MAJA THUNES TERAPEUTISKE YOGALÆRERUTDANNELSE 

Oslo Yoga er stolte over å invitere til en ny mulighet til å delta på Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse. 

Det er økende bruk av yoga for å fremme helse og lindre plager og lidelser. Helseinstitusjoner over hele verden tilbyr behandlingsprogrammer som tar i bruk yoga som en del av behandlingen, og vitenskapelige studier viser at yoga og mindfulness har god effekt i møte med psykiske plager.

Vitnesbyrd

Det var ved en tilfeldighet jeg kastet meg ut i Maja Thunes terapeutiske yogalærerutdannelse.
Etter 1 år ser jeg hva den har gjort for meg, som formidler, min yogapraksis og mitt liv.
Gjennom utdanningen lærer vi god verktøy i møte med psykiske plager som angst, depresjon, stress, uro, søvnvansker og traumer.
Men yoga er ikke bare asanas- de fysiske øvelsene. Det handler om så mye mer - et dypdykk inn i seg selv, en reise i personlig utvikling og vekst.
Jeg kan nå kjenne på yoga-gleden og hvordan den har fylt kroppen min med en enorm takknemlighet.
For lærerne mine, medstudentene mine. For alt yoga er og gjør. 
Tusen takk Maja. Jeg anbefaler utdanningen på det varmeste.

Marianne Langva

 

Vitnesbyrd

Maja Thune er et kraftfelt. Som lærer har hun en sjelden evne til å se den enkelte student, og samtidig skape et unikt rom for gruppa slik at den nærmest får sin egen kropp, sin egen sjel og sin egen bevissthet. Maja deler fremfor å dosere. Hun inviterer heller enn å instruere. Hun undrer i stedet for å understreke. Som en linedanser balanserer hun mellom det harde og det myke, det faste og det flytende. Det er ikke først og fremst hennes solide, faglige innsikter som gjør det interessant å være hennes elev. Jeg tror Majas viktigste kvalitet som lærer er at hun ikke er redd for å la sitt eget, levde liv smelte inn i og forme undervisningen. Hele hennes vesen og væremåte vitner om at kunnskap er noe langt mer enn det som måtte stå i en lærebok. Jeg har lært Maja å kjenne som et ydmykt, nysgjerrig, åpent, varmt, inkluderende, utforskende, spontant, grunnende, humoristisk, kreativt og kjærlig menneske. En som ikke skiller ut lærerrollen fra sitt «egentlige» jeg. Derfor har hun undervist med en særlig integritet som jeg sjelden har opplevd gjennom mine mange år som student og elev. Jeg anbefaler alle som ønsker å oppnå personlig vekst og utvikling, og samtidig tilegne seg gode verktøy for å undervise terapeutisk yoga, å studere hos Maja. 
 

Marte Knuttson

 

Vitnesbyrd

Nok en fantastisk helg er over! 
Min Terapeutiske Yogalærerutdannelse nærmer seg slutten, og jeg vil virkelig ikke dette eventyr skal ta en slutt... Såå fantastiske deltagere, magiske gjestelærere, kreative og grundende måter å bli frisk på! 
Så jordnært og vakkert - tilstede i kroppen med alle følelser utenpå meg selv akkurat nå!
Nå tar jeg natten, i takknemlighet til all ærlighet og sårbarhet! Med en bønn og håp om at alle finner veien «hjem» til seg selv igjen.. uansett traumer, angst og depresjon! ❤️

 

Monica Selena Samony

 

Vitnesbyrd

Eg føler meg så rik. Så rik av gode folk med djupe historiar. Folk som har reist seg og viser at det går ann.
I helga har eg vore i Oslo. Yoga som terapi utdanningas første del er snart slutt. Maja Thune har leia oss. Ei stor gruppe yoga terapeutar in spe. Ei gruppe med variasjonar i bakgrunn og erfaring. Yogalærerar, terapeutar, psykologar, fengselsbetjentar, fysioterapeutar og mange med bakgrunn i psykiatrien. Fantastisk nydelige folk. Saman omfavnar dei(me) kvar og ein og sender det beste dei kan. Så forskjellige, men med ein intensjon om å gjere ein forskjell. Ein gruppedynamikk av dei skjeldne. Ingen baksnakking. Framsnakking og klapp på skuldera og gode klemmar. Klemmar der ein deler hjarta.❤️ Det er Maja si forteneste. Hennar måte å takle dei som gjerne trør i salaten litt på. Med sin måte å være på er ho eit førebilete. Glede, latter, alvor, kunnskap, ydmykhet og innsikt. 
Eg er så takknemleg for å ha kome så langt. Då eg byrja låg eg berre på matta og lytta. Kroppen hylte og eg var ikkje heilt god sjølv heller. Denne helga har gitt meg så mykje latter, bevegelse og glede eg ikkje har hatt på lenge. Eg er fylt av alt det gode, og ikkje minst kunnskap om tunge tema som traumer. Gjesteforeleserar blandt dei fremste på sine felt innan pust, mindfulness, yoga i forhold til mellom anna angst, depresjon og traumer. Og ja eg har grove djupt i mine eigne vonde ting. Ingen surfar berre på overflata. Eg kjenner på håp, glede og ei ny tid i emning. Ei tid med mykje meir leik og glede sjølv når «Livet suger, men det duger» som det sto tagga ved ein ferjekai ein stad😄
 

Inger Taarland Olsen