Hjelpeprosjektet

Oslo Yogafestivals hjelpeprosjekter har som tradisjon å gi overskuddet fra festivalen til veldedige formål. Hvert år går de samlede midlene til ulike utviklingsprosjekter.

Kriteriene for valg av hjelpeprosjekt er at:

  • prosjektet er i Asia
  • menneskene som pengene går til har virkelig et behov
  • pengene føres frem gjennom en pålitelig kanal og ingenting går bort i administrasjon
  • prosjektet er overkommerlig i størrelse slik at vi innen et år kan få rapport om hvordan pengene har blitt brukt.

Hjelpeprosjektet 2013 og 2012: Ashadayaka barnehjem i Mysore, Sør-India

Barnehjemmet Ashadayaka Seva Trust er en liten familie-drevet virksomhet startet av ekteparet Suresh og Parvati som har tatt til seg hjemløse barn som på ulike måter har kommet til dem. Det bor nå 27 barn og unge på Ashadayaka. Barnehjemmet ble besøkt av Jannicke Wiel, Oslo Yogafestivals arrrangør, i oktober, så vi har nå dokumentert at pengene har nådd frem og har blitt brukt som vi ble forespeilet, og i samråd med barnehjemmets direktør og vår amerikanske kontaktperson i Mysore, Chris Ebbe, har vi vært med på å planlegge hva vi skal bruke festivalpengene til i 2013.

Overskuddet fra Oslo Yogafestival 2012 ga Ashadayaka penger å bygge et uterom der barna får privatundervisning, leksehjelp, og har morgenyoga og kunstaktiviteter. De

Med penger fra Oslo Yogafestival 2013 skal flere av barna få gå over til engelsk privatskole der de får bedre undervisning, vi skal innrede det nye uterommet med møbler og utstyr, det skal også ansettes en sosialarbeider ved barnehjemmet som kan koordinere ulike aktiviteter som gir trening, lek og påfyll til barna, og gi barna stimulans til å tenke fremtid og yrke.

Ashadayaka-barna blir også støttet gjennom prosjektet YOGA HJELPER BARN hvor mange norske yogalærere går sammen om å holde donasjonsklasser i løpet av året hvor inntektene blir donert til Ashadayaka. Er du yogalærer og har lyst til å holde donasjonsklasse, er du velkommen til å bli med på dette landsomspennende hjelpeprosjektet. Les mer på www.yogahjelperbarn.no

Hjelpeprosjektet 2010 og 2011: Skole for jenter i Lumla, Nord-India

I 2011 donerte Oslo Yogafestival 79.000 kr til Tara Bodong, den norske grenen av hjelpeprosjektet som styres av Geshe Pema Dorji. Den tibetanske munken Geshe Pema Dorje jobber med å bygge klosterskole for fattige jenter i Lumla i Arrunachal Pradesh, en lukket provins i Nord-India mot grensen mot Bhutan. I dette området har barna sjelden mulighet til skolegang. De store barna jobber på marken sammen med foreldrene og de små barna passer mindre søsken mens foreldrene er borte. Dårlig ernæring, lav hygiene, dårlige hus hvor røyken fra de åpne ildstedene ødelegger øynene, fravær av barnehager og skoler, og generelt lav kunnskap om helse gjør at menneskene i denne provinsen vokser opp med dårlig syn / blindhet og ingen utdannelse. Unge kvinner tvinges til prostitusjon i storbyene. Gjennom utdannelse kan jenter få faglært arbeid og kunnskap om helse som spres i befolkningen og bedrer befolkningens levekår. Overskuddet fra årets festival skal bidra til byggingen av Geshe Pema Dorjes klosterskole for jenter i Lumla.

Siri Weirum er prosjektets norske koordinator og fund raiser. Siri har tidligere jobbet for Røde Kors, men jobber nå som frivillig sammen med Geshe Pema. Hun beskriver intensjonen slik: “Vi ønsker å gi piker i særdeles fattige og isolerte landsbyer i områdene rundt Lumla, en god og moderne utdannelse i et trygt miljø. Buddhisme ifølge Bodong tradisjonen er deres religiøse og kulturelle/ historiske bakgrunn. Det er derfor naturlig å gi dem utdannelse i et buddhistisk miljø. Pikene vil få en moderne utdannelse i språkfagene tibetansk, hindi og engelsk, samt matematikk, naturfag, helsefag/hygiene. De vil også få en grundig buddhistisk utdannelse i Bodong tradisjonen. Etter endt utdannelse (ca. 10 år) kan de velge om de ønsker å forbli nonner eller dra tilbake til hjemstedene sine. Hensikten er at de med tiden kan bli ressurspersoner i sitt eget lokalmiljø.”

Oslo Yogafestival
NETBANX By Optimal Payments