MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. Etter det første kullets eksamen hos oss i juni 2018, gleder vi oss til å ta i mot et nytt kull. Utdannelsen er utviklet av Maja Thune, og blir også avholdt i Ålesund og Asker. Oslo Yoga er den eneste aktøren i Oslo som tilbyr Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse.

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Hva lærer du: Under utdanningen får du kunnskap om psykiske plager og hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og mindfulness som terapeutisk tilnærming i møte med psykiske plager som angst, depresjon,  søvnvansker, traumer og spiseforstyrrelser.

Studiets form: Utdanningen vil gå over to år med helgesamlinger annenhver måned.  Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom hver samling og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

Oppstart januar 2019

Opptakskrav: Minimum bachelor i  helse- og sosialfag eller tilsvarende utdanning, eller utdannelse inne yoga. Du kan ta yogalærerutdanning parallelt med at du går terapiutdanningen om du ikke er utdannet yogalærer fra før.
Terapeuter  og helsepersonell  som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdanningen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene  men vil da ikke få sertifiseringen som yogaterapeut.
Du må være fylt 23  år og praktisert yoga og eller mindfulness i to år eller mer.

Sted: Oslo Yoga
Kunstsmia - Yogahemsen

Tider:
Fred fra kl 13-19.00
Lørd- sønd fra kl 10-17.00

Pris: Early bird pris kr. 39.500 (innen 1. september), kr. 42.000,- etter 1. september.
Kostnad for reteaten kommer i tillegg, på ca 4.000 kr.  

Søknad:
Personlig søknad sendes til  Majathune@yahoo.no

Maja Thune leder utdanningen. Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Faglærere/ gjesteforelesere:
På utdanningen vil det være godt kvalifiserte lærere som underviser i ulike emner. Blant annet:

Jonathan Weber:
Er koterapeut på utdanningen i yogaterapi. Jonathan er sertifisert i MBSR (mindfulnessbasert stressreduksjon) og Mindful Yoga therapy. Jonathan har tretti års erfaring med mindfulness og meditasjon.

Michael De Viebe:  
Er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

Anette Aarsland: 
Norges mest profilerte puste-ekspert og forfatter av boka ‘PUSTEN – Hvordan puste deg trygg, sunn og avslappet’ som kom ut på Cappelen Damm forlag i 2014. Anette er grunnlegger av Pusteteknikk AS og av Pustekorene. Hun er en ettertraktet foredragsholder over hele landet og tar i mot private klienter i pust- og stemmebruk på Consensio behandlingssenter og på Livslyst & Motivasjonssenteret.

Melinda Ashley Meyer:
PhD: the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.

2019

18. - 20. januar: Pusten og nervesystemet

15 .- 17. mars: Mindfulness og medfølelse i møte med psykiske plager

  3. -  5. mai: Yoga og mindfulness i møte med stress og angst

14. - 16. juni: Yoga og mindfulness i møte med depresjon

  1. august - 1. september: Yoga og exit-modellen som stabiliserende verktøy i møte med traumer

25. - 27.oktober: Yoga i møte med søvnvansker

 6. -  8. desember: Medfølelse og selvmedfølelse som terapeutiske verktøy i møte med traumer

 

2020

17. - 19. januar: Chakrasystemet og vinyasa krama-filosofi 

27. - 29. mars: Traumesensitiv yoga

  1. -  3. mai : Yinyoga som terapeutisk tilnærming i møte med angst og depresjon

28. - 30. august (retreat): Mindful yoga og pranayama 

23. - 25. oktober: Yoga og meditasjon som en vei til dypere forståelse og utvidet bevissthet

 5. -  6. desember: Eksamen og avslutning