TT_utdannelse_kjærlighet3

Maja Thunes utdannelse i kjærlighet som medisin

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en nyutviklet utdannelse: Kjærlighet som medisin (KSM) med oppstart i mars 2021. Dette er en tverrfaglig utdannelse som tilbyr undervisning til deg som arbeider i helsevesen, har helse- og sosialfaglig bakgrunn eller er sertifisert yogaterapeut.

Hva lærer du:
Du vil få en innføring i metoder som alternativ til medikamentell behandling: kunstterapi, musikkterapi, yoga og annet. Vi utforsker spørsmål som: Hvordan forene spiritualitet og tro med et virke som f. eks. psykolog, terapeut eller sykepleier? Er det mulig å jobbe medisin- og diagnosefritt? Vi ønsker å gi deg redskaper som gjør deg rustet til å trygge, romme og tåle menneskene du møter i ditt arbeide, framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser.

Studiets form: 
Utdannelsen består av ni helge-samlinger som går fra mars 2021 til mars 2022. Det legges opp til kollokvier og hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er ingen form for eksamen på utdannelsen.

Oppstart 12. mars 2021

Sted:
Sagene Samfunnshus i rommet "Frysja", Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo. Samlingene i juni og oktober 2021 og januar og mars 2022 vil holdes på Nøsen Yoga og Fjellhotell.

Tider:
Alle dager i Oslo er fra kl. 9.30-16.00. Tider for Nøsen kommer.

Pris:
Early bird før 1. desember: 35 000 kr inkl. kost og losji fire retreats på Nøsen.


Ordinær pris fra 1. desember: 37 000 kr inkl. kost og losji fire retreats på Nøsen.

Inkludert studiemateriell:
-1 eks. av boken: Yoga som terapi (2016) av Maja Thune og Gunnar Egeberg
-1 eks. av boken: Jeg har en drøm (2004) av Maja Thune
-Fem videoer á 30 min. med øvelser i yoga og mindfulness for barn
-Fem videoer á 20 min. med øvelser i energimedisin
-Fem opptak av klasser á 1t. med terapeutisk yoga 
-Ti talks á 30 min. med bl.a. A course in Miracles

Opptakskrav:
Det kreves at du har helse- og sosialfaglig bakgrunn, er sertifisert yogaterapeut eller arbeider i helsevesen. 

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til majathune@yahoo.no

Online versjon: Utdannelsen vil etter planen gjennomføres i Oslo Yogas lokaler. Dersom myndighetenes restriksjoner tilsier det, så vil utdannelsen i stedet live-streames. Hvis i Oslo Yogas lokaler, så vil den likevel live-streames. Slik kan den enkelte student velge å gjøre utdannelsen online. Alle studenter ved utdannelsen vil få tilgang til opptak. 

Om KSM-utdannelsen

Hvorfor grunnlegge KSM?


Jeg har lenge drømt om det, drømt om å tilby en skole i kjærlighetsterapi. På min reise hittil i livet har jeg fått være både innsatt og ansatt. Jeg har vært på innsiden og utsiden og erfart hvordan nøklene, og i noen tilfeller alarmene er det eneste som skiller den såkalte pasient og behandler. Min erfaring er at vi alle er på en reise og at psykiske plager er like normalt som psykiske muligheter og potensialer. Jeg vet at kjærlighet er den viktigste medisinen i møte med utfordringer og denne skolen ønsker å gi deg en fordypning i din evne til og gi deg selv og menneskene rundt deg kjærlighet. I mine år som pasient og terapeut og senere som lærer i yoga, meditasjon og uttrykksterapi, viste meg at mange ofte manglet kjærligheten som veiviser og veileder i livet sitt. Mange av mine terapeuter hadde et en mengde teorier og hvile på, men manglet evnen til å romme seg selv i møte meg. Jeg lengtet ikke etter råd, forslag eller oppskrifter, nei lengtet etter kjærlighet som var å se meg bakenfor alt tankespinnet i hodet mitt, til å romme meg bakenfor krigføringen i sjela mi, og til å være likeverdig medvandrer med meg. Jeg ønsket meg heller undring enn svar, og heller utforskning enn oppskrift. Som behandler i mange år var jeg opptatt av dette. Jeg ville ikke gi pasientene mine diagnoser, for jeg så dem som mye mer enn en merkelapp som kunne utløse en drøss av piller i dosetten deres mandag morgen. Etter mange år som søkende har jeg kommet fram til at den aller viktigste oppgaven en kan ha som medmenneske i et annet menneskes liv er å romme det med en fullstendig åpenhet uten noen form for analyse eller bedømmelse. Å gi en slik kjærlighet krever at en begynner med seg selv. Ens egne indre arbeid vil alltid være med på å avgjøre hvordan en behandler menneskene rundt seg. Jo flere biter jeg aksepterer i meg selv, jo flere kan jeg romme, møte og se på sammen med pasienten min. En slik form for arbeide kan gi nye frukter i vårt helsevesen. Diagnosene kan byttes ut med at en kaller sine pasienter ved sitt fulle navn, og reseptblokkene vil ligge lenger inn i kontorskuffen i det man evner å romme symptomer framfor ønsket om å ta de bort.
- Maja Thune, grunnlegger og hovedlærer
Utdannelsens verdigrunnlag


Kjærlighet som medisin står for et sett med verdier som rommer menneskets normale reaksjoner på vonde livshendelser framfor å diagnostisere dem. Det enkelte menneskets følelser blir møtt slik at de kan komme opp til overflaten og skape uttrykk gjennom blant annet kunst, toner, bilder og poesi. Mennesker med sterke og intense følelser blir møtt av trygge terapeuter og støttespillere der intensjonen er å trygge, romme og tåle framfor å begrense gjennom merkelapper, definisjoner og diagnoser. I dette verdisettet ønskes alternativer til medisinsk behandling der de som går igjennom kriser, traumer og sorg blir tilbudt kunstterapi, musikkterapi, yoga og andre metoder som ikke gir skadelige bivirkninger.

Metodene som tilbys gir rom for transformasjon og vekst, og det enkelte individ får mulighet for å gå igjennom det som er vanskelig i stedet for å dempe eller unngå det gjennom medisiner man nå har vitenskapelige bevis på at kan være skadelige. Lykkepiller er ikke veien til lykken selv om de kan være riktige for noen i perioder. Helse ligger i å se at også sorg, tap og smerte en del av livet, og med god veiledning og terapi kan man komme seg videre som et sterkere og helere menneske.
Hva lærer du som student ved KSM?


Hva vil du lære som student på utdannelsen i kjærlighet som medisin?
Du vil i løpet av denne utdanningen delta på en reise i hvordan romme deg selv gjennom en fenomenologisk holdning til livet. Vi vil til å begynne med utforske våre egne liv, og erfare hvordan verktøy i medfølelse, bønn, stemmebruk, teater og bilde kan gi oss nye og utvidede rom i oss selv.
Våre sjelekall vil være et sentralt tema og vi vil jobbe med kontakten med kallet, og våre intensjoner for hvordan vi lever livene våre. Hva er et sjelekall? Og hva vil det si å sette en intensjon i møte med livet vil være spørsmål vi vil utforske sammen. Hvordan forene spiritualitet og tro med en virke som psykolog, terapeut eller sykepleier? Vi vil gjennom ulike tilnærminger arbeide med hvordan vi bruker kallet vårt i terapeutisk sammenheng. Hvordan kan tro støtte oss i vårt arbeid, og hvordan kan stillhet, nærvær, kontakt med naturen og vårt hjerte gi oss mening i våre ulike profesjoner? Er det mulig å jobbe medisinfritt? Og hva slags erfaringer har vi i Norge med en medisinfri tilnærming til psykiske plager? Er det mulig å møte/ arbeide med mennesker med alvorlige psykiske plager uten å gi de en diagnose? Hvordan kan vi jobbe diagnosefritt? Hva er et godt møte mellom pasient og behandler? Og hvordan kan vi se våre pasienter på et vis som støtter de i å se seg selv?
Skolen er først og fremst en utdanning i Kjærlighet som medisin. Den første delen av denne utdanningen vil handle om å gi DEG muligheter til å se og romme deg selv. Dette vil være en perioden som vil kunne gi deg næring og inspirasjon slik at du blir en enda bedre venn med deg selv som til syvende og sist er den eneste du har i ditt liv. Din evne til å møte ditt materiale vil være avgjørende for hvor vennlig og ikke dømmende du møter din nestes bagasje. Din kontakt med ditt kall og din livsoppgave vil gi deg et solid fundament i møte med de ulike veiene livet bringer deg inn på. Din kontakt med kjærligheten vil gi deg en mykhet og åpenhet som kan smelte det kalde, og gi lys i mørket på din vei i livet. Kommunikasjon er fundamentet i alt menneskelig samspill og er derfor en viktig del av utdanningen. I KSM er vi oppmerksomme på ordene, men også stillheten i mellom dem. Vi lærer hverandre å snakke fra et klart sted inni oss slik at livet kan komme oss i møte. Vi ønsker med denne utdanningen å vise psykologer og annet helsepersonell enn ny tilnærming innenfor terapi. I utdanningen vil studentene få kunnskap om hvordan møte ulike utfordringer og muligheter, hvor de erfarer å kommunisere fra hjertet.

Datoer 2021 og 2022

Helge-samlinger


Samlinger i 2021:

Samling 1: 12.-14. mars
Samling 2: 28.-30. mai (retreat på Nøsen) Samling 3: 11.-13. juni Samling 4: 20.-22. august Samling 5: 8.-10. oktober (retreat på Nøsen) Samling 6: 12.-14. november
Samlinger i 2022:
Samling 7: 14.-16. januar (retreat på Nøsen) Samling 8: 11.-13. februar Samling 9: 11.-13. mars (retreat på Nøsen)

Lærere

Maja Thune (hovedlærer)


Majas hjertebarn er "Kjærlighet som medisin". Maja leder utdanningen. Hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Maja har gitt ut fire bøker, og kom i 2016 ut med boken Yoga som terapi sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har sin egen utdanning i Yoga som terapi, som har vært avholdt i Ålesund, Kristiandsand og Oslo (se info på Oslo Yogas nettside). Maja har 15 års klinisk erfaring som psykoterapeut og behandler på poliklinikk. Maja har grunnlagt folkebevegelsen "Kjærlighet som medisin", og skriver for tiden på boken Kjærlighet er medisin. Maja vil åpne hver dag på utdannelsen gjennom å lede meditasjon og talk knyttet til dagens tema.
Inga Marte Torkhildsen


Inga Marte Torkhildsen er pårørende og mangeårig politiker for SV med et sterkt engasjement for rettferdighet og likeverd. Hun har skrevet boka Du ser det ikke før du tror det. Et kampskrift for barns rettigheter. Hun brenner for barns oppvekstvilkår, og for at kjærlighet og varme skal få sin rettmessige plass i systemene våre. Fordi kjærlighet funker, og har ingen bivirkninger.
Mariannne Mjaaland


Marianne er psykiater med 18 års erfaring fra psykiatri, totalt 40 års erfaring som lege. Hun er også forfatter av 4 romaner, en sakprosa-bok om psykiatrien (Tvang og tvil, en innsideberetning fra norsk psykiatri, 2017) og en sakprosabok som kommer høsten 2020 (Bare litt spesiell? En psykiaters dagbok.). I sakprosa-bøkene deler hun sine erfaringer som behandler i psykiatrien og som et menneske som selv har fått en psykisk diagnose. Henne inngang både til pasienter og til seg selv er psykoterapi. Hun har mer tro på menneskemøter enn medikamenter. I diagnosene forsvinner nyansene og den menneskelige erfaringen. De gjør oss fattigere, krymper normaliteten, skaper distanse både til kropp og sjel. Hennes mål er å sprenge diagnosenes fengsel og gi rom til likeverdige møter, i respekt for ulikhet og den menneskelige smerten vi alle bærer på.
Michael De Vibe


Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.
Birgit Valla


Birgit er utdannet psykolog fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom). Hun har vært opptatt av å lytte til tilbakemeldinger fra dem hun skal hjelpe gjennom hele sin karrière, og hatt en systematisk tilnærming til dette. Siden 2006 har hun undervist i Feedback Informerte Tjenester (FIT). Hun har også lang erfaring med å holde foredrag og undervisning på konferanser og seminarer innen det psykiske helsefeltet. Frem til september 2019 var hun leder av Stangehjelpa i Stange kommune, en tjeneste som er bygget opp på bakgrunn av tilbakemeldinger. Birgit har skrevet artikler, kronikker og avisinnlegg, flere med et kritisk blikk på diagnoser. Boken Videre - Hvordan psykiske helsetjenester kan bli bedre kom ut i 2014.
Professor Melinda Ashley Meyer


Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.
Inger Emilie Nitter


Jeg har en bipolar natur og kan svinge mye i følelsene – for omverdenen gjør inntrykk. Tenk på skogstjernet som speiler himmel og stjerner, skog og fjell. Islagt eller opprørt av vind og vær går det ikke. Jeg måt falle til ro. De frosne følelsene må tine. Jeg kom inn i psykiatrien - som pasient. Teorien som gjaldt, var at vi pasienter hadde en kjemisk feil i hjernen – som måtte justeres kjemisk. Jeg skulle med andre ord være vanskapt i hodet. Det gikk så inn på meg at jeg ble suicidal. Flere medpasienter tok sine liv. En sykepleier så meg som frisk – hun reddet meg. Opplevelsen var et stort sjokk. Jeg kom meg ut - og ville realisere visjonen "Fra Blakstad til Blomstad" – en psykiatri der folk blir friske. Det man vil forandre, må man først forstå. Hvordan kan et såkalt demokrati romme en stat i staten – et livsødeleggende formyndersystem? Jeg gikk med det spørsmålet - mens jeg fortsatte som lærer og ble styrket av samspillet med barna. De var som den ville naturen. Men skolen ble til slutt for trang - jeg brant ut som det heter. Jeg tok i bruk min kunstneriske side for alvor og laget plakatutstillingen "FANER for FRIHET" og tok den med på Karl Johan. Den vokste i samspill med publikum. Året etter tok jeg den med til Eidsvolls plass. "Antall ofre som følge av psykiatriens uforstand må gjøres offentlig kjent!" sto det skrevet på en fane. En eldre dame sto foran den og sa: "Jeg har vært med på det der." Nå kom svaret - symbolske bilder strømmet ut - som fra en kilde. Jeg begynte å skrive boken "Den indre polferden – psykosen som bildespråk". Jeg skjønte at den indre smerten og uroen hadde vært varsler. Angst og depresjon, manier og psykoser skyldtes at jeg var blitt feilprogrammert – under et splittende system. Jeg ville frigjøres – det var et dypt instinkt – jeg ville kjenne meg ett med alt og alle – og føle meg hjemme på jorda. Jeg fikk et åndelig gjennombrudd. Jeg kommer til å dele av mine oppdagelser og innsikter på skolen i Kjærlighet som medisin. Min intensjon er at vi kan bevege oss fra disorder til natural order.
Tone Gilje


I årenes løp har jeg undersøkt og utforsket hva det er jeg er, i forhold til meg selv, andre, til den større verden rundt meg, og til kosmos. Dette er en dannelsesreise som tar stadig skiftende form. I denne prosessen er og har kroppen vært utgangspunktet, det er den som alltid er med meg og som jeg må forhold meg til. «Alt» bor her! Den er vårt redskap gjennom livet og reflekterer også på godt og vondt den historien vi alle bærer med oss, ikke bare vår egen, men også fortidens historiske hendelser og mønstre i slekt, familie og samfunn. Hvordan leve et godt liv og ikke være for bundet av historien, hvis historien blir en hemsko som hindrer utforsking og nye oppdagelser, kontakt med ressurser, flere valgmuligheter? Den kroppen vi har i dag er et resultat av en lang utviklingsprosess - en evolusjon, men den er ikke ”ferdig utviklet”, våre organer, vår struktur, alle systemene i kroppen er under forandring og forholder seg til de utfordringer den blir utsatt for og hva behovet er. Så hvordan faselitere denne utviklingsprosessen, ikke stoppe opp og stivne til i en for definert form, med for snevre rammer, men være åpen for det som er mulig, skapende og fremmer utvikling. I min leten etter spørsmål og svar har jeg utforsket mange metoder og teknikker som jeg tilbyr og formidler videre. Dette er blant annet Rolfing, Continuum, Psykodrama, Fascial Flow og Buteyko. Disse metoden har vært de verktøy jeg har brukt selv og lært bort/arbeidet med. Les mer på www.tonegilje.no
Irene Hessling


Irene Hessling er livskunstner og livsnyter. Hun har rik erfaring med livet som læremester, og gjennom sin reise fra søvn til oppvåkning deler hun fritt og ubetinget med de hun møter på sin vei. Irene er tidligere fallskjerminstruktør og yogalærer, og hennes virke er i dag å bidra til at menneskene kommer hjem til kjærligheten som er deres essens. Irene vil gjennom utdannelsen bidra med lydbad og kontaktskapende øvelser. De kontaktskapende øvelsene som gjør at vi får en opplevelse av tilhørighet og forbindelse med hverandre. Sammen med Irene beveger vi oss lekent og utforskende fra meg og mitt til oss og vi. Irenes favorittsitat: "Jeg insisterer på kjærlighet". Se klipp med Irene på NRK nett-TV.
Anne Sælebakke


Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.
Siri Christensen


Siri Christensen er sykepleier, har ulike relevante videreutdanninger og master i psykisk helsearbeid. Siris hovedfelt og fordypning omhandler traumefeltet. Begrepet EMPATID har Siri som overskrift i tilnærmingen til traumer; med hovedvekt på relasjonens betydning og om hva som fordres i møte med den traumeutsatte - av tid, faglig kunnskap og kompetanse, personlige egenskaper, av innsikt, vågemot og evne til empati og tilstedeværelse. Siri arbeider til daglig som faglig veileder ved SMISO Elverum (Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep). Hun har lang fartstid som artist, musiker, komponist og sanger - og bruker også musikken som et terapeutisk verktøy. Siri har selv lang pasienterfaring i psykiatrien, der utviklings-, relasjon- og tilknytningsbrister ble konsekvens av blant annet omsorgssvikt og overgrep i barndom og oppvekst. Siris erfaringer med mange og ulike aktører i psykiatrien, har ført til at hun har tilegnet seg stor kunnskap om hva som er virksomt i møte med den traumeutsatte. Dette arbeidet var Siris tidligere behandler, Trine Kjellmo, en stor del av.
Ole Andreas Underland


Ole Andreas har mer enn 40 års erfaring som leder og entreprenør i Norsk helsetjeneste.Hans spisskompetanse har vært å etablere tjenestetilbud for de mest krevende brukergruppene innenfor spesialisthelsetjenesten. Hans lederskap har vært preget av å skape solide «kulturer» hvor god pasientbehandling alltid har vært i sentrum. De siste 22 årene har han vært en markant person i utviklingen av Norges private helsetjenester. Hf Incita hvor er det andre private Helseforetaket han har etablert siden år 2000. I 2015 etablerte han Verdens første medisinfrie psykiatriske sykehus basert på brukerorganisasjonenes sterke ønske. Sykehuset er blitt en stor suksess og viser at FNs utsagn om «World needs a «revolution» in mental health care» er fullt mulig. Ole Andreas mener at vi må endre vår tilnærming til psykiske helseutfordringer dramatisk. Han mener vi må slutte å tenke syk/frisk og heller fokusere på hvordan lære seg å leve med de helseplagene en har. Dagens behandlingsfilosofi har skapt en situasjon hvor stadig flere mennesker med psykiske helseutfordringer faller ut av arbeidslivet og utdanning. Særlig alvorlig er dette for den oppvoksende generasjon som istedenfor å lære seg å mestre sine liv, hjelpes til hjelpeløshet i dagens system. Dette er ifølge Ole Andreas et område som krever det ypperste av entreprenørskap i årene som kommer. Ole Andreas er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en MBA fra BI.
Trine Kjellmo


Trine Kjellmo er psykologspesialist innen klinisk voksenpsykologi og har i tillegg fordypning i traumebehandling og dissosiative lidelser. Traumeperspektivet står sentralt i hennes terapeutiske tilnærming til psykiske vansker. Hun har lang erfaring i arbeid med både barn og voksne utsatt for traumer, samt undervisning og veiledning. Hun har arbeidet ved Traumeavdelingen Modum Bad, Alternativ til Vold og DPS. Nå driver hun egen privatpraksis i Oslo. Hun er sertifisert i flere ulike terapeutiske metoder men legger mest vekt på et godt mellommenneskelig møte. Hennes terapeutiske grunnholdning er: «Det kommer ikke en pasient inn på mitt kontor. Det kommer et menneske».
Livirén Bratterud


Livirén Bratterud har som personlig agenda å avstigmatisere psykiske lidelser og få god kunnskap om psykisk helse ut til folket – der folk er. I kombinasjon med sin dokumentarfilm “Tung Jakke”, lansert mars 2016, har hun reist land og strand rundt og holdt diverse seminarer/foredrag/workshops. For alt fra skoler, større arrangementer til private organisasjoner. Livirén (f.1983) ble først utdannet ved film og TV-akademiet (NISS) i Oslo, ferdig 2006. Hun har bred, variert erfaring innen film og TV-produksjon og har blant annet bakgrunn som fotograf, prosjektleder og regissør på dokumentarfilmer for TV2 og NRK - samt innen reklamefilm. Hun har vært produksjonsansansvarlig i medieselskap, skrevet artikler, laget riksdekkende TV-nyhetssaker for NRK og sittet i ulike juryer for å velge ut film. I senere tid har Livirén tatt mer filmstudier og spesialisert seg som regissør ved dokumentarfilmlinjen på Høgskolen i Lillehammer, ferdig 2015. «Tung Jakke» handler om en mann med bipolar lidelse som forsøker å finne nye og utradisjonelle veier ut av angst og depresjon. Dokumentarfilmen startet som Liviréns bacheloroppgave, ble kjøpt av NRK, har blitt vist og nominert på en rekke filmfestivaler og har vunnet flere priser – deriblant Nymfeprisen på Dokumentarfilmfestivalen i Volda. I 15 år har filmskaperen selv levd med en diagnose som hun hverken har ønsket eller klart å være åpen om – hun har vært livredd for å bli dømt feil av samfunnets uvitenhet og fordommer. Men i forbindelse med lanseringen av denne dokumentaren, våget Livirén til slutt selv også å «kaste jakka» og sto frem med en bipolar lidelse – som hun med årene har lært seg å balansere og leve godt med. Det å være åpen på en måte som passer henne, er noe hun fortsatt øver på. Regissøren har erfaring fra psykiatrien – både personlig og faglig – hun er derfor opptatt av å skape en nær og troverdig atmosfære i det hun presenterer. Hun vet også hvor viktig det er å spre håp. Livirén er svært entusiastisk over å kunne dele videre de erfaringene hun har gjort seg. Hun mener en viktig nøkkel for trivsel i hverdagen er å lære seg gode måter å kommunisere hvordan man har det på innsiden – enten man har en alvorlig psykisk lidelse eller bare av og til har en dårlig dag. Med sine foredrag/forelesninger er det en hjertesak for Bratterud å skape drøssevis av nye, gode plattformer der det er naturlig å snakke om psykisk helse. Det er mange der ute som kunne trenge å kaste sin «tunge jakke».
Marit Aalen


Marit har undervist i 20 år i relasjoner og etikk på Videreutdanning i psykisk helse ved Oslomet. Hun er opptatt av en profesjonell form for kjærlighet, som motvekt til en nøytral og distansert terapeutrolle. Marit er utdannet psykolog og idéhistoriker, og har doktorgrad om forholdet mellom Peer Gynt og Solveig. Hun er særlig opptatt av Solveigs ord om at Peers «sanne selv» er tatt vare på i hennes «tro, håp og kjærlighet». Og størst blant dem er kjærligheten. Det er et åpent spørsmål om Peer evner å «fødes på nytt», men Marit viser at Solveigs holdning holder framtiden åpen. Noe Peer ikke selv evner. Relasjonen hun tilbyr er avgjørende.
Marianne Behn


Marianne Behn er seniorlærer og medeier av Rosenmetoden skolen i Norge. Hun driver Krystallakademiet hvor hun underviser i meditasjon, berøring, nøkler til velvære og forløsning, krystaller, essenser, kreativ chakradans, medisinsk yoga og samtalemetoder. Hun har både klasser og workshops.Hun er utdannet Steinerpedagog, har scenekunstutdannelse i Eurytmi, og er Rosenterapeut og Enhetsterapeut. Studier i psykologi fra universitet. Har praksis med klienter på Taraklinikken som hun har drevet i mer enn 30 år. 15 års erfaring som terapeut innenfor psykiatrisk ettervern. Hun har gitt ut 2 bøker på Aschehoug forlag.
Bente Marcussen


Jeg har vært lærer i videregående skole, men er nå pensjonist. Jeg er kroppsterapeut med hovedfokus på Frigjørende pusting, en utdanning ledet av tyske leger og psykoterapeuter. Jeg tok min yoga-lærer-utdanning i India, og jeg er også massør. Jeg har mange års erfaring som kursholder: weekend og ukes workshops i Norge og to ukers workshops i Sør-Sinai, ved Rødehavet. I tillegg til naturens helbredende kraft, har gruppe-prosessene vært transformerende: gitt ny innsikt/aha-opplevelser og emosjonell balanse. Det har vært myk, mindful yoga, hjerte-deling, ulike nærværs-øvelser og shanting, sang, dans og frigjørende pusting. Jeg har gitt individuelle behandlinger, men trives best med gruppe-prosesser.
Annie Manshaus Lingjerde


Annie Manshaus Lingjerdeer fysioterapeut og en pioér i utvikling og bruk av naturen som helsestudio for mosjonister. Gjennom sitt firma AnnieOne, har hun i 20 år drevet gruppetreninger, instruktørkurs og holdt foredrag. Hun har mellomfag fra Norges Idrettshøgskole, er tidligere alpinist på landslaget og har en dobbel bachelor i psykologi og mellommenneskelig kommunikasjon fra University of Denver, USA. Foruten Annies fysiske og psykologiske kompetanse, har hun fra barnsben vært opptatt av de åndelige aspektene ved det å være menneske. Hun vil dele sin erfaring med hvordan hun har brukt gudstro, like mye som trening i naturen, som en naturlig, lindrende og helbredende medisin gjennom sine egne livskriser. Annie er forfatter av Styrke i livet - en annerledes treningsbok og Sterk & Smidig Treningskort. Du kan lese mer om henne på www.annieone.no og besøke hennes FB side AnnieOne - trener & inspirator. Helgen med Annie vil være en kombinasjon av fysisk trening og mentale øvelser i naturen samt et dypdykk i det å være et åndelig vesen og hvordan vi kan praktisere kjærlighet når det røyner på i livet. Vi får en spennende smakebit på hennes slagord: "Beveg deg! Ut i naturen og inn i deg selv."
Margareta Wärja


Margareta Wärja, PhD, ledare för Expressive Arts Stockholm AB. Jag är legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare. Driver en privatpraktik och en mottagning för psykoterapi med konstnärliga språk. Har genomfört ett forskningsprojekt på Karolinska Universitetssjukhus i samarbete med Ålborgs Universitet och Expressive Arts med fokus på konstnärliga terapier (grupp och individ) för kvinnor efter cancer. Ingår i lärarteamet för utbildningen i Kunst og Uttrykksterapi vid Universitetet Sør-Øst Norge i Drammen.