[cl-popup title="Traumeterapi" btn_label="Traumeterapi" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Av og til sitter minner fra sterke opplevelser som ulykker, skader, operasjoner, livskriser, langvarig stress etc i kroppen. En traume-terapeut som jobber med Somatic Experiencing kan hjelpe deg å løse opp i det som sitter igjen i kroppen som påvirker vår livskvalitet. Erika Beata Torkhildsen jobber med Somatic Experiencing. Hun hjelper deg å finne ressurser som gjør det lettere å takle stress og traumer, og i en varsom prosess leder deg fra spenning til mer åpenhet.

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Bekkenplager" btn_label="Bekkenplager" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Muskel- og skjelettplager og bekkenplager i svangerskapet kan ofte komme av feilfunksjoner i rygg og bekken. Raske forandringer på kort tid gjør ryggsøylen mer sårbar i denne perioden av livet. Kiropraktorklinikken Bekken og Barn spesialiserer seg på behandling av gravide, barselkvinner, babyer og små barn.

LES MER

Oslo Yoga har et nært samarbeid med Landsforeningen for kvinner med bekkenløsningsplager

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Homeopati og fødselsforberedelse" btn_label="Homeopati og fødselsforberedelse" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Frøyaklinikken har spesialisert seg på kvinners helse, spesielt i forbindelse med ufrivillig barnløshet, svangerskap, fødsel og barseltid. Homeopatene og øreakupunktørene ved denne klinikken er gode ressurspersoner som støtter deg til bedre svangerskap, fødsel og småbarnstid.

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Feldenkraismetoden og søvnkurs" btn_label="Feldenkraismetoden og søvnkurs" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Feldenkraispedagog Invild Øgar Svendsen holder Feldenkraistimer i våre lokaler.
LES MER[/cl-popup]
[cl-popup title="Sagene Samfunnshus" btn_label="Sagene Samfunnshus" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Vårt kurslokale ligger i Sagene Samfunnshus. Sagene Samfunnshus er et driftspartnerskap mellom det offentlige og private og frivillige aktører: Bydel Sagene, Nazar Cafe, Oslo Yoga og LAG (Latin-Amerikagruppene) jobber sammen om å drive huset. Husets formål er å være en møteplass for bydelens innbyggere og gi støtte til bærekraftig utvikling i bydelen. Sagene Samfunnshus er Miljøfyrtårnsertifisert som helhet, og hver av driftspartnerne er Miljøfyrtårnsertifisert. Sagene Samfunnshus er også hovedsetet for Sagene – Torshov LA21 (Lokal Agenda 21) som jobber for et bedre og mer bærekraftig lokalmilljø. Som driftspartner jobber Oslo Yoga for at bydelens innbyggere skal få et tilbud som støtter deres evne til å ivareta sin egen helse og sinnsro. Gjennom å få mer overskudd vil hvert enkelt menneske kunne bidra mer til et bedre miljø og en bedre verden!

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Gravideyoga og barselyoga" btn_label="Gravideyoga og barselyoga" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Vår nærmeste samarbeidspartner er MamaYoga. MamaYoga tilbyr gravideyoga og barselyoga i samme kurslokale som oss og vi har felles lærere. Sammen med MamaYoga ivaretar Oslo Yoga kvinner før, under og etter svangerskap, og gjennom småbarnstiden.

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Fødselsforberedelse" btn_label="Fødselsforberedelse" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Fødselspedagog Judith Hagen Meadow holder regelmessig helgekurs i Aktiv Fødsel / Lamaze-metoden i vårt kurslokale. Dette helgekurset for gravide par er et egnet supplement til gravideyogakurs, 3-6 uker før fødselen. Kurset gir deg solid teoretisk kunnskap om fødsel, og gode praktiske tips og redskaper for fødekvinnen og hennes hjelper. Kurset fokuserer på hvordan du kan bruke av pust, avspenning og gode stillinger til en lettere fødsel. Kunnskap gir trygghet, trygghet gir mestring. “Fødsel er noe du kan glede deg til,” sier Judith Meadow.

LES MER[/cl-popup]

[cl-popup title="Foreldrekompetanse" btn_label="Foreldrekompetanse" btn_color="#000267" text_color="#000267" size="m"]Pedagog Hans Holter Solhjell fra Foreldrekompetanse holder regelmessige kurs for blivende eller nye foreldre i våre lokaler. Kursene har mange ulike temaer: bedre søvn hos spedbarn og småbarn, hvordan du kan forstå barnets språk, hvordan du kan støtte dets motoriske utvikling, hvordan du kan takle kolikk og gråt hos spedbarn, og hvordan man best kan møte barn i trassalder

LES MER[/cl-popup]