top of page
Beach Meditasjon

GRUNNLEGGENDE YOGALÆRERUTDANNELSE

Fordyp deg og berik din egen yogapraksis! 
Gjennom vår yogalærerutdannelse på 300 timer får du:
Utvikle din egen yogapraksis
Lære å undervise andre
Et solid grunnlag og kompetansen du trenger for å jobbe som yogalærer
Inspirasjon til å finne din egen yoga og utvikle din egen stemme som lærer

Meditation

Utdannelsens innhold

Rolig yoga: rolig, stressreduserende yoga tilrettelagt for alle som vil bruke yoga til å roe ned, inkludert dem som har sykdommer, skader, utbrenthet, og dem som ønsker mer energi, overskudd og bedre søvn

 

Dynamisk yoga: hvordan undervise Solhilsen, stående øvelser, flytsekvenser for å tilrettelegge for alle, hvordan styrke og åpne kroppen på en funksjonell måte uten å gå inn i prestasjon eller beredskap, hvordan bruke musikk for å underbygge yogapraksisen
 

Avspenning, pusteøvelser og meditasjon
 

Pedagogikk, stemmebruk og tilrettelegging av undervisning – hvordan du tilrettelegger for enkeltpersoner og grupper, grunnkurs og tema-workshops
 

Yogaens anatomi – funksjonell opplevd anatomi
 

Hvordan du tilrettelegger for online-undervisning
 

Yogaens filosofi – tradisjonell og moderne
 

Sanskrit yogavokabular og uttale, chanting og meditasjon
 

Yogaens etikk
 

Hvordan du livnærer deg som yogalærer 
 

Hvordan du ivaretar deg selv som yogalærer
 

Skriftlig og praksisk hjemmearbeid mellom hver modul
 

Kollokvier: samtalegrupper og øvingsgrupper
 

Practicum og muntlig eksamen

yoga Class

Krav for å bli med på utdannelsen:
 

Du er over 23 år

Du har praktisert yoga i minst to år, unntaksvis i ett år, flere ganger i uken
Du har noe erfaring med både rolig og dynamisk yoga
Du kan sitte i 20 min i meditasjon
Du er motivert til å ha en egenpraksis under utdannelsen

Du har tid til å gjøre minst 15 min med yoga flere ganger i uken
Du har tid til å gjøre 30 min avspenning i uken

Du har lyst til å øve og dele yoga med andre en time i uken

Priser:
 

Early bird-pris ved påmelding innen 31. desember
(30 dagers betalingsfrist):
31.000 kr
Ordinær pris fra 1. januar (14 dagers betalingsfrist):
35.000 kr
Kostnad for retrea
ten kommer i tillegg: ca. 8500 kr

 

Din søknad:

Vi ønsker å vite hva din motivasjon er for å delta på utdannelsen, og vi vil vite litt om din bakgrunn og erfaring. Når du søker på utdannelsen fyller du ut skjemaet. I tillegg må vi ha et anbefalingsbrev fra en yogalærer som du har gått hos/går hos.

Last ned søknadsskjema her

Spørsmål, søknad og anbefalingsbrev sendes til Jannicke Wiel på epost: jannicke@osloyoga.no.

Stedlige moduler 2024:
 

Første modul 15-17. mars: Grunnstenene i yoga.
Teknikker for ro

Andre modul 5-7. april: Din unike kropp
Tredje modul 3-5. mai: Teknikk og skadeforebygging.
Fjerde modul 24-26. mai: Teknikk og skadeforebygging.
Femte modul 24-30. juni: Retreat/intensivuke utenfor byen
Sjette modul 16-18. august: Sekvensering
Syvende modul 13-15. september: Anatomi
Åttende modul 18-20. oktober: Practicum
Niende modul 15-17. november: Sertifisering

 

Tider:
Fredager kl. 13-20
Lørdager kl. 9-17
Søndager kl. 9-17 i vårmodulene, kl. 9-16 i høstmodulene.
Egne tider for retreatet.


 

Fire søndagstreff med satsang
Fire søndagstreff gir fellesskap mellom modulene. Her har vi meditasjon, mantrasang og samtale der vi snakker om yogafilosofi og yoga i livet.
Søndag 14. april, 9. juni, 22. september og 27. oktober kl. 18.30-20.30.

 

Yogafilosofi online
Du får tilgang til yogafilosofikurset som består av 9 videoer av 2 1/2 time som du tar på egen hånd mellom modulene.

 

Onsdagstreff på Zoom
Fire felles organiserte kollokvier og undervisningsøving gir kontinuitet i oppfølgingen underveis.
20. mars, 17. april, 12. juni og 9. oktober kl. 18.00-20.30.

yoga Class

GLIMT FRA RETREAT

bottom of page