top of page

Velkommen til mer fleksibilitet hos oss


Vil du ha fast plass på et ukentlig kurs?
Eller medlemskap som gir deg mulighet til å droppe inn der du vil?
Hos oss kan du få begge deler.

Kontakt oss gjerne, hvis du er usikker på hvilket alternativ som er best for deg.

rolig jannicke2.jpg

Delta på et fast kurs

DU FÅR

* en fast plass på et kurs i hele perioden (8-9 uker)

* fleksibilitet ved at du kan bytte time når du vil

* bytte til andre timer ved å avbooke deg senest 5 timer før timen og melde deg på andre timer fra 7 dager før

*55% rabatt på et fast kurs nr. to (se rabattkode i kvittering for kurs nr. 1)
*70% rabatt på periodekort
 (kontakt oss​ for rabattkode)

Pris: Se hvert kurs

Pia blomst forside rolig_edited.jpg

Periodekort

DU FÅR

* fleksibilitet
* adgang til ca. 30 timer per uke inkl. flere av våre mest populære timer og lengste timer.
* melde deg på 3 timer samtidig

* delta på ubegrenset antall timer per måned

*delta på de fleste timer, bortsett fra de få som er markert Ikke for periode-/månedskort på timeplanen

* melde deg på timer fra 7 dager før
* ingen binding utover perioden

 

Pris: Kr. 1400,- for å delta til og med 21. desember
Prisen justeres ned hver uke etter hvert som perioden blir kortere

Månedskort Plus

DU FÅR
* fleksibilitet

* adgang til ca. 30 timer per uke inkl. flere av våre mest populære timer og lengste timer.

* melde deg på 3 timer samtidig

*delta på ubegrenset antall timer per måned

* melde deg på timer fra 7 dager før
*delta på timene markert (+) eller (B). Du kan ikke delta på de få som er markert Ikke for periode-/månedskort
*automatisk frysing av medlemskapet når vi ikke holder timer
* ingen bindingstid

* si opp ved å sende en mail en uke før den månedlige belastningen

Kampanje: 1 måned for kr. 950, deretter kr. 1320 per måned

Anneli_lang_sidestrekk.jpg
Anneli dynamisk vennlig kriger

Månedskort Basic

DU FÅR
* fleksibilite
t

* adgang til ca. 20 timer per uke

* melde deg på 3 timer samtidig

*delta på ubegrenset antall timer per måned

* melde deg på timer fra 7 dager før
*delta på timene som er markert (B) på timeplanen. Du kan ikke delta på timer som er markert med (+) eller Ikke for periode-/månedskort på timeplanen, som er våre mest populære timer eller lengste timer. 
*automatisk frysing av medlemskapet når vi ikke holder timer
* ingen bindingstid

* si opp ved å sende en mail en uke før den månedlige belastningen

Kampanje: 1 måned for kr. 590, deretter kr. 990 per måned

Kjøp medlemskap

<div class="yogo-prices" data-price-group="Medlemskap senhøst"></div>

Delta på et fast kurs

DU FÅR

* en sikker plass på en fast time for hele perioden (8-9 uker)

* fleksibilitet ved at du kan bytte time når du vil

* bytte til andre timer ved å avbooke deg senest 5 timer før timen og melde deg på andre timer fra 7 dager før
*55% rabatt på et fast kurs nr. to
(se rabattkode i kvittering for kurs nr. 1)

*70% rabatt på periodekort som gir deg tre ekstra timer per uke (kontakt oss for rabattkode)

Pris: Se hvert kurs

Periodekort

DU FÅR

* fleksibilitet / bli med der du vil

* melde deg på 3 timer samtidig
*delta på ubegrenset antall timer per måned

* melde deg på timer fra 7 dager før

adgang til ca. 30 timer per uke inkl. flere av våre mest populære timer og lengste timer.
*delta på de fleste timer, bortsett fra de markert Ikke for periode-/månedskort på timeplanen

* ingen binding utover perioden 
 

Pris: Kr. 1400,- for å delta t.o.m. 21.12
Prisen justeres ned hver uke etter hvert som perioden blir kortere

Månedskort Plus

DU FÅR
* fleksibilitet / bli med der du vil

* melde deg på 3 timer samtidig
* delta på ubegrenset antall timer per måned

* melde deg timer 7 dager før

* adgang til ca. 30 timer per uke inkl. flere av våre mest populære timer og lengste timer.
*delta på timene markert (+) eller (B). Du kan ikke delta på de få som er markert Ikke for periode-/månedskort

* fornyes automatisk hver måned

* automatisk frysing av medlemskapet når vi ikke holder timer

* ingen bindingstid

* si opp ved å sende en mail en uke før den månedlige belastningen

Kampanje: 1 måned for kr. 950, deretter kr. 1320 per måned

Månedskort Basic

DU FÅR
* fleksibilitet / bli med der du vil

* melde deg på 3 timer samtidig
* delta på ubegrenset antall timer per måned

* melde deg timer 7 dager før

* adgang til ca. 20 timer per uke
*delta på timene som er markert (B) på timeplanen. Du kan ikke delta på timer som er markert med (+) eller Ikke for periode-/månedskort på timeplanen, som er våre mest populære timer eller lengste timer. 

* fornyes automatisk hver måned

* automatisk frysing av medlemskapet når vi ikke holder timer

* ingen bindingstid

* si opp ved å sende en mail en uke før den månedlige belastningen

Kampanje: 1 måned for kr. 590, deretter kr. 990 per måned

bottom of page