TT_utdannelse_kjærlighet3

Maja Thunes utdannelse i kjærlighet som medisin

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en nyutviklet utdannelse: Kjærlighet som medisin (KSM) med oppstart i mars 2021. Dette er en tverrfaglig utdannelse som tilbyr undervisning til deg som arbeider i helsevesen, har helse- og sosialfaglig bakgrunn eller er sertifisert yogaterapeut.

Hva lærer du:
Du vil få en innføring i metoder som alternativ til medikamentell behandling: kunstterapi, musikkterapi, yoga og annet. Vi utforsker spørsmål som: Hvordan forene spiritualitet og tro med et virke som f. eks. psykolog, terapeut eller sykepleier? Er det mulig å jobbe medisin- og diagnosefritt? Vi ønsker å gi deg redskaper som gjør deg rustet til å trygge, romme og tåle menneskene du møter i ditt arbeide, framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser.

Studiets form: 
Utdannelsen består av ni helge-samlinger som går fra mars 2021 til mars 2022. Det legges opp til kollokvier og hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er ingen form for eksamen på utdannelsen.

TT_utdannelse_kjærlighet_logo

Oppstart 12. mars 2021

Sted:
Sagene Samfunnshus i rommet "Frysja", Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo. Samlingene i juni og oktober 2021 og januar og mars 2022 vil holdes på Nøsen Yoga og Fjellhotell.

Tider:
Alle dager i Oslo er fra kl. 9.30-16.00. Tider for Nøsen kommer.

Pris:
Early bird før 1. desember: 35 000 kr inkl. kost og losji fire retreats på Nøsen.


Ordinær pris fra 1. desember: 37 000 kr inkl. kost og losji fire retreats på Nøsen.

Inkludert studiemateriell:
-1 eks. av boken: Yoga som terapi (2016) av Maja Thune og Gunnar Egeberg
-1 eks. av boken: Jeg har en drøm (2004) av Maja Thune
-Fem videoer á 30 min. med øvelser i yoga og mindfulness for barn
-Fem videoer á 20 min. med øvelser i energimedisin
-Fem opptak av klasser á 1t. med terapeutisk yoga 
-Ti talks á 30 min. med bl.a. A course in Miracles

Opptakskrav:
Det kreves at du har helse- og sosialfaglig bakgrunn, er sertifisert yogaterapeut eller arbeider i helsevesen. 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til majathune@yahoo.no

Online versjon: Utdannelsen vil etter planen gjennomføres i Oslo Yogas lokaler. Dersom myndighetenes restriksjoner tilsier det, så vil utdannelsen i stedet live-streames. Hvis i Oslo Yogas lokaler, så vil den likevel live-streames. Slik kan den enkelte student velge å gjøre utdannelsen online. Alle studenter ved utdannelsen vil få tilgang til opptak. 

Schermafbeelding 2020-06-30 om 10.15.24.

Om KSM-utdannelsen

Hvorfor grunnlegge KSM?


Jeg har lenge drømt om det, drømt om å tilby en skole i kjærlighetsterapi. På min reise hittil i livet har jeg fått være både innsatt og ansatt. Jeg har vært på innsiden og utsiden og erfart hvordan nøklene, og i noen tilfeller alarmene er det eneste som skiller den såkalte pasient og behandler. Min erfaring er at vi alle er på en reise og at psykiske plager er like normalt som psykiske muligheter og potensialer. Jeg vet at kjærlighet er den viktigste medisinen i møte med utfordringer og denne skolen ønsker å gi deg en fordypning i din evne til og gi deg selv og menneskene rundt deg kjærlighet. I mine år som pasient og terapeut og senere som lærer i yoga, meditasjon og uttrykksterapi, viste meg at mange ofte manglet kjærligheten som veiviser og veileder i livet sitt. Mange av mine terapeuter hadde et en mengde teorier og hvile på, men manglet evnen til å romme seg selv i møte meg. Jeg lengtet ikke etter råd, forslag eller oppskrifter, nei lengtet etter kjærlighet som var å se meg bakenfor alt tankespinnet i hodet mitt, til å romme meg bakenfor krigføringen i sjela mi, og til å være likeverdig medvandrer med meg. Jeg ønsket meg heller undring enn svar, og heller utforskning enn oppskrift. Som behandler i mange år var jeg opptatt av dette. Jeg ville ikke gi pasientene mine diagnoser, for jeg så dem som mye mer enn en merkelapp som kunne utløse en drøss av piller i dosetten deres mandag morgen. Etter mange år som søkende har jeg kommet fram til at den aller viktigste oppgaven en kan ha som medmenneske i et annet menneskes liv er å romme det med en fullstendig åpenhet uten noen form for analyse eller bedømmelse. Å gi en slik kjærlighet krever at en begynner med seg selv. Ens egne indre arbeid vil alltid være med på å avgjøre hvordan en behandler menneskene rundt seg. Jo flere biter jeg aksepterer i meg selv, jo flere kan jeg romme, møte og se på sammen med pasienten min. En slik form for arbeide kan gi nye frukter i vårt helsevesen. Diagnosene kan byttes ut med at en kaller sine pasienter ved sitt fulle navn, og reseptblokkene vil ligge lenger inn i kontorskuffen i det man evner å romme symptomer framfor ønsket om å ta de bort.
- Maja Thune, grunnlegger og hovedlærer
Utdannelsens verdigrunnlag


Kjærlighet som medisin står for et sett med verdier som rommer menneskets normale reaksjoner på vonde livshendelser framfor å diagnostisere dem. Det enkelte menneskets følelser blir møtt slik at de kan komme opp til overflaten og skape uttrykk gjennom blant annet kunst, toner, bilder og poesi. Mennesker med sterke og intense følelser blir møtt av trygge terapeuter og støttespillere der intensjonen er å trygge, romme og tåle framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser. I dette verdisettet ønskes alternativer til medisinsk behandling der de som går igjennom kriser, traumer og sorg blir tilbudt kunstterapi, musikkterapi, yoga og andre metoder som ikke gir skadelige bivirkninger.

Metodene som tilbys gir rom for transformasjon og vekst, og det enkelte individ får mulighet for å gå igjennom det som er vanskelig i stedet for å dempe eller unngå det gjennom medisiner man nå har vitenskapelige bevis på at kan være skadelige. Lykkepiller er ikke veien til lykken selv om de kan være riktige for noen i perioder. Helse ligger i å se at også sorg, tap og smerte en del av livet, og med god veiledning og terapi kan man komme seg videre som et sterkere og helere menneske.
Hva lærer du som student ved KSM?


Hva vil du lære som student på utdannelsen i kjærlighet som medisin?
Du vil i løpet av denne utdanningen delta på en reise i hvordan romme deg selv gjennom en fenomenologisk holdning til livet. Vi vil til å begynne med utforske våre egne liv, og erfare hvordan verktøy i medfølelse, bønn, stemmebruk, teater og bilde kan gi oss nye og utvidede rom i oss selv.
Våre sjelekall vil være et sentralt tema og vi vil jobbe med kontakten med kallet, og våre intensjoner for hvordan vi lever livene våre. Hva er et sjelekall? Og hva vil det si å sette en intensjon i møte med livet vil være spørsmål vi vil utforske sammen. Hvordan forene spiritualitet og tro med en virke som psykolog, terapeut eller sykepleier? Vi vil gjennom ulike tilnærminger arbeide med hvordan vi bruker kallet vårt i terapeutisk sammenheng. Hvordan kan tro støtte oss i vårt arbeid, og hvordan kan stillhet, nærvær, kontakt med naturen og vårt hjerte gi oss mening i våre ulike profesjoner? Er det mulig å jobbe medisinfritt? Og hva slags erfaringer har vi i Norge med en medisinfri tilnærming til psykiske plager? Er det mulig å møte/ arbeide med mennesker med alvorlige psykiske plager uten å gi de en diagnose? Hvordan kan vi jobbe diagnosefritt? Hva er et godt møte mellom pasient og behandler? Og hvordan kan vi se våre pasienter på et vis som støtter de i å se seg selv?
Skolen er først og fremst en utdanning i Kjærlighet som medisin. Den første delen av denne utdanningen vil handle om å gi DEG muligheter til å se og romme deg selv. Dette vil være en perioden som vil kunne gi deg næring og inspirasjon slik at du blir en enda bedre venn med deg selv som til syvende og sist er den eneste du har i ditt liv. Din evne til å møte ditt materiale vil være avgjørende for hvor vennlig og ikke dømmende du møter din nestes bagasje. Din kontakt med ditt kall og din livsoppgave vil gi deg et solid fundament i møte med de ulike veiene livet bringer deg inn på. Din kontakt med kjærligheten vil gi deg en mykhet og åpenhet som kan smelte det kalde, og gi lys i mørket på din vei i livet. Kommunikasjon er fundamentet i alt menneskelig samspill og er derfor en viktig del av utdanningen. I KSM er vi oppmerksomme på ordene, men også stillheten i mellom dem. Vi lærer hverandre å snakke fra et klart sted inni oss slik at livet kan komme oss i møte. Vi ønsker med denne utdanningen å vise psykologer og annet helsepersonell enn ny tilnærming innenfor terapi. I utdanningen vil studentene få kunnskap om hvordan møte ulike utfordringer og muligheter, hvor de erfarer å kommunisere fra hjertet.

Datoer 2021 og 2022

Hvorfor grunnlegge KSM?


Jeg har lenge drømt om det, drømt om å tilby en skole i kjærlighetsterapi. På min reise hittil i livet har jeg fått være både innsatt og ansatt. Jeg har vært på innsiden og utsiden og erfart hvordan nøklene, og i noen tilfeller alarmene er det eneste som skiller den såkalte pasient og behandler. Min erfaring er at vi alle er på en reise og at psykiske plager er like normalt som psykiske muligheter og potensialer. Jeg vet at kjærlighet er den viktigste medisinen i møte med utfordringer og denne skolen ønsker å gi deg en fordypning i din evne til og gi deg selv og menneskene rundt deg kjærlighet. I mine år som pasient og terapeut og senere som lærer i yoga, meditasjon og uttrykksterapi, viste meg at mange ofte manglet kjærligheten som veiviser og veileder i livet sitt. Mange av mine terapeuter hadde et en mengde teorier og hvile på, men manglet evnen til å romme seg selv i møte meg. Jeg lengtet ikke etter råd, forslag eller oppskrifter, nei lengtet etter kjærlighet som var å se meg bakenfor alt tankespinnet i hodet mitt, til å romme meg bakenfor krigføringen i sjela mi, og til å være likeverdig medvandrer med meg. Jeg ønsket meg heller undring enn svar, og heller utforskning enn oppskrift. Som behandler i mange år var jeg opptatt av dette. Jeg ville ikke gi pasientene mine diagnoser, for jeg så dem som mye mer enn en merkelapp som kunne utløse en drøss av piller i dosetten deres mandag morgen. Etter mange år som søkende har jeg kommet fram til at den aller viktigste oppgaven en kan ha som medmenneske i et annet menneskes liv er å romme det med en fullstendig åpenhet uten noen form for analyse eller bedømmelse. Å gi en slik kjærlighet krever at en begynner med seg selv. Ens egne indre arbeid vil alltid være med på å avgjøre hvordan en behandler menneskene rundt seg. Jo flere biter jeg aksepterer i meg selv, jo flere kan jeg romme, møte og se på sammen med pasienten min. En slik form for arbeide kan gi nye frukter i vårt helsevesen. Diagnosene kan byttes ut med at en kaller sine pasienter ved sitt fulle navn, og reseptblokkene vil ligge lenger inn i kontorskuffen i det man evner å romme symptomer framfor ønsket om å ta de bort.
- Maja Thune, grunnlegger og hovedlærer
Utdannelsens verdigrunnlag


Kjærlighet som medisin står for et sett med verdier som rommer menneskets normale reaksjoner på vonde livshendelser framfor å diagnostisere dem. Det enkelte menneskets følelser blir møtt slik at de kan komme opp til overflaten og skape uttrykk gjennom blant annet kunst, toner, bilder og poesi. Mennesker med sterke og intense følelser blir møtt av trygge terapeuter og støttespillere der intensjonen er å trygge, romme og tåle framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser. I dette verdisettet ønskes alternativer til medisinsk behandling der de som går igjennom kriser, traumer og sorg blir tilbudt kunstterapi, musikkterapi, yoga og andre metoder som ikke gir skadelige bivirkninger.

Metodene som tilbys gir rom for transformasjon og vekst, og det enkelte individ får mulighet for å gå igjennom det som er vanskelig i stedet for å dempe eller unngå det gjennom medisiner man nå har vitenskapelige bevis på at kan være skadelige. Lykkepiller er ikke veien til lykken selv om de kan være riktige for noen i perioder. Helse ligger i å se at også sorg, tap og smerte en del av livet, og med god veiledning og terapi kan man komme seg videre som et sterkere og helere menneske.
Hva lærer du som student ved KSM?


Hva vil du lære som student på utdannelsen i kjærlighet som medisin?
Du vil i løpet av denne utdanningen delta på en reise i hvordan romme deg selv gjennom en fenomenologisk holdning til livet. Vi vil til å begynne med utforske våre egne liv, og erfare hvordan verktøy i medfølelse, bønn, stemmebruk, teater og bilde kan gi oss nye og utvidede rom i oss selv.
Våre sjelekall vil være et sentralt tema og vi vil jobbe med kontakten med kallet, og våre intensjoner for hvordan vi lever livene våre. Hva er et sjelekall? Og hva vil det si å sette en intensjon i møte med livet vil være spørsmål vi vil utforske sammen. Hvordan forene spiritualitet og tro med en virke som psykolog, terapeut eller sykepleier? Vi vil gjennom ulike tilnærminger arbeide med hvordan vi bruker kallet vårt i terapeutisk sammenheng. Hvordan kan tro støtte oss i vårt arbeid, og hvordan kan stillhet, nærvær, kontakt med naturen og vårt hjerte gi oss mening i våre ulike profesjoner? Er det mulig å jobbe medisinfritt? Og hva slags erfaringer har vi i Norge med en medisinfri tilnærming til psykiske plager? Er det mulig å møte/ arbeide med mennesker med alvorlige psykiske plager uten å gi de en diagnose? Hvordan kan vi jobbe diagnosefritt? Hva er et godt møte mellom pasient og behandler? Og hvordan kan vi se våre pasienter på et vis som støtter de i å se seg selv?
Skolen er først og fremst en utdanning i Kjærlighet som medisin. Den første delen av denne utdanningen vil handle om å gi DEG muligheter til å se og romme deg selv. Dette vil være en perioden som vil kunne gi deg næring og inspirasjon slik at du blir en enda bedre venn med deg selv som til syvende og sist er den eneste du har i ditt liv. Din evne til å møte ditt materiale vil være avgjørende for hvor vennlig og ikke dømmende du møter din nestes bagasje. Din kontakt med ditt kall og din livsoppgave vil gi deg et solid fundament i møte med de ulike veiene livet bringer deg inn på. Din kontakt med kjærligheten vil gi deg en mykhet og åpenhet som kan smelte det kalde, og gi lys i mørket på din vei i livet. Kommunikasjon er fundamentet i alt menneskelig samspill og er derfor en viktig del av utdanningen. I KSM er vi oppmerksomme på ordene, men også stillheten i mellom dem. Vi lærer hverandre å snakke fra et klart sted inni oss slik at livet kan komme oss i møte. Vi ønsker med denne utdanningen å vise psykologer og annet helsepersonell enn ny tilnærming innenfor terapi. I utdanningen vil studentene få kunnskap om hvordan møte ulike utfordringer og muligheter, hvor de erfarer å kommunisere fra hjertet.

Lærere

Helge-samlinger


Samlinger i 2021:

Samling 1: 12.-14. mars
Samling 2: 28.-30. mai (retreat på Nøsen) Samling 3: 11.-13. juni Samling 4: 20.-22. august Samling 5: 8.-10. oktober (retreat på Nøsen) Samling 6: 12.-14. november
Samlinger i 2022:
Samling 7: 14.-16. januar (retreat på Nøsen) Samling 8: 11.-13. februar Samling 9: 11.-13. mars (retreat på Nøsen)