MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. Etter det første kullets eksamen hos oss i juni 2018, gleder vi oss til å ta i mot et nytt kull. Utdannelsen er utviklet av Maja Thune, og blir også avholdt i Ålesund. Oslo Yoga er den eneste aktøren i Oslo som tilbyr Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse.

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Hva lærer du: Under utdanningen får du kunnskap om psykiske plager og hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og mindfulness som terapeutisk tilnærming i møte med psykiske plager som angst, depresjon,  søvnvansker, traumer og spiseforstyrrelser.

Studiets form: Utdanningen vil gå over seks helger i løpet av 2019.  Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom hver samling og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

 

Oppstart januar 2019

Opptakskrav: For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdanning må du være yogalærer fra før, eller du kan ta yogalærerutdanning parallelt med at du går terapiutdanningen.
Terapeuter og helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdanningen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene, men vil da ikke få sertifiseringen som yogaterapeut.Du må være fylt 23 år og ha praktisert yoga i minst to år.

Utdannelsen er regnet som en videreutdannelse for yogalærere, men er også åpen for andre.

Sted: Oslo Yoga
Kunstsmia - Yogahemsen

Tider:
Fredag fra kl. 13.00-19.00
Lørdag og søndag fra kl. 10.00-17.00

Pris: Kr. 18.500,-

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no

2019

18. - 20. januar: Pusten og nervesystemet

15 .- 17. mars: Mindfulness og medfølelse i møte med psykiske plager

12. - 14. april: Yoga og mindfulness i møte med stress og angst

3. -  5. mai: Yoga og mindfulness i møte med depresjon

30. august- 1.september: Yoga og mindfulness som stabiliserende verktøy i møte med traumer

25. - 27.oktober: Yoga i møte med søvnvansker

 

TESTEMONIAL
Testemonial
Maja Thune er et kraftfelt. Som lærer har hun en sjelden evne til å se den enkelte student, og samtidig skape et unikt rom for gruppa slik at den nærmest får sin egen kropp, sin egen sjel og sin egen bevissthet. Maja deler fremfor å dosere. Hun inviterer heller enn å instruere. Hun undrer i stedet for å understreke. Som en linedanser balanserer hun mellom det harde og det myke, det faste og det flytende. Det er ikke først og fremst hennes solide, faglige innsikter som gjør det interessant å være hennes elev. Jeg tror Majas viktigste kvalitet som lærer er at hun ikke er redd for å la sitt eget, levde liv smelte inn i og forme undervisningen. Hele hennes vesen og væremåte vitner om at kunnskap er noe langt mer enn det som måtte stå i en lærebok. Jeg har lært Maja å kjenne som et ydmykt, nysgjerrig, åpent, varmt, inkluderende, utforskende, spontant, grunnende, humoristisk, kreativt og kjærlig menneske. En som ikke skiller ut lærerrollen fra sitt «egentlige» jeg. Derfor har hun undervist med en særlig integritet som jeg sjelden har opplevd gjennom mine mange år som student og elev. Jeg anbefaler alle som ønsker å oppnå personlig vekst og utvikling, og samtidig tilegne seg gode verktøy for å undervise terapeutisk yoga, å studere hos Maja. 

Lærere og gjestelærere

Maja Thune
Maja Thune
leder utdanningen. Maja er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Hun har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.
Michael De Viebe
Michael De Viebe
er faglærer/ gjesteforeleser på utdannelsen. Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter. I tillegg møter du Vigdis Garbarek
Anne Sælebakke
Anne Sælebakke
har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care. For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.
Kari Lorenzen
Kari Lorenzen
 er utdannet psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi, med fordypning i kroppsorientert psykoterapi.  Hun har praktisert yoga siden 2003. Hun er utdannet yogalærer, med fordypning i terapeutisk yoga og er godkjent yogaterapeut av International Association of Yoga Therapists (IAYT).Hun er fast ansatt ved Akershus Universitetssykehus, Divisjon psykisk helsevern, Avdeling for forskning og fagutvikling. Hun har bistilling som privatpraktiserende psykolog og yogalærer i Oslo. I sin psykologpraksis er hun opptatt av hvordan yoga kan fungere som en støtte og et supplement i terapeutisk arbeid med oppmerksomt nærvær, selvmedfølelse,  kroppsbevissthet, affektbevissthet, selvregulering, tilknytning og relasjon. Hun er medlem av Norsk psykologforening (NPF), Norsk Yogalærerforbund og International Association of Yogatherapists (IAYT).
Heidi Presterud Wiese
Heidi Presterud Wiese
er utdannet psykomotorisk fysioterapeut med fordypning i den psykologiske samtalen gjennom det terapeutiske gruppetilbudet "Livsstyrketrening", tankefeltterapi og NLP Coachutdanning. Hun er utdannet Mediyogalærer og terapeut, og driver Helseogyoga Instituttet på Fetsund (30min nord for Oslo). Der underviser hun i yoga og behandler individuelle klienter. I sin praksis er hun spesielt opptatt av tilstedeværelse i kroppen og pust som verktøy og støtte til å skape gode endringer. Hun er for tiden med som underviser i et forskningsprosjekt med "Livstyrketrening ved Fibromyalgi". Både Kari og Heidi har internasjonal erfaring fra Athen og Berlin, der de har undervist i psykoterapeutisk yoga som de begge brenner veldig for.
Marianne Magelssen
Marianne Magelssen

er utdannet sykepleier, coach og mindfulness- instruktør. Hun arbeider i dag som foredragsholder og forfatter. Marianne er forfatter av bøkene: ”Pust for livet” og "Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her».

 


«Pust for livet»- en bestselgende bok om stressmestring, atferdsendring og tilstedeværelse. Pusten er et kraftfullt verktøy. Pusten påvirker både kroppens stressrespons og avspenningsrespons. Det er en nær og uløselig forbindelse mellom pusten, kroppen og psyken. Forandring ett sted vil umiddelbart forårsake forandring et annet sted. Det er på grunn av denne nære forbindelsen mellom kropp og psyke at regulering av pusten har vært så høyt verdsatt i forskjellige kulturer og visdomstradisjoner.


"Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her» - en personlig beretning om hva som skjer når støyet i hodet tar overhånd og vi tror vi ER tankene våre og glemmer å være vennlige mor oss selv. Gjennom erfaringer med hvordan negative tanker hemmer livsgleden har hun utviklet Flyt- metoden: Gjespe, Snakke sant, Aksept, Oppmerksomhet og Takknemlighet. Gjennom enkle introduksjoner og øvelser viser hun hvordan vi kan hindre stress, skam og sorg i å legge seg som en skygge over det som ellers kunne være fine dager og år.