VIDEREUTDANNELSE I TERAPEUTISK YOGA

Denne fordypningen er for deg som har gått Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse og som ønsker å lære mer. 

Under utdanningen får du en dypere forståelse av hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og oppmerksomt nærvær som terapeutisk tilnærming i møte med angst, depresjon, traumer og spiseforstyrrelser. Vi jobber også med deling og prosesser i gruppen.

Studiets form: Utdanningen vil gå over tre helger i løpet av våren 2020.  Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom hver samling og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

Lærere på videreutdannelsen

Maja leder utdanningen. hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care.  For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.

Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. De siste 25 årene har hun drevet med yoga og oppmerksomt nærvær. Siden 2009 har hun undervist helsepersonell i oppmerksomt nærvær og medfølelse. Hun har siden 2012 drevet grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse.

Kristin Flood er forfatter og journalist, og har siden begynnelsen av 1990-tallet vært bosatt i Venezia og skrevet artikler for norsk presse fra Italia.
Hun har skrevet fem bøker om personlig utvikling, bl.a. bestselgeren Amor Fati (Cappelen, 2002) som ble utgitt i musikalsk versjon i samarbeid med komponisten Øystein Sevåg.
Hennes siste bok Nærvær (CappelenDamm) ble utgitt i 2015. I år kommer Rom for stillhet (CappelenDamm, 2005) ut i 4.de opplag. Kristin har holdt mer enn hundre workshops og retreater i løpet av 15 år. Med sin lokalkunnskap om Venezia jobber hun i byen som lokal agent,guide og event arrangør

Oppstart 31. januar 2020

Opptakskrav:
Du må ha gått den terapeutiske yogalærerutdannelsen med Maja Thune i Oslo, Kristiansand eller Ålesund i 2019.
Hvis du ikke har terapeutisk yogalærerutdannelse fra før, kan du bli med på utdannelsen som går fra 10. januar 2020 til 14. juni 2020.

Sted:
Første, andre modul og eksamen holdes i Oslo Yogas lokale "Yogahemsen" på Sagene Kunstsmie, Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo.
Retreat vil være på Nøsen Yoga og Fjellhotell i Valdres.

Datoer:
31. januar - 2. februar: Yoga og oppmerksomt nærvær i møte med traumer og spiseforstyrrelser (Katinka Thorne Salvesen og Maja Thune)

27.-29. mars: Yoga og mindfulness i møte med angst (Anne Sælebakke og Maja Thune)

23.-26. juni: Retreat: Yoga og selv-medfølelse i møte med depresjon (Kristin Flood og Maja Thune)

16.-18. oktober: Eksamen 

Tider i Oslo:
Fredag fra kl. 13.00-19.00
Lørdag og søndag fra kl. 10.00-17.00

Tider på Nøsen:
Tirsdag 23. juni fra kl. 14.00-21.30
Onsdag og torsdag 24.og 25. juni kl. 7.00-21.30
Fredag 26. juni kl. 7.00-14.00

Pris:
Kr. 15.000 inkludert retreat og kost og losji på Nøsen Yoga og Fjellhotell.

Påmelding:
Meld deg på som ubetalt, så mottar du faktura senere. Fakturaer blir sendt ut i slutten av august til deg som melder deg på før august, og i slutten av oktober til deg som melder deg på etter august. Hvis det er flere ledige plasser senere, må du fra 1. november melde deg på via epost for å få faktura med en gang.

Meld deg på som ubetalt her, motta faktura senere

Temaer for fordypning

Du vil få en dypere forståelse for hvordan du kan anvende terapeutisk yoga i møte med spiseforstyrrelser. Vi fokuserer på hvordan kroppsmønster, kroppsholdning og kroppsopplevelse kan bedres gjennom yoga.

Vi jobber med hvordan egenomsorg, medfølelse og takknemlighet kan implementeres i et yogaprogram. Du lærer et yogaprogram som kan anvendes i møte med underaktivering.

Vi ser dypere på hvordan egen angst kan gjøre oss sterkere som terapeuter. Med nærværsteknikker kommer vi i kontakt med egen angst, og får nøkler til å helbrede den. Du lærer et yogaprogram som vil virke forløsende i møte med angst og som kan åpne opp for bakenforliggende følelser. Programmet inneholder pusteteknikker som stimulerer vagusnerven og nærværsøvelser som roer og styrker oss.

Vi jobber med intensjon og ser på verdien av å bruke intensjon når vi leder grupper. Hva ligger i begrepet intensjon? Hvordan bruker vi intensjon på traumesensitiv måte?

Vi arbeider med å møte vår indre kritiker på yogamatten og ser på hvordan våre mønstre på matten ofte er analoge med resten av livet. Vi lærer å bruke aktivering av sansene og stimulere til lek og spontanitet for å lindre depresjon. Du får et dynamisk yogaprogram med pusteøvelser som stimulerer nervesystemet og gir fornyet energi. Vi jobber med nærværsteknikker som egenomsorg, takknemlighet og "et trygt sted".