MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. Etter det første kullets eksamen hos oss i juni 2018, gleder vi oss til å ta i mot et nytt kull. Utdannelsen er utviklet av Maja Thune, og blir også avholdt i Ålesund og Asker. Oslo Yoga er den eneste aktøren i Oslo som tilbyr Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse.

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Hva lærer du: Under utdanningen får du kunnskap om psykiske plager og hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og mindfulness som terapeutisk tilnærming i møte med psykiske plager som angst, depresjon,  søvnvansker, traumer og spiseforstyrrelser.

Studiets form: Utdanningen vil gå over seks helger i løpet av 2019.  Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom hver samling og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

 

Oppstart januar 2019

Opptakskrav: For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdanning må du være yogalærer fra før, eller du kan ta yogalærerutdanning parallelt med at du går terapiutdanningen.
Terapeuter og helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdanningen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene, men vil da ikke få sertifiseringen som yogaterapeut.Du må være fylt 23 år og ha praktisert yoga i minst to år.

Utdannelsen er regnet som en videreutdannelse for yogalærere, men er også åpen for andre.

Sted: Oslo Yoga
Kunstsmia - Yogahemsen

Tider:
Fredag fra kl. 13.00-19.00
Lørdag og søndag fra kl. 10.00-17.00

Pris: Kr. 18.500,-

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no

Maja Thune leder utdanningen. Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Michael De Viebe er faglærer/ gjesteforeleser på utdannelsen.
Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

I tillegg møter du Vigdis Garbarek, Malin Wästlund og Stine Koppernæs.

2019

18. - 20. januar: Pusten og nervesystemet

15 .- 17. mars: Mindfulness og medfølelse i møte med psykiske plager

12. - 14. april: Yoga og mindfulness i møte med stress og angst

3. -  5. mai: Yoga og mindfulness i møte med depresjon

30. august- 1.september: Yoga og mindfulness som stabiliserende verktøy i møte med traumer

25. - 27.oktober: Yoga i møte med søvnvansker