MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. 

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Hva lærer du: Under utdanningen får du kunnskap om psykiske plager og hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og mindfulness som terapeutisk tilnærming i møte med psykiske plager som angst, depresjon, stress, uro, søvnvansker og traumer.

Studiets form: Utdanningen består av fem helger i Oslo (fredag kl. 13 til søndag kl. 17), og en avsluttende retreat på Nøsen i Valdres.
Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom noen av samlingene og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

 

Ny oppstart 10. januar 2020

Opptakskrav: For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdanning må du være yogalærer fra før, eller du kan ta yogalærerutdanning parallelt med at du går terapiutdanningen.
Terapeuter og helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdanningen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene, men vil da ikke få sertifiseringen som yogaterapeut. Du må være fylt 23 år og ha praktisert yoga i minst to år.

Utdannelsen er regnet som en videreutdannelse for yogalærere, men er også åpen for andre.

Sted:
Oslo Yogas lokale "Yogahemsen" på Sagene Kunstsmie, Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo.

Tider i Oslo:
Fredag kl. 13.00-19.00
Lørdag og søndag kl. 10.00-17.00

Tider på Nøsen (retreat):
Lørdag 20. juni fra kl. 14.00-21.30
Søndag og mandag 21. og 22. juni kl. 7.00-21.30
Tirsdag 23. juni kl. 7.00-14.00

Pris:
Early bird ved søknad fram til 31. august og betaling innen 30. september:  Kr. 22.000 inkludert kost og losji på retreaten på Nøsen.
Ordinær pris hvis du søker etter 31. august: Kr. 24.000 inkludert kost og losji på retreaten på Nøsen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no

Samling 1: 10.-12. januar

Samling 2: 7.-9. februar

Samling 3: 6.-8. mars

Samling 4: 3.-5. april

Samling 5: 8.-10. mai

Samling 6: 20.-23. juni (retreat på Nøsen)

18. - 20. januar: Pusten og nervesystemet
15 .- 17. mars: Mindfulness og medfølelse i møte med psykiske plager
12. - 14. april: Yoga og mindfulness i møte med stress og angst
3. -  5. mai: Yoga og mindfulness i møte med depresjon
30. august- 1.september: Yoga og mindfulness som stabiliserende verktøy i møte med traumer
25. - 27.oktober: Yoga i møte med søvnvansker

Vitnesbyrd fra tidligere deltakere:

Ann Kristin Krogsæter:

"Jeg har tatt Maja Thune sin Terapeutisk yogalærer utdannelse. Maja er veldig dyktig i dette faget og har i tillegg egenerfaring, noe som tiltalte meg veldig. Hun er varm og omsorgsfull i måten. Maja sin Terapeutiske yogalærer en flott utdannelse som jeg virkelig kan anbefale. Jeg har lært mye om meg selv og har hatt stor personlig vekst. Jeg har også bl a lært om hvordan møte depresjon, angst, søvnforstyrrelser og traumer med yoga, mindfulness og meditasjon. Det har vært en fantastisk reise jeg ikke ville vært foruten.

Tusen takk Maja!"

Lærere og gjestelærere

Maja leder utdanningen. hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Michael De Vibe er faglærer/ gjesteforeleser på utdannelsen. Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care.  For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.

Marianne Magelssen er utdannet sykepleier, coach og mindfulness- instruktør. Hun arbeider i dag som foredragsholder og forfatter. Marianne er forfatter av bøkene: ”Pust for livet” og "Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her».

«Pust for livet»en bestselgende bok om stressmestring, atferdsendring og tilstedeværelse. Pusten er et kraftfullt verktøy. Pusten påvirker både kroppens stressrespons og avspenningsrespons. Det er en nær og uløselig forbindelse mellom pusten, kroppen og psyken. Forandring ett sted vil umiddelbart forårsake forandring et annet sted. Det er på grunn av denne nære forbindelsen mellom kropp og psyke at regulering av pusten har vært så høyt verdsatt i forskjellige kulturer og visdomstradisjoner.

"Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her» - en personlig beretning om hva som skjer når støyet i hodet tar overhånd og vi tror vi ER tankene våre og glemmer å være vennlige mor oss selv. Gjennom erfaringer med hvordan negative tanker hemmer livsgleden har hun utviklet Flyt- metoden: Gjespe, Snakke sant, Aksept, Oppmerksomhet og Takknemlighet. Gjennom enkle introduksjoner og øvelser viser hun hvordan vi kan hindre stress, skam og sorg i å legge seg som en skygge over det som ellers kunne være fine dager og år.

Sidsel Hødnebø er utdannet Kunstterapeut og Billedkunstner med mastergrad hvor tema var Traume og uttrykksterapi som metode. Hun har også en treårig utdannelse i Enhetsterapi hos Audun Myskja.  Sidsel vektlegger at det viktigste er Livets Skole som er lang og grensesprengende. I dag hjelper hun mennesker som ønsker å få mer ut av livene sine, komme ut av angstens mørke favntak og over i lyset, kjærligheten, kreativiteten og gleden.

Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. De siste 25 årene har hun drevet med yoga og oppmerksomt nærvær. Siden 2009 har hun undervist helsepersonell i oppmerksomt nærvær og medfølelse. Hun har siden 2012 drevet grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse.

Vigdis Garbarek er forfatter og foredragsholder. Hun har i sine bøker fortalt om sin reise gjennom angsten og om sin åndelige oppvåkning, som har mange paralleller til selvrealiserings- eller opplysningserfaringer til mystikere verden over. «I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk. Maskene må forkastes for at det virkelige mennesket skal tre klart frem.Vigdis Garbarek har bl. a. skrevet bøkene; "Vegen til deg selv", "Vågestykket " og "Veien".

Kristin Flood er forfatter og journalist, og har siden begynnelsen av 1990-tallet vært bosatt i Venezia og skrevet artikler for norsk presse fra Italia.
Hun har skrevet fem bøker om personlig utvikling, bl.a. bestselgeren Amor Fati (Cappelen, 2002) som ble utgitt i musikalsk versjon i samarbeid med komponisten Øystein Sevåg.
Hennes siste bok Nærvær (CappelenDamm) ble utgitt i 2015. I år kommer Rom for stillhet (CappelenDamm, 2005) ut i 4.de opplag. Kristin har holdt mer enn hundre workshops og retreater i løpet av 15 år. Med sin lokalkunnskap om Venezia jobber hun i byen som lokal agent,guide og event arrangør

Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.

Stine Koppernæs har 17 års erfaring med yoga og over 12 års erfaring med meditasjon og hun startet å undervise yoga og meditasjon i 2006. Hun har to utdannelser i Asthanga yoga (500 timer) og utdannelse i yin yoga, hun har utdannelse i yogaanatomi hos Leslie Kaminoff og også lært hos andre anatomilærere og fordypet seg i terapeutiske øvelser for holdningsmuskulatur. Stine har også en 5 års utdannelse i homeopati. Gjennom homeopatistudiet har hun jobbet med hvordan man integrerer skyggesider og bevisstgjøring av arketyper og har gjennom dette studiet også fordypet seg i filosofi og psykologi. Hun har studert filosofiske forfattere som beskriver meditasjon og bevissthet og hentet lærdom fra dem for å gå videre innover i sin egen meditasjonspraksis. Hun har skrevet boken ”Be the Alchemist of your life” som handler om hvordan meditasjon kan virke helbredende på følelser gjennom bevisstgjøring, aksept og integrasjon. I sin yoga- og meditasjonsundervisning er hun opptatt av å formidle tilstedeværelse, selvaksept og stillhet

I am Oslo Yoga’s main meditation and mindfulness teacher. I contributes to Maja Thune’s Yoga Therepy Teacher Training with mindfulness as a tool to stress relief. I ams a certified teacher of Therapeutic Mindful yoga and Mindfulness-Based Stress Reduction. With over 25 years of experience in meditation and yoga I bring a deep level of wisdom to my teaching. I combines my broad knowledge of Eastern traditions with modern research to present effective techniques for realizing greater well-being, holistic health, and self-awareness. I have been practicing Tibetan Buddhist yoga and Jnana/Raja yoga since 1987. I’m also trained in Kripalu yoga, Edgu spinal maintenance, and Reiki healing. I’m a profesional fine artist and illustrator, having produced yoga drawings for Elixia’s training manuals and John Friend, founder of Anusara yoga. Originally from the United States, I have relocated to Norway.

 

Videreutdannelse / fordypning for deg som har gått yogaterapiutdannelsen

Oppstart 31. januar 2020

Mer informasjon og påmelding