Vinyasa Yoga Teacher Training 55 timer

Denne videreutdannelsen er for deg som er sertifisert yogalærer eller for deg som ønsker fordypelse innenfor vinyasa og sekvensering til egen praksis. 

Du vil lære:

  • Å legge opp myk, moderat og dynamisk vinyasaklasse med bakgrunn i bandha og vinyasa-krama filosofi.
  • Få økt forståelse for stillingers terapeutiske og energetiske effekt og hvordan lenke disse sammen med ulike vinyasa'er.
  • Lære om vinyasa'ens (overgangens) energetiske effekt.
  • Du vil vekke og fordype kinestetisk forståelse av kroppens bevegelsesmønster i ulike stillinger og bevegelser gjennom å justere andre samt kjenne justeringer i egen kropp.
  • Lære å modifisere både stillinger og vinyasa'er for tilretteleggelse av andres og egen praksis.
  • Du vil få bredere kunnskap til å kunne legge opp en variert daglig praksis for deg selv og andre.
  • Du vil oppleve personlig utvikling gjennom daglig Sadhana.
  • Alle krediteres med 55-timers Vinyasa kurs/TT.
Mer om utdannelsen
Mer om utdannelsen

Ønsker du mere kunnskap og flere ferdigheter til undervisning eller egen praksis  er dette et kurs du kan få stort utbytte av. Forutsetningen for å delta er at du har praktisert en dynamisk yogavariant regelmessig over 1 1/2 år. Kurset går over seks dager ila. høsten, og det vil bli gitt obligatorisk hjemmearbeid som gjøres mellom samlingene.

 

Lærer: Pia Maria Kozlowski
Lærer: Pia Maria Kozlowski

Pia Maria Kozlowski har praktisert yoga og meditasjon siden 2001 og har undervist siden 2003. Hun underviste først i Iyengar yoga. I 2004 begynte hun å utforske og praktisere Vinyasa-yoga mens hun gikk i lære hos Carmen Zenras dansesskole i Madrid. Hun begynte raskt å undervise dansere, og erfarte gjennom både undervisning og egenpraksis at Vinyasayoga var nært forbundet med dans, en dans der danseren kunne utforske sitt eget rom og bevegelsesmønster i synkronitet med pusten uten konkurranse og press fra ytre rom.

Siden har Pia lagt mange lærerutdannelser og år med undervisning bak seg både i Vinyasa-yoga og Asthangayoga, men også i tradisjonell yogaterapi der individers spesifikke behov imøtekommes.

Med over 13-års erfaring og undervisning i vinyasa-yoga har Pia blitt en lærer som tar kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig er sekvensene hennes både morsomme og ofte overraskende! Hun fletter gjerne inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi og gir ofte personlig veiledning i klasseundervisning.

Pias undervisningen bærer preg av sammensetningen mellom myk flyt synkronisert med pusten, og lengre tøye-sekvenser der hvert enkeltindivid kan oppleve og utforske sitt indre rom. Hun er opptatt av å integrere tilstedeværelsen og bevisstgjøringen vi opplever på yogamatten inn i livet vårt utenfor yogamatten. “Slik blir vi en ressurs for oss selv og medmenneskene våre.”

Pris:

Kr. 10.000 (Earlybird pris kr. 9500 for de 10 første som melder seg på innen 31. desember) 

Søknad:

Vi ønsker å vite litt om deg, hva som er motivasjonen din for å delta og hvor lenge du har praktisert og med hvem. Skriv hvor du har utdannelsen din fra hvis du allerede er yogalærer. Nevn gjerne om du har bakgrunn i andre bevegelsesmetoder (dans, turn etc). Husk også å legge ved informasjon om eventuelle sykdommer/ skader.

Søknad sendes til:
pimako@online.no - mrk. med Vinyasa 55 timers TT

Utdannelsen vil gå høsten 2017 i Oslo Yogas lokaler, Kristiansandsgt.2  på Sagene i Oslo.

Datoer høsten 2018

Søndag 09. september kl. 9.30-16.30

Søndag 23. september kl 09.30-16.30

Lørdag 06. oktober kl. 09.30-16.30

Søndag 04. november kl. 09.30-16.30

Søndag 18.november kl 09.30-16.30

Lørdag 01. desember kl 09.30-16.30

(med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig)

 

Datoer  høsten 2017 (FULLBOOKET):

Søndag 3. september,  kl. 10.00-16.30

Lørdag 16. september,  kl. 10.00-16.30

Søndag 15. oktober, kl. 10.00-16.30

Lørdag 28. oktober, kl. 10.00- 16.30

Lørdag 11. november kl. 10.00-16.30

Lørdag  25. november kl. 10.00-16.30

(med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig)