Skriv kort og personlig - i 1. person
Foto av deg som utøver yoga eller portrett
Personlig - i 2.person
Foto av deg som utøver yoga eller portrett