Retningslinjer for workshops ved Oslo Yoga

 

Disse retningslinjene er laget for å forenkle prosessen alle involverte i prosessen av å arrangere en (eller flere) workshops ved Oslo Yoga. Retningslinjene gjelder alle de forskjellige rollene som finnes i prosessen:

 1. Workshopholder ekstern
 2. Workshopholder intern
 3. Vert / vertinne
 4. Assistent(er)

Generelt arbeid med workshops

En ekstern workshop  arrangeres enten via Oslo Yoga direkte eller via en vert / vertinne som tar ansvar for prosessen. Oppgavene som skal avklares og skaffes er:

 1. Lokale
 2. Assistanse
 3. Nettsider / Mindbody ( tekster, priser og bilder)
 4. Markedsføring ( i samråd med ansvarlig for nyhetsbrev og Facebook ved Oslo Yoga – tekster, priser og bilder)

Tillegg for tilreisende

 1. Reise
 2. Boforhold
 3. Kost