite litt om din bakgrunn og fysiske forutsetning. Det vil si at vi ønsker å vite hva du har trent/ praktisert av andre bevegelses- og oppmerksomhetsformer (qigong, meditasjon, dans etc) og hva du gjort av yoga (ulike former), og hva du har av skader og sykdommer. Når du søker på utdannelsen fyller du ut skjemaet. I tillegg må vi ha et anbefalingsbrev fra en yogalærer som du har gått hos/går hos.

Last ned søknadsskjema her. Søknaden og anbefalingsbrev skal sendes til Jannicke Wiel på epost: jannicke@osloyoga.no. Ta også kontakt hvis du har noen spørsmål.

Online-garanti: Utdannelsen holdes online dersom myndighetene krever at vi må stenge pga. Covid-19.

 

Utdannelsens innhold

4.-7. mars: Første modul


Vi legger noen grunnleggende bærebjelker: * yoga, pust og mentale øvelser for økt ro. * forstå din egen kropp, dens muligheter og begrensninger så du kan møte deg selv med medfølelse og forståelse. * noen fundamentale øvelser som du gjør selv og øver på å instruere andre. Fokus på å forstå hvordan vi kan påvirke nervesystemet og hjernen gjennom yoga, avspenning, mindfulness og takknemlighetspraksis. Lærere: Jannicke Wiel og Jonathan Weber. Vi ser på kroppenes ulike forutsetning for å gå inn i ulike yogastillinger. Opplev egen kropp gjennom yogaanatomi med Anne Kristine Kavli og Frode Johansen. Vi reflekterer sammen over hva yoga er. Du får høre om yogaens eldre historie av Jannicke Wiel. Vi bygger opp en enkel egenpraksis med yogaøvelser og pusteøvelser som du skal øve på å dele med venner og kjente til neste modul. Du får øve undervisning med Jannicke Wiel og Anne Stine Baumann Frost.
15.-18. april: Andre modul


Du lærer om hvordan du kan tilrettelegge i shavasana, nervesystemet og nøkler til avspenning av Elise Østbø Jansen. Du lærer mer om avspenning og avspenningsresponsen fra Jonathan Weber. Vi går gjennom yogaens nyere historie med Jannicke Wiel Vi praktiserer mer yoga og har spesielt fokus på aktivering av kjernen med Jannicke Wiel. Vi avslutter den erfaringsbaserte anatomiundervisningen hvor du lærer om din egen kropps forutsetninger med Anne Kristine Kavli og Frode Johansen.
27.-30. mai: Tredje modul: Yogateknikk og bandha


Du lærer grunnleggende yogateknikk av Mark Stephens. Fokus på bandha og aktivering av kjernen med Pia Maria Kozlowski.
Seks dager i juni (dato kommer): Retreat: fordypning, egenpraksis og undervisning

19.-22. august: Femte modul


Du lærer sekvensering av Pia Maria Kozlowski og øver undervisning. Vi forbereder yogaklasser som du som student skal undervise på Oslo Yoga en søndag i løpet av høsten. Du får veiledning til hvordan du kan undervise gode øvelser og sekvenser. En mindful yoga dag med Jonathan Weber.
16.-19. september: Sjette modul


Anatomi med Chris Kummer hvor du lærer om bindevevet og hvordan kroppen henger sammen. Fokus på hvordan du kan ivareta egen kropp gjennom god teknikk og god instruksjon for å ivareta andre.
14.-17. oktober: Syvende modul


Practicums-undervisning med Jannicke Wiel og Anne Stine Baumann Frost. Mindful yoga dag med Jonathan Weber.
11.-14. november: Siste modul


Du lærer om hvordan du bygger opp din yogavirksomhet og business, og vi diskuterer etikk for yogalærere med Jannicke Wiel. Restorative Yoga og pusteøvelser i møte med angst og depresjon med Elise Østbø Jansen. Eksamen. Avslutningsseremoni.

Følg oss

  • Facebook - White Circle

Last ned påmeldingsappen til Wix
(vår nettsideløsning/ booking-system)

Med appen kan du bestille yogatimer hos oss fra mobilen.
OBS! Benytt invitasjonskoden vår for å komme til Oslo Yogas Wix-app.

1) Registrer deg som medlem på vår nettside.

2) Last ned Wix-appen i App-Store.

3) Benytt invitasjonskode: HZMJMZ

​© 2020 by Oslo Yoga