Siden 2002 har Oslo Yoga tilbudt yoga i Oslo. Veksten har vært gradvis og kurstilbudet har økt gjennom denne tiden hvor yoga også har fått en større plass i samfunnet. Mange av våre kursdeltakere har fulgt oss gjennom flere år.

Oslo Yoga ble startet i 2002 av Jannicke Wiel med kurssteder mange steder i Oslo.

Den første nettsiden ble laget og markedsføringen skjedde gjennom flyveblad i posten og plakater på lyktestolper i nærmiljøet. 
Jannicke tok seg av all administasjon gjennom telefon og eposter med påmeldinger. Fra 2003 ble all undervisningen sentrert på Sagene Samfunnshus der ett rom gradvis ble omgjort til Yogarommet etter hvert som antallet kurs vokste fra 3 til 5 til 8 kurs i uken.

Da Kine Langfeldt (nå Bruksås) ble medeier i Oslo Yoga i 2004 og Oslo Yoga ble omgjort til D/A, vokste virksomheten til å tilby kurs fire dager i uken med 16 kurs i uken. Kine fikk hovedansvar for administrasjon og sørget i 2005 for at vi fikk ny nettside med egen påmeldingsfunksjon. Antallet gravideyoga og barselyogakurs økte.

Oslo Yoga ble i 2005 driftspartner i Sagene Samfunnhus, og har siden det vært med på styringen av samfunnshuset sammen med Bydel Sagene og Nazar Kafebar.

I 2009 skilte Jannicke og Kine lag og delte Oslo Yoga i to separate firmaer, Oslo Yoga ved Jannicke Wiel og MamaYoga AS som Kine Bruksås ble innehaver av. De to virksomhetene har i dag adskilt administrasjon, men jobber nært sammen, med de samme lærerne som kursholdere og Yogarommet på Sagene Samfunnshus som felles lokale. Fra delingen skjedde en ny vekst for begge deler av virksomheten. MamaYoga som tok over alle gravideyoga og barselyoga kurs fikk et enda større kurstilbud og åpnet i tillegg et nytt lokale på Tullinløkka, og Oslo Yoga som tok over alle øvrige kurs fikk et større antall lærere, flere kurs av alle typer som kunne gi bredde og fordypning, og et stort oppsving i morgen- og formiddagskurs. Den nye rabatt-ordningen ga inspirasjon til at de ivrigste nå gjør yoga flere ganger i uken.

Oslo Yogas vekst har fulgt veksten av interessen for yoga i samfunnet. Fra at yoga var noe sært på 70-tallet, til at man på 80-tallet hadde en fjernt bekjent som gjorde yoga, til at man på 90-tallet hadde en nær bekjent som hadde hatt stort utbytte yoga, til at man i 2000 hadde prøvd yoga. Yogaens vekst på treningssentrene gjorde den stueren og allemannseie. I dag har et stort antall av dem som kommer på yoga hos oss vært borti yoga før.

Veksten av yoga-interessen i det norske samfunnet har påvirket etterspørselen etter yoga. Oslo Yoga har også vært en viktig aktør i å få denne interessen opp. Gjennom at vi har skrevet artikler i ukeblader og magasiner, og gjennom at vi har blitt omtalt, intervjuet og laget fagmateriale for en rekke ukeblader og magasiner (som KK, Bedre Helse, Aftenposten, Tara, Medium, m.fl.) har vi bidratt til å gjøre yoga kjent for folk flest.

Våre lærere har også i egen regi produsert instruksjons CD'er, bøker og yoga DVD'er. Vi har vært i bedrifter, hatt privatelever fra alle sosiale lag, og laget arrangementer som har satt yoga på kalenderen. Oslo Yogafestival har siden 2004 vært Jannicke Wiels hjertebarn og har vokst til å bli Norges største yoga-evenement med over 400 deltakere. Oslo Yogafestival arrangeres hvert år den siste helgen i januar og finner sted på Sagene Samfunnshus der yoga-entusiaster fra hele landet kommer til en herlig yogahelg for å lære yoga av over 70 norske og utenlandske lærere.

Oslo Yoga har i dag  50 kurs i uken i tre ulike saler på Sagene i tillegg til mange helgekurs og spesialkurs. Vi har har ca. 1000 deltakere som kommer til oss hver uke og får inspirasjon og påfyll fra yoga til sin hverdag.