PRISER

Prisen på våre kurs ligger på mellom kr. 175 og kr 210 per gang. (Se kursoversikten for pris for hvert enkelt kurs).

Når du melder deg på to kurs i samme periode betaler du en ca. 1/2 pris for kurs nummer to uavhengig av kurstype og lengde. Det andre kurset du melder deg må ha oppstartsdato etter det første kurset til fullpris.

Når du er påmeldt to kurs i samme periode blir du regnet som “yogaentusiast”, og kan gå gratis på alle andre kurs der det er ledig plass.

Når du betaler for et kurs som allerede er i gang, gir påmeldingssystemet deg automatisk prisen for de resterende gangene. Oversikten viser hvor mange ganger som er igjen.

Ved å gjøre yoga to eller tre ganger i uken får du mer utbytte av treningen.


RABATTER

Vi gir familierabatt til foreldre som går på kurs hos oss og betaler for ungdommer (12-18 år) som går på kurs hos oss i samme periode. Det gis 20% rabatt på kurset barnet er påmeldt. Send oss en epost på post@osloyoga.no, så hjelper vi deg med påmeldingen.


«YOGA-ENTUSIAST» – GJØR SÅ MYE YOGA DU VIL

Dersom du er påmeldt to kurs kan du gå gratis på alle andre kurs der det er ledig plass. Du er garantert plass på de to kursene du er påmeldt (full pris for første kurs ca halv pris for kurs nummer to). Som entusiast får du også 15% rabatt på helgekurs / spesialkurs / fagdager / workshops / feriekurs (unntatt retreater). 

Si ditt navn til læreren når du kommer på timene der du ikke er påmeldt formelt, og si at du er yogaentusiast slik at de kan registrere deg. Du kan delta på drop-in timer som entusiast. Der det er venteliste på kurs, er det ikke mulig å være med hvis alle de påmeldte er tilstede. Entusiastmedlemskapet er personlig og kan kun benyttes av den som er registrert som entusiast.