Vinyasa Yoga Teacher Training 55 timer

Dette er en videreutdannelsen for deg som er sertifisert yogalærer som vil bli vinyasayogalærer,
og et fordypningskurs for deg som ikke er yogalærer, men som ønsker å utvikle din egen praksis.

Du vil lære:

  • Å legge opp myk, moderat og dynamisk vinyasaklasse med bakgrunn i bandha og vinyasa-krama filosofi.
  • Få økt forståelse for stillingers terapeutiske og energetiske effekt og hvordan lenke disse sammen med ulike vinyasa'er.
  • Lære om vinyasa'ens (overgangens) energetiske effekt.
  • Du vil vekke og fordype kinestetisk forståelse av kroppens bevegelsesmønster i ulike stillinger og bevegelser gjennom å justere andre samt kjenne justeringer i egen kropp.
  • Lære å modifisere både stillinger og vinyasa'er for tilretteleggelse av andres og egen praksis.
  • Du vil få bredere kunnskap til å kunne legge opp en variert daglig praksis for deg selv og andre.
  • Du vil oppleve personlig utvikling gjennom daglig Sadhana.
Mer om utdannelsen
Mer om utdannelsen

Ønsker du mere kunnskap og flere ferdigheter til undervisning eller egen praksis  er dette et kurs du kan få stort utbytte av. Forutsetningen for å delta er at du har praktisert en dynamisk yogavariant regelmessig over 1 1/2 år. Kurset går over seks dager i løpet av høsten, og det vil bli gitt obligatorisk hjemmearbeid som gjøres mellom samlingene.

 

Lærer: Pia Maria Kozlowski
Lærer: Pia Maria Kozlowski

Pia Maria Kozlowski har praktisert yoga og meditasjon siden 2001 og har undervist siden 2003. Hun underviste først i Iyengar yoga. I 2004 begynte hun å utforske og praktisere Vinyasa-yoga mens hun gikk i lære hos Carmen Zenras dansesskole i Madrid. Hun begynte raskt å undervise dansere, og erfarte gjennom både undervisning og egenpraksis at Vinyasayoga var nært forbundet med dans, en dans der danseren kunne utforske sitt eget rom og bevegelsesmønster i synkronitet med pusten uten konkurranse og press fra ytre rom.

Siden har Pia lagt mange lærerutdannelser og år med undervisning bak seg både i Vinyasa-yoga og Asthangayoga, men også i tradisjonell yogaterapi der individers spesifikke behov imøtekommes.

Med over 13-års erfaring og undervisning i vinyasa-yoga har Pia blitt en lærer som tar kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig er sekvensene hennes både morsomme og ofte overraskende! Hun fletter gjerne inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi og gir ofte personlig veiledning i klasseundervisning.

Pias undervisningen bærer preg av sammensetningen mellom myk flyt synkronisert med pusten, og lengre tøye-sekvenser der hvert enkeltindivid kan oppleve og utforske sitt indre rom. Hun er opptatt av å integrere tilstedeværelsen og bevisstgjøringen vi opplever på yogamatten inn i livet vårt utenfor yogamatten. “Slik blir vi en ressurs for oss selv og medmenneskene våre.”

Vitnesbyrd:

"Pia's teacher training er grundig og informativ. Den passer fint for deg som ønsker å lære om Vinyasa Krama filosofi, og få trening i å bygge sekvenser samt å undervise dem. Pia er kunnskapsrik, og en dyktig formidler. Jeg likte veldig godt at hun klarte å fylle alle timene med nyttig og håndfast informasjon, og veilede oss til å integrere denne informasjonen i praksis."  - Anniken Binz, yogalærer/instruktør, eier av Belly & Baby

Pris: Kr. 10.000,-

Krav for å delta:

For å bli tatt opp til utdannelsen bør du ha praktisert vinyasa/dynamisk yoga i halvannet år. Kurset tjener som en videreutdannelse for deg som har en grunnutdannelse/kurs i yoga fra før og ønsker å lære videre for å bli vinyasalærer. Du som er yogalærer fra før vil motta et diplom etter fullført kurs og prøveundervisning. Kurset er også åpent for deg som ønsker å fordype deg i vinyasa-yoga for å utvikle din egen praksis uten at du er yogalærer fra før. Du som ikke er yogalærer fra før vil motta et kursbevis etter endt kurs.

Søknad:

Vi ønsker å vite litt om deg, hva som er motivasjonen din for å delta og hvor lenge du har praktisert og med hvem. Skriv hvor du har utdannelsen din fra hvis du allerede er yogalærer. Nevn gjerne om du har bakgrunn i andre bevegelsesmetoder (dans, turn etc). Husk også å legge ved informasjon om eventuelle sykdommer/ skader.

Søknad sendes til:
pimako@online.no - mrk. med Vinyasa 55 timers TT

Utdannelsen vil gå høsten 2018 i Oslo Yogas lokaler, Kristiansandsgt.2  på Sagene i Oslo.

Datoer høsten 2018

Søndag 9. september kl. 10.00 -16.30

Søndag 23. september kl. 10.00 -16.30

Lørdag 6. oktober kl. 10.00 -16.30

Søndag 4. november kl. 10.00-16.30

Søndag 18.november kl. 10.00-16.30

Lørdag 1. desember kl. 10.00-16.30

(med forbehold om justering av tid/dato dersom nødvendig)