TERAPEUTISK YOGA FOR YOGALÆRERE TT

Hva er terapeutisk yoga? 
Hvordan jobbe mer terapeutisk med en-til-en og i mindre grupper?
 

Fysiske utfordringer og tilrettelegging:

 •  Opptrening etter operasjoner
 • Tilrettelegging ved smerter og utfordringer i ledd

Lettere psykiske utfordringer og tilrettelegging:

 • Stressrelatert sykdom som lettere depresjon, angst, hemmet pust, søvnproblemer, spenninger og betennelser i kroppen
 • Manglende selvfølelse, mestringsfølelse og selvtillit

Lage skreddersydde program for gruppe og for enkeltklienter

Fredag og lørdag 4.-5. mai

Torsdag og fredag 7.-8. juni

torsdag og fredag 16.-17. august

Fredag og lørdag 7-/8. september (Praktikum)

 

Kursbevis for gjennomført 50 timers påbygning i terapeutisk yoga.

 • Gruppeprosess internt i gruppa
 • Pedagogikk – rollen din, stemmebruk, språk, oppbygning og støtte i timen
 • Hvordan bruke språk, hands-on, props og musikk mer terapeutisk
 • Krama yoga i terapeutisk sammenheng: balansering av nervesystemet – overordnet strukturering av øvelser – plassering – fordypning i teknikken og energipåvirkningen
 • Ansvarsområde ved en til en: hvordan passe på deg selv – hva er ditt ansvarsområde – holde space – holde deltakerne og deres reaksjoner – hvordan ta i mot deltakernes reaksjoner – hvordan samtale med dem før/etter
 • Gruppeprosess deltakerne + en til en prosess (forskjeller og likheter – hvilken rolle har du? - Feltprosesser (hva vi blir en del av når vi møter mennesker med bagasje/historie – vi er ikke upåvirket)
 • Etikk
 • Dypere anatomi, nervesystemet, hjernen, fysiologiske responser på stress i kroppen (hormoner og signalstoffer)
 • Koshaene og hvordan bruke dem aktivt i undervisningen
 • Traumer og trigging – hva gjør du om det skjer?
 • Her og nå-prinsippet
 • Viktigheten av å jobbe med egen historikk og utfordringer – overføring/projisering begge veier. Hva kjennetegner at du nå blir utsatt for det eller selv gjør det? (Konfluens, Projeksjon, Retrofleksjon – kontaktformer fra gestaltteorien)
 • Menneskesyn – avklaring og tydeliggjøring
 • Fordommer (vi har alle fordommer – vi må bare vite om dem)
 • Grensesetting – hvem kan du ikke jobbe med og når vet du det?