Vår miljøprofil

Oslo Yoga er som driftspartner i Sagene samfunnshus Miljøfyrtårnsertifisert.  Det betyr at vi er forpliktet til å oppfylle Miljøfyrtårn krav i vår bedrift og jobb fra år til år med å ta mer og mer hensyn til miljøet. Dette innebærer for eksempel at vår markedsføring primært er internettbasert og at vi ikke sender ut faktura eller annet materiell i posten, men har nettbetaling for kurs og sender ut nyhetsbrev per epost.

Ved servering til kurs, festivaler og yogalærerlunsjer er maten alltid vegetarisk av hensyn til dyrs velferd og vår helse. Vi oppfordrer våre instruktører til å gå, sykle eller kjøre kollektivt til jobb. Ved utflukter reiser vi sammen.

Fra høstens 2012 har vi begynt å bruke miljøvennlige yogamatter når vi erstatter gamle som er må kastes. Vi bruker miljøvennlig mattevask når det er mulig.

NETBANX By Optimal Payments