Mitt första möte med yoga var vid 10 års åldern, yogan fanns ständigt i bakgrunden i mitt liv tills jag tog upp det igen 8 år senare. Min första grundutbildning var i Costa rica, 2014 vilket ledde till att jag började undervisa på heltid runtom i Oslo. Två år senare sökte jag efter mer inspiration och åkte till Indien för tre månader fördjupande studier i Hatha yoga, samt en vidareutbildning i Stockholm.

 Under denna period så kom Yin yoga in i mitt liv och blev min stora yogakärlek. Den meditativa stillheten fick plötsligt ett bredare utrymme, och att få en djup vila i närvaro är vad jag önskar att dela genom mina klasser.

Anna Louisa Paixao Berg