top of page
Buddha Statue

MODULER
GRUNNUTDANNELSEN 2025

Stedlige moduler 2025
 

Første modul 7-9. mars: Grunnstenene i yoga. Teknikker for ro
Andre modul 4-6. april: Din unike kropp
Tredje modul 9-11. mai: Teknikk og skadeforebygging.
Fjerde modul 6-8. juni: Teknikk og skadeforebygging.
Femte modul 23-29. juni: Retreat/intensivuke utenfor byen
Sjette modul 15-17. august: Sekvensering
Syvende modul 19-21. september: Anatomi
Åttende modul 17-19. oktober: Practicum
Niende modul 14-16. november: Sertifisering

 

Tider:
Fredager kl. 13-20
Lørdager kl. 9-17
Søndager kl. 9-17 i vårmodulene, kl. 9-16 i høstmodulene.
Egne tider for retreatet.

 

Fire søndagstreff med satsang

Fire søndagstreff gir fellesskap mellom modulene. Her har vi meditasjon, mantrasang og samtale der vi snakker om yogafilosofi og yoga i livet.
Datoer kommer

 

Onsdagstreff på Zoom

Fire felles organiserte kollokvier og undervisningsøving gir kontinuitet i oppfølgingen underveis.
Datoer kommer

Yogafilosofi online

Du får tilgang til yogafilosofikurset som består av 9 videoer av 2 1/2 time som du tar på egen hånd mellom modulene.

bottom of page