MAJA THUNES UTDANNELSE I KJÆRLIGHET SOM MEDISIN

Hva lærer du:
Du vil få en innføring i metoder som alternativ til medikamentell behandling: kunstterapi, musikkterapi, yoga og annet. Vi utforsker spørsmål som: Hvordan forene spiritualitet og tro med et virke som f. eks. psykolog, terapeut, sykepleier eller lærer? Er det mulig å jobbe medisin- og diagnosefritt? Hvordan kan vi bidra til å legge grunnlaget for et godt liv for barn? Vi ønsker å gi deg redskaper som gjør deg rustet til å trygge, romme og tåle menneskene du møter i ditt arbeide, framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser.

Studiets form: 
Utdannelsen består av tolv helge-samlinger som går fra januar 2021 til april 2022. Det legges opp til kollokvier og hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er ingen form for eksamen på utdannelsen.

Oppstart 8. januar 2021

Sted:
Sagene Samfunnshus i rommet "Frysja", Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo. Samlingene i juni og oktober 2021 vil holdes på Nøsen Yoga og Fjellhotell.

Tider:
Alle dager i Oslo er fra kl. 9.30-16.00. Tider for Nøsen kommer.

Online versjon:
Utdannelsen vil etter planen gjennomføres i Oslo Yogas lokaler. Dersom myndighetenes restriksjoner tilsier det, så vil utdannelsen i stedet live-streames. Hvis i Oslo Yogas lokaler, så vil den likevel live-streames. Slik kan den enkelte student velge å gjøre utdannelsen online. Alle studenter ved utdannelsen vil få tilgang til opptak.

Pris:
Early bird før 15. september: 43 000 kr inkl. kost og losji retreat på Nøsen.
Ordinær pris etter 15. september: 49 000 kr inkl. kost og losji retreat på Nøsen.
Depositum (betales etter at du har fått plass): 4 500 kr
Restbeløpet kan betales i to rater. Første rate av restbeløpet (19 250 kr) ved early bird pris må betales innen 1. oktober 2020.
Ved ordinær pris må første rate (22 250 kr) betales innen 31. desember 2020.
Andre rate må betales innen 30. juni 2021.

Inkludert studiemateriell:
-1 eks. av boken: Yoga som terapi (2016) av Maja Thune og Gunnar Egeberg
-1 eks. av boken: Jeg har en drøm (2004) av Maja Thune
-Fem videoer á 30 min. med øvelser i yoga og mindfulness for barn
-Fem videoer á 20 min. med øvelser i energimedisin
-Fem opptak av klasser á 1t. med terapeutisk yoga 
-Ti talks á 30 min. med bl.a. A course in Miracles

Opptakskrav:
Det kreves at du har helse- og sosialfaglig bakgrunn eller arbeider i barnehage, skole eller helsevesen. 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no 

Avbestillingsregler:
Full refusjon t.o.m. 8. november (ingen sykemelding nødvendig). Uten sykemelding gjøres ingen refusjon etter 8. november 2020. Refusjon av 2/3 av avgiften gjøres mot sykemelding helt frem til start. Depositum er ikke refunderbart.

Følg oss

  • Facebook - White Circle

​© 2020 by Oslo Yoga