MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. 

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Hva lærer du: Under utdanningen får du kunnskap om psykiske plager og hvordan du som yogaterapeut kan anvende yoga og mindfulness som terapeutisk tilnærming i møte med psykiske plager som angst, depresjon, stress, uro, søvnvansker og traumer.

Studiets form: Utdanningen består av fem helger i Oslo (fredag kl. 13 til søndag kl. 17), og en avsluttende retreat på Nøsen i Valdres.
Du vil få skriftlige hjemmeoppgaver mellom noen av samlingene og eksamen med prøveundervisning på siste samling.

 

Ny oppstart 10. januar 2020

Opptakskrav: For å bli sertifisert yogaterapeut etter endt utdanning må du være yogalærer fra før, eller du kan ta yogalærerutdanning parallelt med at du går terapiutdanningen.
Terapeuter og helsepersonell som ikke er utdannet yogalærere kan gå utdanningen for å tilegne seg de yogaterapeutiske verktøyene, men vil da ikke få sertifiseringen som yogaterapeut. Du må være fylt 23 år og ha praktisert yoga i minst to år.

Utdannelsen er regnet som en videreutdannelse for yogalærere, men er også åpen for andre.

Sted:
Oslo Yogas lokale "Yogahemsen" på Sagene Kunstsmie, Kristiansands gate 2 på Sagene i Oslo.

Tider i Oslo:
Fredag kl. 13.00-19.00
Lørdag og søndag kl. 10.00-17.00

Tider på Nøsen (retreat):
Lørdag 20. juni fra kl. 14.00-21.30
Søndag og mandag 21. og 22. juni kl. 7.00-21.30
Tirsdag 23. juni kl. 7.00-14.00

Pris:
Early bird ved søknad fram til 31. august og betaling innen 30. september:  Kr. 22.000 inkludert kost og losji på retreaten på Nøsen.
Ordinær pris hvis du søker etter 31. august: Kr. 24.000 inkludert kost og losji på retreaten på Nøsen.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no

Samling 1: 22.-24. januar

Samling 2: 26.-28. februar

Samling 3: 19.-21. mars

Samling 4: 23.-25. april

Samling 5: 7.-9. mai

Samling 6: 19.-22. juni (retreat på Nøsen)

Tider i Oslo:
Fredager: kl 13.00-19.00
Lørdager og søndager: kl. 10.00-17.00

Tider på Nøsen (retreat):
Fredag 19. juni fra kl. 14.00-21.30
Lørdag og søndag 20. og 21. juni kl. 7.00-21.30

Pris: 24 000,-.

Søknad:
Fyll ut søknadsskjema og send til jannicke@osloyoga.no

Samling 1: 10.-12. januar

Samling 2: 7.-9. februar

Samling 3: 6.-8. mars

Samling 4: 3.-5. april

Samling 5: 8.-10. mai

Samling 6: 20.-23. juni (retreat på Nøsen)

Lærere og gjestelærere

Maja leder utdanningen. hun er spesialpedagog, kunst- og uttrykksterapeut og yogalærer. Har gitt ut fire bøker og kom i 2016 ut med boken “Yoga som terapi” sammen med psykiater Gunnar Egeberg. Maja har 15 års klinisk erfaring som miljøterapeut og senere som privatpraktiserende psykoterapeut og behandler på poliklinikk.

Michael De Vibe er faglærer/ gjesteforeleser på utdannelsen. Michael De Viebe er utdannet allmennlege med videreutdanning og praksis innenfor systemisk familieterapi. Han har blant annet utviklet og forsket på metoder for oppmerksomhetstrening og stressmestring (mindfulness), og i 2014 disputerte han med en avhandling som så på effekten av oppmerksomhetstrening for medisin og psykologistudenter.

Anne Sælebakke har bakgrunn som lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og solid erfaring med helsefremmende arbeid i skolen. Hun har i mange år arbeidet med oppmerksomt nærvær innenfor utdanningsfeltet, og var en av lederne for skoleprosjektene Stressmestring i skolen og Call to Care.  For tiden underviser hun på etterutdanningen Oppmerksomt nærvær, relasjoner og livsmestring ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP. Hun har skrevet bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015), og er tidligere leder av foreningen Mindfulness Norge. Se også www.anneselebakke.no.

Katinka Thorne Salvesen er psykologspesialist ved Modum Bads Traumepoliklinikk i Oslo. Hun er sertifisert kursholder i «Cultivating emotional balance», et program som gir opplæring i oppmerksomt nærvær og medfølelse, samt MSC-lærer. Hun har i tillegg videreutdanning i kunst- og uttrykksterapi og i sensorimotorisk psykoterapi. De siste 25 årene har hun drevet med yoga og oppmerksomt nærvær. Siden 2009 har hun undervist helsepersonell i oppmerksomt nærvær og medfølelse. Hun har siden 2012 drevet grupper i traumesensitiv mindfulness og medfølelse.

Vigdis Garbarek er forfatter og foredragsholder. Hun har i sine bøker fortalt om sin reise gjennom angsten og om sin åndelige oppvåkning, som har mange paralleller til selvrealiserings- eller opplysningserfaringer til mystikere verden over. «I mennesket ligger både maskene og det Sanne uttrykk. Maskene må forkastes for at det virkelige mennesket skal tre klart frem.Vigdis Garbarek har bl. a. skrevet bøkene; "Vegen til deg selv", "Vågestykket " og "Veien".

Kristin Flood er forfatter og journalist, og har siden begynnelsen av 1990-tallet vært bosatt i Venezia og skrevet artikler for norsk presse fra Italia.
Hun har skrevet fem bøker om personlig utvikling, bl.a. bestselgeren Amor Fati (Cappelen, 2002) som ble utgitt i musikalsk versjon i samarbeid med komponisten Øystein Sevåg.
Hennes siste bok Nærvær (CappelenDamm) ble utgitt i 2015. I år kommer Rom for stillhet (CappelenDamm, 2005) ut i 4.de opplag. Kristin har holdt mer enn hundre workshops og retreater i løpet av 15 år. Med sin lokalkunnskap om Venezia jobber hun i byen som lokal agent,guide og event arrangør

Professor Melinda Ashley Meyer is the Program Director of Expressive Arts in Conflict Transformation and Peacebuilding at the European Graduate School and the Director and Co- founder of the Norwegian Institute for Expressive Art Therapy. Ms. Meyer is a Director of Psychodrama and is a trained bioenergetics –therapist. Since 1983 she has focused on the combination of community, group and individual bodypsychotherapy.

I am Oslo Yoga’s main meditation and mindfulness teacher. I contributes to Maja Thune’s Yoga Therepy Teacher Training with mindfulness as a tool to stress relief. I ams a certified teacher of Therapeutic Mindful yoga and Mindfulness-Based Stress Reduction. With over 25 years of experience in meditation and yoga I bring a deep level of wisdom to my teaching. I combines my broad knowledge of Eastern traditions with modern research to present effective techniques for realizing greater well-being, holistic health, and self-awareness. I have been practicing Tibetan Buddhist yoga and Jnana/Raja yoga since 1987. I’m also trained in Kripalu yoga, Edgu spinal maintenance, and Reiki healing. I’m a profesional fine artist and illustrator, having produced yoga drawings for Elixia’s training manuals and John Friend, founder of Anusara yoga. Originally from the United States, I have relocated to Norway.

Marianne Magelssen er utdannet sykepleier, coach og mindfulness- instruktør. Hun arbeider i dag som foredragsholder og forfatter. Marianne er forfatter av bøkene: ”Pust for livet” og "Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her».

«Pust for livet»en bestselgende bok om stressmestring, atferdsendring og tilstedeværelse. Pusten er et kraftfullt verktøy. Pusten påvirker både kroppens stressrespons og avspenningsrespons. Det er en nær og uløselig forbindelse mellom pusten, kroppen og psyken. Forandring ett sted vil umiddelbart forårsake forandring et annet sted. Det er på grunn av denne nære forbindelsen mellom kropp og psyke at regulering av pusten har vært så høyt verdsatt i forskjellige kulturer og visdomstradisjoner.

"Kjære gud, kommer du snart? Det er så rotete her» - en personlig beretning om hva som skjer når støyet i hodet tar overhånd og vi tror vi ER tankene våre og glemmer å være vennlige mor oss selv. Gjennom erfaringer med hvordan negative tanker hemmer livsgleden har hun utviklet Flyt- metoden: Gjespe, Snakke sant, Aksept, Oppmerksomhet og Takknemlighet. Gjennom enkle introduksjoner og øvelser viser hun hvordan vi kan hindre stress, skam og sorg i å legge seg som en skygge over det som ellers kunne være fine dager og år.

 

Videreutdannelse / fordypning for deg som har gått yogaterapiutdannelsen

Oppstart 31. januar 2020

Mer informasjon og påmelding

Vitnesbyrd fra tidligere deltakere:

Jeg har tatt Maja Thune sin Terapeutisk yogalærer utdannelse. Maja er veldig dyktig i dette faget og har i tillegg egenerfaring, noe som tiltalte meg veldig. Hun er varm og omsorgsfull i måten. Maja sin Terapeutiske yogalærer en flott utdannelse som jeg virkelig kan anbefale. Jeg har lært mye om meg selv og har hatt stor personlig vekst. Jeg har også bl a lært om hvordan møte depresjon, angst, søvnforstyrrelser og traumer med yoga, mindfulness og meditasjon. Det har vært en fantastisk reise jeg ikke ville vært foruten.

Tusen takk Maja!

Det var ved en tilfeldighet jeg kastet meg ut i Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse.
Etter 1 år ser jeg hva den har gjort for meg, som formidler, min yogapraksis og mitt liv.
Gjennom utdanningen lærer vi god verktøy i møte med psykiske plager som angst, depresjon, stress, uro, søvnvansker og traumer.
Men yoga er ikke bare asanas- de fysiske øvelsene. Det handler om så mye mer - et dypdykk inn i seg selv, en reise i personlig utvikling og vekst.
Jeg kan nå kjenne på yoga-gleden og hvordan den har fylt kroppen min med en enorm takknemlighet.
For lærerne mine, medstudentene mine. For alt yoga er og gjør. 

Tusen takk Maja. Jeg anbefaler utdanningen på det varmeste.

Maja Thune er et kraftfelt. Som lærer har hun en sjelden evne til å se den enkelte student, og samtidig skape et unikt rom for gruppa slik at den nærmest får sin egen kropp, sin egen sjel og sin egen bevissthet. Maja deler fremfor å dosere. Hun inviterer heller enn å instruere. Hun undrer i stedet for å understreke. Som en linedanser balanserer hun mellom det harde og det myke, det faste og det flytende. Det er ikke først og fremst hennes solide, faglige innsikter som gjør det interessant å være hennes elev. Jeg tror Majas viktigste kvalitet som lærer er at hun ikke er redd for å la sitt eget, levde liv smelte inn i og forme undervisningen. Hele hennes vesen og væremåte vitner om at kunnskap er noe langt mer enn det som måtte stå i en lærebok. Jeg har lært Maja å kjenne som et ydmykt, nysgjerrig, åpent, varmt, inkluderende, utforskende, spontant, grunnende, humoristisk, kreativt og kjærlig menneske. En som ikke skiller ut lærerrollen fra sitt «egentlige» jeg. Derfor har hun undervist med en særlig integritet som jeg sjelden har opplevd gjennom mine mange år som student og elev. Jeg anbefaler alle som ønsker å oppnå personlig vekst og utvikling, og samtidig tilegne seg gode verktøy for å undervise terapeutisk yoga, å studere hos Maja. 

Vitnesbyrd fra tidligere deltakere:

Nok en fantastisk helg er over! 

Min Terapeutiske Yogalærerutdannelse nærmer seg slutten, og jeg vil virkelig ikke dette eventyr skal ta en slutt... Såå fantastiske deltagere, magiske gjestelærere, kreative og grundende måter å bli frisk på! 

Så jordnært og vakkert - tilstede i kroppen med alle følelser utenpå meg selv akkurat nå!

Nå tar jeg natten, i takknemlighet til all ærlighet og sårbarhet! Med en bønn og håp om at alle finner veien «hjem» til seg selv igjen.. uansett traumer, angst og depresjon! ❤️

Eg føler meg så rik. Så rik av gode folk med djupe historiar. Folk som har reist seg og viser at det går ann.
I helga har eg vore i Oslo. Yoga som terapi utdanningas første del er snart slutt. Maja Thune har leia oss. Ei stor gruppe yoga terapeutar in spe. Ei gruppe med variasjonar i bakgrunn og erfaring. Yogalærerar, terapeutar, psykologar, fengselsbetjentar, fysioterapeutar og mange med bakgrunn i psykiatrien. Fantastisk nydelige folk. Saman omfavnar dei(me) kvar og ein og sender det beste dei kan. Så forskjellige, men med ein intensjon om å gjere ein forskjell. Ein gruppedynamikk av dei skjeldne. Ingen baksnakking. Framsnakking og klapp på skuldera og gode klemmar. Klemmar der ein deler hjarta.❤️ Det er Maja si forteneste. Hennar måte å takle dei som gjerne trør i salaten litt på. Med sin måte å være på er ho eit førebilete. Glede, latter, alvor, kunnskap, ydmykhet og innsikt. 
Eg er så takknemleg for å ha kome så langt. Då eg byrja låg eg berre på matta og lytta. Kroppen hylte og eg var ikkje heilt god sjølv heller. Denne helga har gitt meg så mykje latter, bevegelse og glede eg ikkje har hatt på lenge. Eg er fylt av alt det gode, og ikkje minst kunnskap om tunge tema som traumer. Gjesteforeleserar blandt dei fremste på sine felt innan pust, mindfulness, yoga i forhold til mellom anna angst, depresjon og traumer. Og ja eg har grove djupt i mine eigne vonde ting. Ingen surfar berre på overflata. Eg kjenner på håp, glede og ei ny tid i emning.

Ei tid med mykje meir leik og glede sjølv når «Livet suger, men det duger» som det sto tagga ved ein ferjekai ein stad😄

Maja er en sjeldent god lærer. Hun underviser et sårt trengt perspektiv på yoga (i alle fall i vesten), har en helhetlig tilnærming til mennesker og psykiske utfordringer og formidler dette med glans i en blanding av teori/forelesning, assosiasjoner og erfaringer, lyrikk/musikk, lek, nærvær og bevegelse. Gjestelærerne har også vært svært dyktige og jeg har lært utrolig mye gjennom dette året.

Anbefales på det varmeste!