Oslo Yoga er ikke et treningssenter. Vi er en yogavirksomhet som leier lokaler på Sagene samfunnshus, som er et offentlig, og følger retningslinjene for møter på offentlige steder. Vi har felles inngang med alle møtelokalene på Sagene samfunnshus.

Vi er registrert i Brønnøysund under næringskode 85.510 – undervisning innen idrett og rekreasjon. Siden vi tilbyr gruppetimer, følger vi nå samme retningslnijer som kampsportforbundet.

Vi har vurdert vår virksomhet som ikke å omfattes av Covidforskriftens paragraf 14 b).

Alle deltakere må nå bruke sin egen personlige yogamatte og utstyr; det benyttes ikke felles utstyr. Vi har ikke dusj og garderobe, og ingen skifter på stedet.

Læreren er ansvarlig arrangør for hver time, og registrerer alle de tilstedeværende. Vi vet hvem som har vært på alle timer, og vil kunne varsle grupper om noen skulle fortelle oss at de har blitt smittet.

Les NIFs og Kampsportforbundets retningslinjer som vi følger