Pia Maria Kozlowski

Pia Maria Kozlowski har praktisert yoga og meditasjon siden 2001 og har undervist siden 2003. Hun har ukentlige klasser i vinyasayoga og restorative yoga ved Oslo Yoga, og leder Oslo Yogas videreutdannelse i vinyasayoga.

Pia underviste først i Iyengar yoga. I 2004 begynte hun å utforske og praktisere Vinyasa-yoga og begynte raskt å undervise dansere.

Pia har mange lærerutdannelser og år med undervisning bak seg både i Vinyasa-yoga og Asthangayoga, men også i tradisjonell yogaterapi der individers spesifikke behov imøtekommes.

Med over 13-års erfaring og undervisning i vinyasa-yoga har Pia blitt en lærer som tar kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig er sekvensene hennes både morsomme og ofte overraskende! Hun fletter gjerne inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi og gir ofte personlig veiledning i klasseundervisning.  Lengre tøyesekvenser er også en del av klassene hennes.

NETBANX By Optimal Payments