top of page
soul circle (1).png

Soul Circle

Lengter du etter å snakke om dypere temaer og få inspirasjon og nye perspektiver gjennom samtaler utveksling med andre?

 

Velkommen til et meditativt samvær der vi tar opp ulike temaer. Samtalen starter med en kort innledning og meditasjon ledet av Jannicke Wiel. Deretter åpner vi opp sirkelen slik at alle får bidra med sine tanker, undringer, spørsmål og refleksjoner. Rommet er åpent for en fri samtale der det ikke kreves at noen har fasiten eller at alle må være enige. Det er også mulig å delta på Zoom.

Pris: Gratis for medlemmer av Holistisk forbund. Bruk rabattkoden MEDLEM.
Kr. 50 for ikke-medlemmer.

Soul Circle 2. juni 2024:
Har vi en sjel?

Har mennesker en sjel?
I så fall, hva skjer med sjelen når kroppen dør?

Soul Circle 6. oktober 2024:
Er vi født med en skjebne?

Er vi født med en skjebne? Er skjebnen vår noe vi er med på å forme? I hvor stor grad har vi frihet til å forme våre egne liv?

Soul Circle 17. november 2024:
Gjør åndelighet oss til bedre mennesker?

Gjør åndelighet oss til bedre mennesker - eller er det ikke nødvendigvis noen sammenheng? Kan det å ha en åndelig praksis gjøre oss mer selvopptatte - eller kan det gjøre oss mer selvoppofrende?

Soul Circle 8. september 2024:
Finnes det noe guddommelig?

Finnes det noe guddommelig?
Hva er det? 
Kan vi erfare det? 

Soul Circle 20. oktober 2024:
Har du et kall?

Har du et kall? Hva vil det si å ha et kall? I denne samlingen gjør vi et indre arbeid med meditasjon og skriveøvelse for å komme i kontakt med dypere drivkrefter i oss selv.

Soul Circle 8. desember 2024:
Kan åndelighet gi oss et bedre liv?

Kan et åndelig liv hjelpe oss til et bedre liv? Vi diskuterer om det å se livet i en større sammenheng kan gi oss styrke, glede, trøst, læring og utvikling som gjør at vi får det bedre. 

bottom of page