TT_utdannelse_kjærlighet3

Maja Thunes utdannelse i kjærlighet som medisin

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en nyutviklet utdannelse: Kjærlighet som medisin (KSM) med oppstart i januar 2021. Dette er en tverrfaglig utdannelse som tilbyr undervisning til personer som arbeider i barnehage, skole, helsevesen, eller har helse- og sosialfaglig bakgrunn.
MYK (musikk, yoga, kunst) er en sentral del av utdannelsen.

Hva lærer du:
Du vil få en innføring i metoder som alternativ til medikamentell behandling: kunstterapi, musikkterapi, yoga og annet. Vi utforsker spørsmål som: Hvordan forene spiritualitet og tro med et virke som f. eks. psykolog, terapeut, sykepleier eller lærer? Er det mulig å jobbe medisin- og diagnosefritt? Hvordan kan vi bidra til å legge grunnlaget for et godt liv for barn? Vi ønsker å gi deg redskaper som gjør deg rustet til å trygge, romme og tåle menneskene du møter i ditt arbeide, framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser.

Studiets form: 
Utdannelsen består av tolv helge-samlinger som går fra januar 2021 til april 2022. Det legges opp til kollokvier og hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er ingen form for eksamen på utdannelsen.

Oppstart 8. januar 2021

Sted:
Sagene Samfunnshus i rommet "Frysja", Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo. Samlingene i juni og oktober 2021 vil holdes på Nøsen Yoga og Fjellhotell.

Tider:
Alle dager i Oslo er fra kl. 9.30-16.00. Tider for Nøsen kommer.

Online versjon:
Utdannelsen vil etter planen gjennomføres i Oslo Yogas lokaler. Dersom myndighetenes restriksjoner tilsier det, så vil utdannelsen i stedet live-streames. Hvis i Oslo Yogas lokaler, så vil den likevel live-streames. Slik kan den enkelte student velge å gjøre utdannelsen online. Alle studenter ved utdannelsen vil få tilgang til opptak.

Pris:
Early bird før 15. september: 43 000 kr inkl. kost og losji retreat på Nøsen.
Ordinær pris etter 15. september: 49 000 kr inkl. kost og losji retreat på Nøsen.
Depositum (betales etter at du har fått plass): 4 500 kr
Restbeløpet kan betales i to rater. Første rate av restbeløpet (19 250 kr) ved early bird pris må betales innen 1. oktober 2020.
Ved ordinær pris må første rate (22 250 kr) betales innen 31. desember 2020.
Andre rate må betales innen 30. juni 2021.

Inkludert studiemateriell:
-1 eks. av boken: Yoga som terapi (2016) av Maja Thune og Gunnar Egeberg
-1 eks. av boken: Jeg har en drøm (2004) av Maja Thune
-Fem videoer á 30 min. med øvelser i yoga og mindfulness for barn
-Fem videoer á 20 min. med øvelser i energimedisin
-Fem opptak av klasser á 1t. med terapeutisk yoga 
-Ti talks á 30 min. med bl.a. A course in Miracles

Opptakskrav:
Det kreves at du har helse- og sosialfaglig bakgrunn eller arbeider i barnehage, skole eller helsevesen. 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no 

Avbestillingsregler:
Full refusjon t.o.m. 8. november (ingen sykemelding nødvendig). Uten sykemelding gjøres ingen refusjon etter 8. november 2020. Refusjon av 2/3 av avgiften gjøres mot sykemelding helt frem til start. Depositum er ikke refunderbart.

Om KSM-utdannelsen

Maja Thune (hovedlærer)


Majas hjertebarn er "Kjærlighet som medisin". Maja leder utdanningen. Hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Maja har gitt ut fire bøker, og kom i 2016 ut med boken Yoga som terapi sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har sin egen utdanning i Yoga som terapi, som har vært avholdt i Ålesund, Kristiandsand og Oslo (se info på Oslo Yogas nettside). Maja har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut og behandler på poliklinikk. Maja har grunnlagt folkebevegelsen "Kjærlighet som medisin", og skriver for tiden på boken Kjærlighet er medisin. Maja vil åpne hver dag på utdannelsen gjennom å lede meditasjon og talk knyttet til dagens tema.
Tone Mari Bjøreng


Jeg heter Tone Mari Bjøreng, er førskolelærer med spesialpedagogisk kompetanse, studie i Teater for barn ga meg cand.mag ved HiO. I tillegg er jeg utdannet taiji/ qigong-instruktør ved Norsk Taiji-senter, meditasjonslærer i Canada, Young Happy Minds-instruktør og veileder i Energipsykologi. Mitt prosjekt er å lære om det å være menneske og jeg elsker å kunne delta på å utvikle den nye pedagogikken sammen med andre nysgjerrige og interesserte. Det er ikke lett å være menneske så la oss øve oss sammen. «Jeg er her for å gjøre deg trygg, og jeg vil lytte og hjelpe deg så godt jeg kan.» Å lære fordrer trygghet til å risikere og feile. I vår raskt omskiftelige verden vil det kreve stor fleksibilitet og evne til å lytte i møte med barna for å være gode veiledere og lærere. Det fordrer at vi er til stede med oss selv og barna med modenhet. Det å vokse opp handler om å lære og regulere seg selv, men mange av oss opplever hvor lett det er å såre noen når vi er usikre eller slitne. Derfor trenger vi, barn og voksne tilgang til nøkler inn til vårt indre landskap. Det å høre til er essensielt for et hvert individ. Vår oppgave er å bygge gode team med og rundt barna, for når vi mennesker erfarer å være en del av en større sammenheng har vi det bra. Barna møter oss som individer og det er vår oppgave å bidra til at de lærer å kjenne seg selv så godt at de finner sin plass i denne verden av stadige forandringer. Jeg ønsker å bidra til at flere får kjennskap til den nye pedagogikken som bygger på vennlighet, takknemlighet og bevisst bruk av pusten. Min drøm er at vi lærer å kommunisere fra hjerte, for barn trenger å møte tydelige voksne som gir kjærlighet og støtte. Slik lærer vi hverandre å uttrykke det som er sant for oss. Jeg har selv brukt kreative uttrykk som maling og skriving, lek, drama og teater i mitt virke i tillegg til meditasjon, taiji og qigong, for å lære om det å være menneske. Ulike kunstformer er en naturlig del av pedagogikken og gjennom de kunstneriske uttrykkene kan vi voksne styrke barna i å stole på sine egne vurderinger og uttrykk. Ingen av oss er et ferdige produkt, vi er alle på veien.
Inga Marte Torkhildsen


Inga Marte Torkhildsen er pårørende og mangeårig politiker for SV med et sterkt engasjement for rettferdighet og likeverd. Hun har skrevet boka Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter. Hun brenner for barns oppvekstvilkår, og for at kjærlighet og varme skal få sin rettmessige plass i systemene våre. Fordi kjærlighet funker, og har ingen bivirkninger.
Mariannne Mjaaland


Marianne er psykiater med 18 års erfaring fra psykiatri, totalt 40 års erfaring som lege. Hun er også forfatter av 4 romaner, en sakprosa-bok om psykiatrien (Tvang og tvil, en innsideberetning fra norsk psykiatri, 2017) og en sakprosabok som kommer høsten 2020 (Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok.). I sakprosa-bøkene deler hun sine erfaringer som behandler i psykiatrien og som et menneske som selv har fått en psykisk diagnose. Henne inngang både til pasienter og til seg selv er psykoterapi. Hun har mer tro på menneskemøter enn medikamenter. I diagnosene forsvinner nyansene og den menneskelige erfaringen. De gjør oss fattigere, krymper normaliteten, skaper distanse både til kropp og sjel. Hennes mål er å sprenge diagnosenes fengsel og gi rom til likeverdige møter, i respekt for ulikhet og den menneskelige smerten vi alle bærer på.
Michael De Vibe


Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.
Birgit Valla


Birgit er utdannet psykolog fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Hun har vært opptatt av å lytte til tilbakemeldinger fra dem hun skal hjelpe gjennom hele sin karrière, og hatt en systematisk tilnærming til dette. Siden 2006 har hun undervist i Feedback Informerte Tjenester (FIT). Hun har også lang erfaring med å holde foredrag og undervisning på konferanser og seminarer innen det psykiske helsefeltet. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune, en tjeneste som er bygget opp på bakgrunn av tilbakemeldinger. Birgit har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg, flere med et kritisk blikk på diagnoser. Boken Videre - Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014.
Professor Melinda Ashley Meyer


Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson


Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister med lang erfaring fra arbeid med barn og relasjoner, blant annet ved Nic Waals Institutt. I dag driver de Tilknytningpsykologene - Utdanningssenter og klinikk - hvor de blant annet har ansvaret for implementeringen av Circle of Security i Skandinavia. I tillegg er de fagbokforfattere hvor tilknytning som tema er sentralt. Den siste utgivelsen (2019) har de skrevet sammen med Lars Smith og er et tobindsverk; Barn og Relasjonsbrudd: Del 1: Makroseparajoner, del 2: Mikroseparasjoner. Tilknytningspsykologien har bestandig vært opptatt av hvor viktig opplevelsen av kjærlighet er for utvikling og selvforståelse, men også hvordan man gjennom erfaring med kjærlighet lærer å gi kjærlighet til andre.
Inger Emilie Nitter


Jeg har en bipolar natur og kan svinge mye i følelsene – for omverdenen gjør inntrykk. Tenk på skogstjernet som speiler himmel og stjerner, skog og fjell. Islagt eller opprørt av vind og vær går det ikke. Jeg måt falle til ro. De frosne følelsene må tine. Jeg kom inn i psykiatrien - som pasient. Teorien som gjaldt, var at vi pasienter hadde en kjemisk feil i hjernen – som måtte justeres kjemisk. Jeg skulle med andre ord være vanskapt i hodet. Det gikk så inn på meg at jeg ble suicidal. Flere medpasienter tok sine liv. En sykepleier så meg som frisk – hun reddet meg. Opplevelsen var et stort sjokk. Jeg kom meg ut - og ville realisere visjonen "Fra Blakstad til Blomstad" – en psykiatri der folk blir friske. Det man vil forandre, må man først forstå. Hvordan kan et såkalt demokrati romme en stat i staten – et livsødeleggende formyndersystem? Jeg gikk med det spørsmålet - mens jeg fortsatte som lærer og ble styrket av samspillet med barna. De var som den ville naturen. Men skolen ble til slutt for trang - jeg brant ut som det heter. Jeg tok i bruk min kunstneriske side for alvor og laget plakatutstillingen "FANER for FRIHET" og tok den med på Karl Johan. Den vokste i samspill med publikum. Året etter tok jeg den med til Eidsvolls plass. "Antall ofre som følge av psykiatriens uforstand må gjøres offentlig kjent!" sto det skrevet på en fane. En eldre dame sto foran den og sa: "Jeg har vært med på det der." Nå kom svaret - symbolske bilder strømmet ut - som fra en kilde. Jeg begynte å skrive boken "Den indre polferden – psykosen som bildespråk". Jeg skjønte at den indre smerten og uroen hadde vært varsler. Angst og depresjon, manier og psykoser skyldtes at jeg var blitt feilprogrammert – under et splittende system. Jeg ville frigjøres – det var et dypt instinkt – jeg ville kjenne meg ett med alt og alle – og føle meg hjemme på jorda. Jeg fikk et åndelig gjennombrudd. Jeg kommer til å dele av mine oppdagelser og innsikter på skolen i Kjærlighet som medisin. Min intensjon er at vi kan bevege oss fra disorder til natural order.
Kristian Gulbrandsen


Kristian Gulbrandsen har jobbet for å fremme barn og unges erfaring av indre ro og indremotivert bevegelsesglede i mange år. Han er utdannet som idrettspedagog ved Norges idrettshøgskole og har videreutdanning i kropp, bevegelse, helse og kosthold fra Høgskolen i Oslo. Han har også bakgrunn som intuitiv coach, og er forfatter av boken "Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging" som ble utgitt av Kommuneforlaget i 2010. Han har et brennende engasjement for å veilede barn og unge til å være de beste utgavene av seg selv, og er opptatt av at de blir gitt muligheter til å erfare sitt fulle potensial i et hvert øyeblikk de befinner seg i på sin vei og utvikling. Han har tro på at voksne veiledere som jobber med barn og unge, utgjør en enorm forskjell for barna de omgås med hver dag. Han mener at den beste måten vi kan være inspiratorer for våre fremtidige generasjoner, er å være den beste utgaven av oss selv i møte med barn og unge, hver eneste dag på jobb. Kursene hans tar utgangspunkt i den verdifulle frileken, og hvordan vi kan gi barn og unge innspill og inspirasjon ved å påvirke leken gjennom aktiv deltagelse som lekende voksne, tilstedeværelse og bevisst tilrettelegging.
Tone Gilje


I årenes løp har jeg undersøkt og utforsket hva det er jeg er, i forhold til meg selv, andre, til den større verden rundt meg, og til kosmos. Dette er en dannelsesreise som tar stadig skiftende form. I denne prosessen er og har kroppen vært utgangspunktet, det er den som alltid er med meg og som jeg må forhold meg til. «Alt» bor her! Den er vårt redskap gjennom livet og reflekterer også på godt og vondt den historien vi alle bærer med oss, ikke bare vår egen, men også fortidens historiske hendelser og mønstre i slekt, familie og samfunn. Hvordan leve et godt liv og ikke være for bundet av historien, hvis historien blir en hemsko som hindrer utforsking og nye oppdagelser, kontakt med ressurser, flere valgmuligheter? Den kroppen vi har i dag er et resultat av en lang utviklingsprosess - en evolusjon, men den er ikke ”ferdig utviklet”, våre organer, vår struktur, alle systemene i kroppen er under forandring og forholder seg til de utfordringer den blir utsatt for og hva behovet er. Så hvordan faselitere denne utviklingsprosessen, ikke stoppe opp og stivne til i en for definert form, med for snevre rammer, men være åpen for det som er mulig, skapende og fremmer utvikling. I min leten etter spørsmål og svar har jeg utforsket mange metoder og teknikker som jeg tilbyr og formidler videre. Dette er blant annet Rolfing, Continuum, Psykodrama, Fascial Flow og Buteyko. Disse metoden har vært de verktøy jeg har brukt selv og lært bort/arbeidet med. Les mer på www.tonegilje.no
Annie Manshaus Lingjerde


Annie Manshaus Lingjerde er fysioterapeut og en pioér i utvikling og bruk av naturen som helsestudio for mosjonister. Gjennom sitt firma AnnieOne, har hun i 20 år drevet gruppetreninger, instruktørkurs og holdt foredrag. Hun har mellomfag fra Norges Idrettshøgskole, er tidligere alpinist på landslaget og har en dobbel bachelor i psykologi og mellommenneskelig kommunikasjon fra University of Denver, USA. Foruten Annies fysiske og psykologiske kompetanse, har hun fra barnsben vært opptatt av de åndelige aspektene ved det å være menneske. Hun vil dele sin erfaring med hvordan hun har brukt gudstro, like mye som trening i naturen, som en naturlig, lindrende og helbredende medisin gjennom sine egne livskriser. Annie er forfatter av Styrke i livet - en annerledes treningsbok og Sterk & Smidig Treningskort. Du kan lese mer om henne på www.annieone.no og besøke hennes FB side AnnieOne - trener & inspirator. Helgen med Annie vil være en kombinasjon av fysisk trening og mentale øvelser i naturen samt et dypdykk i det å være et åndelig vesen og hvordan vi kan praktisere kjærlighet når det røyner på i livet. Vi får en spennende smakebit på hennes slagord: "Beveg deg! Ut i naturen og inn i deg selv."
Irene Hessling


Irene Hessling er livskunstner og livsnyter. Hun har rik erfaring med livet som læremester, og gjennom sin reise fra søvn til oppvåkning deler hun fritt og ubetinget med de hun møter på sin vei. Irene er tidligere fallskjerminstruktør og yogalærer, og hennes virke er i dag å bidra til at menneskene kommer hjem til kjærligheten som er deres essens. Irene vil gjennom utdannelsen bidra med lydbad og kontaktskapende øvelser. De kontaktskapende øvelsene som gjør at vi får en opplevelse av tilhørighet og forbindelse med hverandre. Sammen med Irene beveger vi oss lekent og utforskende fra meg og mitt til oss og vi. Irenes favorittsitat: "Jeg insisterer på kjærlighet". Se klipp med Irene på NRK nett-TV.
Anne Sælebakke


Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.
Siri Christensen


Siri Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger og master i psykisk helsearbeid. Siris hovedfelt og fordypning omhandler traumefeltet. Begrepet EMPATID har Siri som overskrift i tilnærmingen til traumer; med hovedvekt på relasjonens betydning og om hva som fordres i møte med den traumeutsatte - av tid, faglig kunnskap og kompetanse, personlige egenskaper, av innsikt, vågemot og evne til empati og tilstedeværelse. Siri arbeider til daglig som faglig veileder ved SMISO Elverum (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep). Hun har lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy. Siri har selv lang pasienterfaring i psykiatrien, der utviklings-, relasjon- og tilknytningsbrister ble konsekvens av blant annet omsorgssvikt og overgrep i barndom og oppvekst. Siris erfaringer med mange og ulike aktører i psykiatrien, har ført til at hun har tilegnet seg stor kunnskap om hva som er virksomt i møte med den traumeutsatte. Dette arbeidet var Siris tidligere behandler, Trine Kjellmo, en stor del av.
Ole Andreas Underland


Ole Andreas har mer enn 40 års erfaring som leder og entreprenør i Norsk helsetjeneste.Hans spisskompetanse har vært å etablere tjenestetilbud for de mest krevende brukergruppene innenfor spesialisthelsetjenesten. Hans lederskap har vært preget av å skape solide «kulturer» hvor god pasientbehandling alltid har vært i sentrum. De siste 22 årene har han vært en markant person i utviklingen av Norges private helsetjenester. Hf Incita hvor er det andre private Helseforetaket han har etablert siden år 2000. I 2015 etablerte han Verdens første medisinfrie psykiatriske sykehus basert på brukerorganisasjonenes sterke ønske. Sykehuset er blitt en stor suksess og viser at FNs utsagn om «World needs a «revolution» in mental health care» er fullt mulig. Ole Andreas mener at vi må endre vår tilnærming til psykiske helseutfordringer dramatisk. Han mener vi må slutte å tenke syk/frisk og heller fokusere på hvordan lære seg å leve med de helseplagene en har. Dagens behandlingsfilosofi har skapt en situasjon hvor stadig flere mennesker med psykiske helseutfordringer faller ut av arbeidslivet og utdanning. Særlig alvorlig er dette for den oppvoksende generasjon som istedenfor å lære seg å mestre sine liv, hjelpes til hjelpeløshet i dagens system. Dette er ifølge Ole Andreas et område som krever det ypperste av entreprenørskap i årene som kommer. Ole Andreas er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en MBA fra BI.
Trine Kjellmo


Trine Kjellmo er psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi og har i tillegg fordypning i traumebehandling og dissosiative lidelser. Traumeperspektivet står sentralt i hennes terapeutiske tilnærming til psykiske vansker. Hun har lang erfaring i arbeid med både barn og voksne utsatt for traumer, samt undervisning og veiledning. Hun har arbeidet ved Traumeavdelingen Modum Bad, Alternativ til Vold og DPS. Nå driver hun egen privatpraksis i Oslo. Hun er sertifisert i flere ulike terapeutiske metoder men legger mest vekt på et godt mellommenneskelig møte. Hennes terapeutiske grunnholdning er: «Det kommer ikke en pasient inn på mitt kontor. Det kommer et menneske».
May Britt Gjellestad


May Britt er kunst- og utrykksterapeut og teaterpedagog. Hun har i en årrekke arbeidet med barn fra 3-5 år med prosjekt "kunst og følelser". May Britt jobber som kunst- og utrykksterapeut poliklinisk ved Vindern voksenpsykiatrisk, og som teaterpedagog ved folkeuniversitetet i sør-øst Asker.
Livirén Bratterud


Livirén Bratterud har som personlig agenda å avstigmatisere psykiske lidelser og få god kunnskap om psykisk helse ut til folket – der folk er. I kombinasjon med sin dokumentarfilm “Tung Jakke”, lansert mars 2016, har hun reist land og strand rundt og holdt diverse seminarer/foredrag/workshops. For alt fra skoler, større arrangementer til private organisasjoner. Livirén (f.1983) ble først utdannet ved film og TV-akademiet (NISS) i Oslo, ferdig 2006. Hun har bred, variert erfaring innen film og TV-produksjon og har blant annet bakgrunn som fotograf, prosjektleder og regissør på dokumentarfilmer for TV2 og NRK - samt innen reklamefilm. Hun har vært produksjonsansansvarlig i medieselskap, skrevet artikler, laget riksdekkende TV-nyhetssaker for NRK og sittet i ulike juryer for å velge ut film. I senere tid har Livirén tatt mer filmstudier og spesialisert seg som regissør ved dokumentarfilmlinjen på Høgskolen i Lillehammer, ferdig 2015. «Tung Jakke» handler om en mann med bipolar lidelse som forsøker å finne nye og utradisjonelle veier ut av angst og depresjon. Dokumentarfilmen startet som Liviréns bacheloroppgave, ble kjøpt av NRK, har blitt vist og nominert på en rekke filmfestivaler og har vunnet flere priser – deriblant Nymfeprisen på Dokumentarfilmfestivalen i Volda. I 15 år har filmskaperen selv levd med en diagnose som hun hverken har ønsket eller klart å være åpen om – hun har vært livredd for å bli dømt feil av samfunnets uvitenhet og fordommer. Men i forbindelse med lanseringen av denne dokumentaren, våget Livirén til slutt selv også å «kaste jakka» og sto frem med en bipolar lidelse – som hun med årene har lært seg å balansere og leve godt med. Det å være åpen på en måte som passer henne, er noe hun fortsatt øver på. Regissøren har erfaring fra psykiatrien – både personlig og faglig – hun er derfor opptatt av å skape en nær og troverdig atmosfære i det hun presenterer. Hun vet også hvor viktig det er å spre håp. Livirén er svært entusiastisk over å kunne dele videre de erfaringene hun har gjort seg. Hun mener en viktig nøkkel for trivsel i hverdagen er å lære seg gode måter å kommunisere hvordan man har det på innsiden – enten man har en alvorlig psykisk lidelse eller bare av og til har en dårlig dag. Med sine foredrag/forelesninger er det en hjertesak for Bratterud å skape drøssevis av nye, gode plattformer der det er naturlig å snakke om psykisk helse. Det er mange der ute som kunne trenge å kaste sin «tunge jakke».
Marit Aalen


Marit har undervist i 20 år i relasjoner og etikk på Videreutdanning i psykisk helse ved Oslomet. Hun er opptatt av en profesjonell form for kjærlighet, som motvekt til en nøytral og distansert terapeutrolle. Marit er utdannet psykolog og idéhistoriker, og har doktorgrad om forholdet mellom Peer Gynt og Solveig. Hun er særlig opptatt av Solveigs ord om at Peers «sanne selv» er tatt vare på i hennes «tro, håp og kjærlighet». Og størst blant dem er kjærligheten. Det er et åpent spørsmål om Peer evner å «fødes på nytt», men Marit viser at Solveigs holdning holder framtiden åpen. Noe Peer ikke selv evner. Relasjonen hun tilbyr er avgjørende.
Katarina Magnus


Katarina er grunnleggeren og skaper av YOBA - Utdanning i Yoga & Mindfulness for Barn, og reiser landet rundt for å utdanne voksne, pluss holder nettstudie gjennom YOBA.no. Katarina drifter også helhetssenteret Villa Hjerterom i Sarpsborg, hvor hun i tillegg til drift selv underviser i meditasjon for voksne, yin yoga, barneyoga og familieyoga, holder foredrag og workshops. Hun opplever at meditasjon, mindfulness og yoga fungerer som en motvekt til prestasjons-samfunnet, hvor barn og voksne her har en arena hvor det er fokus på at de er gode nok som de er og lærer å bli glade i seg selv akkurat slik de er, med akkurat den kroppen og de følelsene de har. Katarina har selv meditert siden 2007, praktisert yoga siden 2014, hatt utallige timer selvstudie og fordypning over flere år, og underveis utdannet seg innen barneyoga, mindfulness i pedagogisk praksis og yin yoga for voksne.Hun har selv erfart at etter mange år som alvorlig kronisk syk, hvordan meditasjon, mindfulness og yoga har bidratt økt indre ro og trygghet, økt fokus, forbedret selvfølelse, og friskere og mer fleksibel kropp.
Marianne Behn


Marianne Behn er seniorlærer og medeier av Rosenmetoden skolen i Norge. Hun driver Krystallakademiet hvor hun underviser i meditasjon, berøring, nøkler til velvære og forløsning, krystaller, essenser, kreativ chakradans, medisinsk yoga og samtalemetoder. Hun har både klasser og workshops.Hun er utdannet Steinerpedagog, har scenekunstutdannelse i Eurytmi, og er Rosenterapeut og Enhetsterapeut. Studier i psykologi fra universitet. Har praksis med klienter på Taraklinikken som hun har drevet i mer enn 30 år. 15 års erfaring som terapeut innenfor psykiatrisk ettervern. Hun har gitt ut 2 bøker på Aschehoug forlag.
Bente Marcussen


Jeg har vært lærer i videregående skole, men er nå pensjonist. Jeg er kroppsterapeut med hovedfokus på Frigjørende pusting, en utdanning ledet av tyske leger og psykoterapeuter. Jeg tok min yoga-lærer-utdanning i India, og jeg er også massør. Jeg har mange års erfaring som kursholder: weekend og ukes workshops i Norge og to ukers workshops i Sør-Sinai, ved Rødehavet. I tillegg til naturens helbredende kraft, har gruppe-prosessene vært transformerende: gitt ny innsikt/aha-opplevelser og emosjonell balanse. Det har vært myk, mindful yoga, hjerte-deling, ulike nærværs-øvelser og shanting, sang, dans og frigjørende pusting. Jeg har gitt individuelle behandlinger, men trives best med gruppe-prosesser.
Anette Aarsland


Anette er i dag Norges mest profilerte puste-ekspert. Hun er forfatter av boka ”PUSTEN – Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet”, Cappelen Damm 2014 sammen med journalist Nina Hanssen, og holdt sin TEDx-talk, ”Exhale”, i Trondheim i desember 2016. Anette er en ettertraktet kurs- og foredragsholder i tillegg til at hun jobber som puste-spesialist på Consensio Behandlingssenter i Oslo. Her har hun hjulpet alt fra toppidrettsutøvere til sangere og folk som sliter med angst eller depresjon. Anette underviser jevnlig sine teknikker til Master-studentene i NLP-coaching på MetaResource og studentene på Maja Thunes yogaterapiutdannelse. Hun har i tillegg startet opp sitt eget studium hvor hun utdanner pusteteknikk-veiledere i sine teknikker. Anette har bakgrunn som sangpedagog og operasanger etter totalt 12 års studier i Kristiansand, Milano, Roma, New York og London. Da hun opplevde en alvorlig kjærlighetssorg i London mistet hun stemmen. Dette førte henne inn i studiet om pusten, både i London og Milano. Hun har siden viet sitt litt til å lære alt hun kan om pusten og startet i 2011 opp firmaet Pusteteknikk.

Datoer 2021 og 2022

Oversikt helge-samlinger


Samlinger i 2021:
Samling 1: 8.-10. januar
Samling 2: 12.-14. februar Samling 3: 12.-14. mars Samling 4: 28.-30. mai (retreat på Nøsen) Samling 5: 11.-13. juni Samling 6: 20.-22. august Samling 7: 8.-10. oktober (retreat på Nøsen) Samling 8: 12.-14. november Samlinger i 2022: Samling 9: 14.-16. januar Samling 10: 11.-13. februar Samling 11: 11.-13. mars Samling 12: 1.-3. april

Lærere

Maja Thune (hovedlærer)


Majas hjertebarn er "Kjærlighet som medisin". Maja leder utdanningen. Hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Maja har gitt ut fire bøker, og kom i 2016 ut med boken Yoga som terapi sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har sin egen utdanning i Yoga som terapi, som har vært avholdt i Ålesund, Kristiandsand og Oslo (se info på Oslo Yogas nettside). Maja har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut og behandler på poliklinikk. Maja har grunnlagt folkebevegelsen "Kjærlighet som medisin", og skriver for tiden på boken Kjærlighet er medisin. Maja vil åpne hver dag på utdannelsen gjennom å lede meditasjon og talk knyttet til dagens tema.
Tone Mari Bjøreng


Jeg heter Tone Mari Bjøreng, er førskolelærer med spesialpedagogisk kompetanse, studie i Teater for barn ga meg cand.mag ved HiO. I tillegg er jeg utdannet taiji/ qigong-instruktør ved Norsk Taiji-senter, meditasjonslærer i Canada, Young Happy Minds-instruktør og veileder i Energipsykologi. Mitt prosjekt er å lære om det å være menneske og jeg elsker å kunne delta på å utvikle den nye pedagogikken sammen med andre nysgjerrige og interesserte. Det er ikke lett å være menneske så la oss øve oss sammen. «Jeg er her for å gjøre deg trygg, og jeg vil lytte og hjelpe deg så godt jeg kan.» Å lære fordrer trygghet til å risikere og feile. I vår raskt omskiftelige verden vil det kreve stor fleksibilitet og evne til å lytte i møte med barna for å være gode veiledere og lærere. Det fordrer at vi er til stede med oss selv og barna med modenhet. Det å vokse opp handler om å lære og regulere seg selv, men mange av oss opplever hvor lett det er å såre noen når vi er usikre eller slitne. Derfor trenger vi, barn og voksne tilgang til nøkler inn til vårt indre landskap. Det å høre til er essensielt for et hvert individ. Vår oppgave er å bygge gode team med og rundt barna, for når vi mennesker erfarer å være en del av en større sammenheng har vi det bra. Barna møter oss som individer og det er vår oppgave å bidra til at de lærer å kjenne seg selv så godt at de finner sin plass i denne verden av stadige forandringer. Jeg ønsker å bidra til at flere får kjennskap til den nye pedagogikken som bygger på vennlighet, takknemlighet og bevisst bruk av pusten. Min drøm er at vi lærer å kommunisere fra hjerte, for barn trenger å møte tydelige voksne som gir kjærlighet og støtte. Slik lærer vi hverandre å uttrykke det som er sant for oss. Jeg har selv brukt kreative uttrykk som maling og skriving, lek, drama og teater i mitt virke i tillegg til meditasjon, taiji og qigong, for å lære om det å være menneske. Ulike kunstformer er en naturlig del av pedagogikken og gjennom de kunstneriske uttrykkene kan vi voksne styrke barna i å stole på sine egne vurderinger og uttrykk. Ingen av oss er et ferdige produkt, vi er alle på veien.
Inga Marte Torkhildsen


Inga Marte Torkhildsen er pårørende og mangeårig politiker for SV med et sterkt engasjement for rettferdighet og likeverd. Hun har skrevet boka Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter. Hun brenner for barns oppvekstvilkår, og for at kjærlighet og varme skal få sin rettmessige plass i systemene våre. Fordi kjærlighet funker, og har ingen bivirkninger.
Mariannne Mjaaland


Marianne er psykiater med 18 års erfaring fra psykiatri, totalt 40 års erfaring som lege. Hun er også forfatter av 4 romaner, en sakprosa-bok om psykiatrien (Tvang og tvil, en innsideberetning fra norsk psykiatri, 2017) og en sakprosabok som kommer høsten 2020 (Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok.). I sakprosa-bøkene deler hun sine erfaringer som behandler i psykiatrien og som et menneske som selv har fått en psykisk diagnose. Henne inngang både til pasienter og til seg selv er psykoterapi. Hun har mer tro på menneskemøter enn medikamenter. I diagnosene forsvinner nyansene og den menneskelige erfaringen. De gjør oss fattigere, krymper normaliteten, skaper distanse både til kropp og sjel. Hennes mål er å sprenge diagnosenes fengsel og gi rom til likeverdige møter, i respekt for ulikhet og den menneskelige smerten vi alle bærer på.
Michael De Vibe


Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.
Birgit Valla


Birgit er utdannet psykolog fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Hun har vært opptatt av å lytte til tilbakemeldinger fra dem hun skal hjelpe gjennom hele sin karrière, og hatt en systematisk tilnærming til dette. Siden 2006 har hun undervist i Feedback Informerte Tjenester (FIT). Hun har også lang erfaring med å holde foredrag og undervisning på konferanser og seminarer innen det psykiske helsefeltet. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune, en tjeneste som er bygget opp på bakgrunn av tilbakemeldinger. Birgit har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg, flere med et kritisk blikk på diagnoser. Boken Videre - Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014.
Professor Melinda Ashley Meyer


Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.
Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson


Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson er psykologspesialister med lang erfaring fra arbeid med barn og relasjoner, blant annet ved Nic Waals Institutt. I dag driver de Tilknytningpsykologene - Utdanningssenter og klinikk - hvor de blant annet har ansvaret for implementeringen av Circle of Security i Skandinavia. I tillegg er de fagbokforfattere hvor tilknytning som tema er sentralt. Den siste utgivelsen (2019) har de skrevet sammen med Lars Smith og er et tobindsverk; Barn og Relasjonsbrudd: Del 1: Makroseparajoner, del 2: Mikroseparasjoner. Tilknytningspsykologien har bestandig vært opptatt av hvor viktig opplevelsen av kjærlighet er for utvikling og selvforståelse, men også hvordan man gjennom erfaring med kjærlighet lærer å gi kjærlighet til andre.
Inger Emilie Nitter


Jeg har en bipolar natur og kan svinge mye i følelsene – for omverdenen gjør inntrykk. Tenk på skogstjernet som speiler himmel og stjerner, skog og fjell. Islagt eller opprørt av vind og vær går det ikke. Jeg måt falle til ro. De frosne følelsene må tine. Jeg kom inn i psykiatrien - som pasient. Teorien som gjaldt, var at vi pasienter hadde en kjemisk feil i hjernen – som måtte justeres kjemisk. Jeg skulle med andre ord være vanskapt i hodet. Det gikk så inn på meg at jeg ble suicidal. Flere medpasienter tok sine liv. En sykepleier så meg som frisk – hun reddet meg. Opplevelsen var et stort sjokk. Jeg kom meg ut - og ville realisere visjonen "Fra Blakstad til Blomstad" – en psykiatri der folk blir friske. Det man vil forandre, må man først forstå. Hvordan kan et såkalt demokrati romme en stat i staten – et livsødeleggende formyndersystem? Jeg gikk med det spørsmålet - mens jeg fortsatte som lærer og ble styrket av samspillet med barna. De var som den ville naturen. Men skolen ble til slutt for trang - jeg brant ut som det heter. Jeg tok i bruk min kunstneriske side for alvor og laget plakatutstillingen "FANER for FRIHET" og tok den med på Karl Johan. Den vokste i samspill med publikum. Året etter tok jeg den med til Eidsvolls plass. "Antall ofre som følge av psykiatriens uforstand må gjøres offentlig kjent!" sto det skrevet på en fane. En eldre dame sto foran den og sa: "Jeg har vært med på det der." Nå kom svaret - symbolske bilder strømmet ut - som fra en kilde. Jeg begynte å skrive boken "Den indre polferden – psykosen som bildespråk". Jeg skjønte at den indre smerten og uroen hadde vært varsler. Angst og depresjon, manier og psykoser skyldtes at jeg var blitt feilprogrammert – under et splittende system. Jeg ville frigjøres – det var et dypt instinkt – jeg ville kjenne meg ett med alt og alle – og føle meg hjemme på jorda. Jeg fikk et åndelig gjennombrudd. Jeg kommer til å dele av mine oppdagelser og innsikter på skolen i Kjærlighet som medisin. Min intensjon er at vi kan bevege oss fra disorder til natural order.
Kristian Gulbrandsen


Kristian Gulbrandsen har jobbet for å fremme barn og unges erfaring av indre ro og indremotivert bevegelsesglede i mange år. Han er utdannet som idrettspedagog ved Norges idrettshøgskole og har videreutdanning i kropp, bevegelse, helse og kosthold fra Høgskolen i Oslo. Han har også bakgrunn som intuitiv coach, og er forfatter av boken "Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging" som ble utgitt av Kommuneforlaget i 2010. Han har et brennende engasjement for å veilede barn og unge til å være de beste utgavene av seg selv, og er opptatt av at de blir gitt muligheter til å erfare sitt fulle potensial i et hvert øyeblikk de befinner seg i på sin vei og utvikling. Han har tro på at voksne veiledere som jobber med barn og unge, utgjør en enorm forskjell for barna de omgås med hver dag. Han mener at den beste måten vi kan være inspiratorer for våre fremtidige generasjoner, er å være den beste utgaven av oss selv i møte med barn og unge, hver eneste dag på jobb. Kursene hans tar utgangspunkt i den verdifulle frileken, og hvordan vi kan gi barn og unge innspill og inspirasjon ved å påvirke leken gjennom aktiv deltagelse som lekende voksne, tilstedeværelse og bevisst tilrettelegging.
Tone Gilje


I årenes løp har jeg undersøkt og utforsket hva det er jeg er, i forhold til meg selv, andre, til den større verden rundt meg, og til kosmos. Dette er en dannelsesreise som tar stadig skiftende form. I denne prosessen er og har kroppen vært utgangspunktet, det er den som alltid er med meg og som jeg må forhold meg til. «Alt» bor her! Den er vårt redskap gjennom livet og reflekterer også på godt og vondt den historien vi alle bærer med oss, ikke bare vår egen, men også fortidens historiske hendelser og mønstre i slekt, familie og samfunn. Hvordan leve et godt liv og ikke være for bundet av historien, hvis historien blir en hemsko som hindrer utforsking og nye oppdagelser, kontakt med ressurser, flere valgmuligheter? Den kroppen vi har i dag er et resultat av en lang utviklingsprosess - en evolusjon, men den er ikke ”ferdig utviklet”, våre organer, vår struktur, alle systemene i kroppen er under forandring og forholder seg til de utfordringer den blir utsatt for og hva behovet er. Så hvordan faselitere denne utviklingsprosessen, ikke stoppe opp og stivne til i en for definert form, med for snevre rammer, men være åpen for det som er mulig, skapende og fremmer utvikling. I min leten etter spørsmål og svar har jeg utforsket mange metoder og teknikker som jeg tilbyr og formidler videre. Dette er blant annet Rolfing, Continuum, Psykodrama, Fascial Flow og Buteyko. Disse metoden har vært de verktøy jeg har brukt selv og lært bort/arbeidet med. Les mer på www.tonegilje.no
Annie Manshaus Lingjerde


Annie Manshaus Lingjerde er fysioterapeut og en pioér i utvikling og bruk av naturen som helsestudio for mosjonister. Gjennom sitt firma AnnieOne, har hun i 20 år drevet gruppetreninger, instruktørkurs og holdt foredrag. Hun har mellomfag fra Norges Idrettshøgskole, er tidligere alpinist på landslaget og har en dobbel bachelor i psykologi og mellommenneskelig kommunikasjon fra University of Denver, USA. Foruten Annies fysiske og psykologiske kompetanse, har hun fra barnsben vært opptatt av de åndelige aspektene ved det å være menneske. Hun vil dele sin erfaring med hvordan hun har brukt gudstro, like mye som trening i naturen, som en naturlig, lindrende og helbredende medisin gjennom sine egne livskriser. Annie er forfatter av Styrke i livet - en annerledes treningsbok og Sterk & Smidig Treningskort. Du kan lese mer om henne på www.annieone.no og besøke hennes FB side AnnieOne - trener & inspirator. Helgen med Annie vil være en kombinasjon av fysisk trening og mentale øvelser i naturen samt et dypdykk i det å være et åndelig vesen og hvordan vi kan praktisere kjærlighet når det røyner på i livet. Vi får en spennende smakebit på hennes slagord: "Beveg deg! Ut i naturen og inn i deg selv."
Irene Hessling


Irene Hessling er livskunstner og livsnyter. Hun har rik erfaring med livet som læremester, og gjennom sin reise fra søvn til oppvåkning deler hun fritt og ubetinget med de hun møter på sin vei. Irene er tidligere fallskjerminstruktør og yogalærer, og hennes virke er i dag å bidra til at menneskene kommer hjem til kjærligheten som er deres essens. Irene vil gjennom utdannelsen bidra med lydbad og kontaktskapende øvelser. De kontaktskapende øvelsene som gjør at vi får en opplevelse av tilhørighet og forbindelse med hverandre. Sammen med Irene beveger vi oss lekent og utforskende fra meg og mitt til oss og vi. Irenes favorittsitat: "Jeg insisterer på kjærlighet". Se klipp med Irene på NRK nett-TV.
Anne Sælebakke


Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.
Siri Christensen


Siri Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger og master i psykisk helsearbeid. Siris hovedfelt og fordypning omhandler traumefeltet. Begrepet EMPATID har Siri som overskrift i tilnærmingen til traumer; med hovedvekt på relasjonens betydning og om hva som fordres i møte med den traumeutsatte - av tid, faglig kunnskap og kompetanse, personlige egenskaper, av innsikt, vågemot og evne til empati og tilstedeværelse. Siri arbeider til daglig som faglig veileder ved SMISO Elverum (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep). Hun har lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy. Siri har selv lang pasienterfaring i psykiatrien, der utviklings-, relasjon- og tilknytningsbrister ble konsekvens av blant annet omsorgssvikt og overgrep i barndom og oppvekst. Siris erfaringer med mange og ulike aktører i psykiatrien, har ført til at hun har tilegnet seg stor kunnskap om hva som er virksomt i møte med den traumeutsatte. Dette arbeidet var Siris tidligere behandler, Trine Kjellmo, en stor del av.
Ole Andreas Underland


Ole Andreas har mer enn 40 års erfaring som leder og entreprenør i Norsk helsetjeneste.Hans spisskompetanse har vært å etablere tjenestetilbud for de mest krevende brukergruppene innenfor spesialisthelsetjenesten. Hans lederskap har vært preget av å skape solide «kulturer» hvor god pasientbehandling alltid har vært i sentrum. De siste 22 årene har han vært en markant person i utviklingen av Norges private helsetjenester. Hf Incita hvor er det andre private Helseforetaket han har etablert siden år 2000. I 2015 etablerte han Verdens første medisinfrie psykiatriske sykehus basert på brukerorganisasjonenes sterke ønske. Sykehuset er blitt en stor suksess og viser at FNs utsagn om «World needs a «revolution» in mental health care» er fullt mulig. Ole Andreas mener at vi må endre vår tilnærming til psykiske helseutfordringer dramatisk. Han mener vi må slutte å tenke syk/frisk og heller fokusere på hvordan lære seg å leve med de helseplagene en har. Dagens behandlingsfilosofi har skapt en situasjon hvor stadig flere mennesker med psykiske helseutfordringer faller ut av arbeidslivet og utdanning. Særlig alvorlig er dette for den oppvoksende generasjon som istedenfor å lære seg å mestre sine liv, hjelpes til hjelpeløshet i dagens system. Dette er ifølge Ole Andreas et område som krever det ypperste av entreprenørskap i årene som kommer. Ole Andreas er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en MBA fra BI.
Trine Kjellmo


Trine Kjellmo er psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi og har i tillegg fordypning i traumebehandling og dissosiative lidelser. Traumeperspektivet står sentralt i hennes terapeutiske tilnærming til psykiske vansker. Hun har lang erfaring i arbeid med både barn og voksne utsatt for traumer, samt undervisning og veiledning. Hun har arbeidet ved Traumeavdelingen Modum Bad, Alternativ til Vold og DPS. Nå driver hun egen privatpraksis i Oslo. Hun er sertifisert i flere ulike terapeutiske metoder men legger mest vekt på et godt mellommenneskelig møte. Hennes terapeutiske grunnholdning er: «Det kommer ikke en pasient inn på mitt kontor. Det kommer et menneske».
May Britt Gjellestad


May Britt er kunst- og utrykksterapeut og teaterpedagog. Hun har i en årrekke arbeidet med barn fra 3-5 år med prosjekt "kunst og følelser". May Britt jobber som kunst- og utrykksterapeut poliklinisk ved Vindern voksenpsykiatrisk, og som teaterpedagog ved folkeuniversitetet i sør-øst Asker.
Livirén Bratterud


Livirén Bratterud har som personlig agenda å avstigmatisere psykiske lidelser og få god kunnskap om psykisk helse ut til folket – der folk er. I kombinasjon med sin dokumentarfilm “Tung Jakke”, lansert mars 2016, har hun reist land og strand rundt og holdt diverse seminarer/foredrag/workshops. For alt fra skoler, større arrangementer til private organisasjoner. Livirén (f.1983) ble først utdannet ved film og TV-akademiet (NISS) i Oslo, ferdig 2006. Hun har bred, variert erfaring innen film og TV-produksjon og har blant annet bakgrunn som fotograf, prosjektleder og regissør på dokumentarfilmer for TV2 og NRK - samt innen reklamefilm. Hun har vært produksjonsansansvarlig i medieselskap, skrevet artikler, laget riksdekkende TV-nyhetssaker for NRK og sittet i ulike juryer for å velge ut film. I senere tid har Livirén tatt mer filmstudier og spesialisert seg som regissør ved dokumentarfilmlinjen på Høgskolen i Lillehammer, ferdig 2015. «Tung Jakke» handler om en mann med bipolar lidelse som forsøker å finne nye og utradisjonelle veier ut av angst og depresjon. Dokumentarfilmen startet som Liviréns bacheloroppgave, ble kjøpt av NRK, har blitt vist og nominert på en rekke filmfestivaler og har vunnet flere priser – deriblant Nymfeprisen på Dokumentarfilmfestivalen i Volda. I 15 år har filmskaperen selv levd med en diagnose som hun hverken har ønsket eller klart å være åpen om – hun har vært livredd for å bli dømt feil av samfunnets uvitenhet og fordommer. Men i forbindelse med lanseringen av denne dokumentaren, våget Livirén til slutt selv også å «kaste jakka» og sto frem med en bipolar lidelse – som hun med årene har lært seg å balansere og leve godt med. Det å være åpen på en måte som passer henne, er noe hun fortsatt øver på. Regissøren har erfaring fra psykiatrien – både personlig og faglig – hun er derfor opptatt av å skape en nær og troverdig atmosfære i det hun presenterer. Hun vet også hvor viktig det er å spre håp. Livirén er svært entusiastisk over å kunne dele videre de erfaringene hun har gjort seg. Hun mener en viktig nøkkel for trivsel i hverdagen er å lære seg gode måter å kommunisere hvordan man har det på innsiden – enten man har en alvorlig psykisk lidelse eller bare av og til har en dårlig dag. Med sine foredrag/forelesninger er det en hjertesak for Bratterud å skape drøssevis av nye, gode plattformer der det er naturlig å snakke om psykisk helse. Det er mange der ute som kunne trenge å kaste sin «tunge jakke».
Marit Aalen


Marit har undervist i 20 år i relasjoner og etikk på Videreutdanning i psykisk helse ved Oslomet. Hun er opptatt av en profesjonell form for kjærlighet, som motvekt til en nøytral og distansert terapeutrolle. Marit er utdannet psykolog og idéhistoriker, og har doktorgrad om forholdet mellom Peer Gynt og Solveig. Hun er særlig opptatt av Solveigs ord om at Peers «sanne selv» er tatt vare på i hennes «tro, håp og kjærlighet». Og størst blant dem er kjærligheten. Det er et åpent spørsmål om Peer evner å «fødes på nytt», men Marit viser at Solveigs holdning holder framtiden åpen. Noe Peer ikke selv evner. Relasjonen hun tilbyr er avgjørende.
Katarina Magnus


Katarina er grunnleggeren og skaper av YOBA - Utdanning i Yoga & Mindfulness for Barn, og reiser landet rundt for å utdanne voksne, pluss holder nettstudie gjennom YOBA.no. Katarina drifter også helhetssenteret Villa Hjerterom i Sarpsborg, hvor hun i tillegg til drift selv underviser i meditasjon for voksne, yin yoga, barneyoga og familieyoga, holder foredrag og workshops. Hun opplever at meditasjon, mindfulness og yoga fungerer som en motvekt til prestasjons-samfunnet, hvor barn og voksne her har en arena hvor det er fokus på at de er gode nok som de er og lærer å bli glade i seg selv akkurat slik de er, med akkurat den kroppen og de følelsene de har. Katarina har selv meditert siden 2007, praktisert yoga siden 2014, hatt utallige timer selvstudie og fordypning over flere år, og underveis utdannet seg innen barneyoga, mindfulness i pedagogisk praksis og yin yoga for voksne.Hun har selv erfart at etter mange år som alvorlig kronisk syk, hvordan meditasjon, mindfulness og yoga har bidratt økt indre ro og trygghet, økt fokus, forbedret selvfølelse, og friskere og mer fleksibel kropp.
Marianne Behn


Marianne Behn er seniorlærer og medeier av Rosenmetoden skolen i Norge. Hun driver Krystallakademiet hvor hun underviser i meditasjon, berøring, nøkler til velvære og forløsning, krystaller, essenser, kreativ chakradans, medisinsk yoga og samtalemetoder. Hun har både klasser og workshops.Hun er utdannet Steinerpedagog, har scenekunstutdannelse i Eurytmi, og er Rosenterapeut og Enhetsterapeut. Studier i psykologi fra universitet. Har praksis med klienter på Taraklinikken som hun har drevet i mer enn 30 år. 15 års erfaring som terapeut innenfor psykiatrisk ettervern. Hun har gitt ut 2 bøker på Aschehoug forlag.
Bente Marcussen


Jeg har vært lærer i videregående skole, men er nå pensjonist. Jeg er kroppsterapeut med hovedfokus på Frigjørende pusting, en utdanning ledet av tyske leger og psykoterapeuter. Jeg tok min yoga-lærer-utdanning i India, og jeg er også massør. Jeg har mange års erfaring som kursholder: weekend og ukes workshops i Norge og to ukers workshops i Sør-Sinai, ved Rødehavet. I tillegg til naturens helbredende kraft, har gruppe-prosessene vært transformerende: gitt ny innsikt/aha-opplevelser og emosjonell balanse. Det har vært myk, mindful yoga, hjerte-deling, ulike nærværs-øvelser og shanting, sang, dans og frigjørende pusting. Jeg har gitt individuelle behandlinger, men trives best med gruppe-prosesser.
Anette Aarsland


Anette er i dag Norges mest profilerte puste-ekspert. Hun er forfatter av boka ”PUSTEN – Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet”, Cappelen Damm 2014 sammen med journalist Nina Hanssen, og holdt sin TEDx-talk, ”Exhale”, i Trondheim i desember 2016. Anette er en ettertraktet kurs- og foredragsholder i tillegg til at hun jobber som puste-spesialist på Consensio Behandlingssenter i Oslo. Her har hun hjulpet alt fra toppidrettsutøvere til sangere og folk som sliter med angst eller depresjon. Anette underviser jevnlig sine teknikker til Master-studentene i NLP-coaching på MetaResource og studentene på Maja Thunes yogaterapiutdannelse. Hun har i tillegg startet opp sitt eget studium hvor hun utdanner pusteteknikk-veiledere i sine teknikker. Anette har bakgrunn som sangpedagog og operasanger etter totalt 12 års studier i Kristiansand, Milano, Roma, New York og London. Da hun opplevde en alvorlig kjærlighetssorg i London mistet hun stemmen. Dette førte henne inn i studiet om pusten, både i London og Milano. Hun har siden viet sitt litt til å lære alt hun kan om pusten og startet i 2011 opp firmaet Pusteteknikk.

Følg oss

  • Facebook - White Circle

​© 2020 by Oslo Yoga