Grunnleggende tverrfaglig yogalærerutdannelse 300 timer

Modulbasert tverrfaglig yogalærerutdannelse vil gi deg en fordypning og berikelse av egen yogapraksis, uavhengig om du ønsker å bli yogalærer etter endt utdannelse, og et godt grunnlag for å kunne jobbe som yogalærer for deg som vil utdanne deg i et nytt yrke.

Vår erfaring er at vi trenger 300 timers for å gi en solid grunnutdannelse. Hjemmearbeid er en del av de 300 timene, blant annet skriftlige oppgaver som du får tilbakemelding på, slik at vi er sikre på at du forstår og integrerer stoffet vi går gjennom under samlingene. Vi er to lærere som gir individuell oppfølging både under og mellom modulene. Retreaten i juni er en intensiv uke hvor det både blir praksis og teori. Her får du mulighet til å leve som en yoga på fulltid. Under utdannelsen får du mulighet til å øve undervisning og får veiledning på dette.

Utdannelsens innhold

  • Rolig yoga: rolig, stressreduserende yoga tilrettelagt for alle som vil bruke yoga til å roe ned, inkludert dem som har sykdommer, skader, utbrenthet, og dem som ønsker mer energi, overskudd og bedre søvn
  • Dynamisk yoga: hvordan undervise Solhilsen, stående øvelser, flytsekvenser for å tilrettelegge for alle, hvordan styrke og åpne kroppen på en funksjonell måte uten å gå inn i prestasjon eller beredskap, hvordan bruke musikk for å underbygge yogapraksisen
  • Avspenning, pusteøvelser og meditasjon
  • Pedagogikk, stemmebruk og tilrettelegging av undervisning – hvordan du tilrettelegger for enkeltpersoner og grupper, grunnkurs og tema-workshops
  • Yogaens anatomi – funksjonell opplevd anatomi
  • Yogaens filosofi – tradisjonell og moderne
  • Sanskrit yogavokabular og uttale, chanting og meditasjon
  • Yogaens etikk
  • Hvordan du livnærer deg som yogalærer 
Utdannelsen er modulbasert.

Gjennom egenpraksis, teori, gruppearbeid og hjemmearbeid, blir du godt kjent med forskjellige yogaøvelser som du lærer å undervise. Du får et rikt antall stillinger, øvelser og sekvenser som du kan bruke som din base som yogalærer, og i tillegg blir du kjent med mange variasjoner som du kan bruke slik det passer deg som lærer i ditt møte med dine elever.

Under utdannelsen er du i et miljø hvor du også kan fordype deg i spesifikke temaer som ligger utenfor pensum som du kan ta med deg videre. Du får 25% rabatt på alle Oslo Yogas workshops og spesialkurs: f.eks i akrobatisk yoga og armbalanser, barneyoga, gravideyogautdannelse og barselyogautdannelse.

Første modul er i mars hvert år. Vi har en modul hver måned frem til november, bortsett fra i juli. Alle modulene er fire dager (torsdag til søndag), og skjer i vårt lokale på Sagene Kunstsmie på Sagene i Oslo, bortsett fra sommer-modulen, som er en seksdagers retreat som finner sted utenfor byen.

Alle moduler er obligatoriske.
Alle dager er fra kl. 09:00-17:00 (torsdagene: kl. 9-16)

Vi tilhører ikke en bestemt yogatradisjon. Vi gir deg redskaper fra flere tradisjoner. Vår utdannelse har en tilnærming til yoga som er udogmatisk og ikke-sekterisk. Vi støtter din frihet til å finne og utvikle din egen yogapraksis i tråd med din kropps behov, og lærer deg å tilrettelegge for andre i samme ånd. Vi gir deg også mulighet til å undervise egne klasser under utdannelsen. Slik får du øve praktisk på det du lærer underveis.

For å bli sertifisert yogalærer er det nødvendig å delta på alle modulene eller ta igjen det tapte etter avtale med hovedlærer. Det er obligatoriske oppgaver mellom samlingene som du må beregne tid til (som f.eks egenpraksis, skriftlige innleveringer, pensum, o.l.).

Lærerene på utdannelsen

Jannicke Wiel:
Rolig og dynamisk yoga, avspenning, pedagogikk, yoga business og etikk, sanskrit, chanting, yogafilosofi og -historie.

Anne Stine Baumann Frost:

Anne Stine Baumann Frost er pedagogisk veileder på Oslo Yogas grunnleggende yogalærerutdannelse. Hun har regelmessige yogaklasser for ryttere ved Oslo Yoga. Hun er utdannet yogalærer ved Axelsons Body Work School og rytteryogainstruktør fra Fit2Ride i Danmark og har i tillegg praktisk pedagogisk utdanning fra høgskolen i Akershus. Hun har holdt rideundervisning, ridd og trent egne og andres hester gjennom 30 år og oppdaget for flere år siden hvordan man kan benytte yogaen for å forbedre sin ridning, rytterfølelse og kommunikasjon med hesten.

Jonathan Weber: I am Oslo Yoga’s main meditation and mindfulness teacher. I contribute to Maja Thune’s Yoga Therapy Teacher Training with mindfulness as a tool to stress relief. I ams a certified teacher of Therapeutic Mindful yoga and Mindfulness-Based Stress Reduction. With over 25 years of experience in meditation and yoga I bring a deep level of wisdom to my teaching. I combine my broad knowledge of Eastern traditions with modern research to present effective techniques for realizing greater well-being, holistic health, and self-awareness. I have been practicing Tibetan Buddhist yoga and Jnana/Raja yoga since 1987. I’m also trained in Kripalu yoga, Edgu spinal maintenance, and Reiki healing. I’m a profesional fine artist and illustrator, having produced yoga drawings for Elixia’s training manuals and John Friend, founder of Anusara yoga. Originally from the United States, I have relocated to Norway.


Chris Kummer:

Chris is a Naturopath and an experienced registered yoga teacher (E-RYT 200), He specializes in the anatomy and physiology of movement. His passion is to further the understanding of movement and health in the worldwide community. Since 2000 Chris has been teaching yoga and the ‘Anatomy Show’. He has taught on over 100 accredited Trainings and conducted numerous workshops on yoga, breath, health and well-being. Chris is a qualified naturopath and structural alignment therapist.

Chris’ first introduction to yoga came when he was only seven years old. This foundation developed into a life dedicated to inspiring others to greater health and well-being. Over the course of ten years he studied and trained in nursing, medicine, naturopathy, complementary medicine, homeopathy, nutrition, herbal medicine and an array of therapeutic massage and postural alignment techniques in Germany and Australia.

When teaching, Chris focuses on creating body awareness, with a fresh and funny approach. His ‘Yoga Anatomy Show’ educates in a lively style on healthy postures and movements and their benefits. Chris places emphasis on the interaction of muscles, joints and the nervous system. He uses practical yoga asana to make the functioning of the body easily comprehensible. These explorations of asana and pranayama through individual body capabilities enrich the understanding of practitioners of all yoga styles and lineages.


Anne Kristine Kavli:

Anatomi, asana (yogastillinger), modifikasjoner

Frode Johansen:
Anatomi

Elise Østbø Jansen:

Elise har praktisert yoga og meditasjon siden hun var tenåring og er utdannet MBSR/Mindfulness-lærer med IMA (Institute for Mindfulness Based Approaches) NTNU + OASIS instituttet. Som yogalærer har hun utdanning i Yogaworks VInyasa, Yoga, Mindfulness og Nevroplastisitet, Ashtanga Vinyasa, Restorative, og Yin. Hun har forøvrig certifisering i TRE – Tremour/Trauma Release Exercises.

Elise har undervist yoga i 15 år og har utdannet yogalærere i Mindful Yoga siden 2016, både via egne og andres utdanninger. Elise er hovedlærer i Yogamodulen på IMAs internasjonale MBSR-utdannelser og er stolt bidragsyter til Oslo Yogas lærerutdanning.


Pia Maria Kozlowski:

Pia er leder for Oslo Yogas Vinyasa yoga teacher training. Hun har praktisert yoga og meditasjon siden 2001 og har undervist i yoga siden 2003. Hun har ukentlige klasser i ashtanga yoga, vinyasa yoga og restorative yoga. Hun har ukentlige klasser i vinyasayoga og restorative yoga ved Oslo Yoga, og leder Oslo Yogas videreutdannelse i vinyasayoga. Pia underviste først i Iyengar yoga. I 2004 begynte hun å utforske og praktisere Vinyasa-yoga og begynte raskt å undervise dansere. Pia har mange lærerutdannelser og år med undervisning bak seg både i Vinyasa-yoga og Asthangayoga, men også i tradisjonell yogaterapi der individers spesifikke behov imøtekommes. Med over 13-års erfaring og undervisning i vinyasa-yoga har Pia blitt en lærer som tar kroppens alignment-prinsipper og forskjeller på alvor gjennom å fokusere på skadeforebygging og tilstedværelse i oppbyggingen av sekvenser. Samtidig er sekvensene hennes både morsomme og ofte overraskende! Hun fletter gjerne inn prinsipper fra yogaterapi inn vinyasa-klasser og vinyasa-krama-filosofi inn i yogaterapi og gir ofte personlig veiledning i klasseundervisning. Lengre tøyesekvenser er også en del av klassene hennes.

 

Utdannelsens innhold

Vi legger noen grunnleggende bærebjelker: * yoga, pust og mentale øvelser for økt ro. * forstå din egen kropp, dens muligheter og begrensninger så du kan møte deg selv med medfølelse og forståelse. * noen fundamentale øvelser som du gjør selv og øver på å instruere andre. Fokus på å forstå hvordan vi kan påvirke nervesystemet og hjernen gjennom yoga, avspenning, mindfulness og takknemlighetspraksis. Lærere: Jannicke Wiel og Jonathan Weber. Vi ser på kroppenes ulike forutsetning for å gå inn i ulike yogastillinger. Opplev egen kropp gjennom yogaanatomi med Anne Kristine Kavli og Frode Johansen. Vi reflekterer sammen over hva yoga er. Du får høre om yogaens eldre historie av Jannicke Wiel. Vi bygger opp en enkel egenpraksis med yogaøvelser og pusteøvelser som du skal øve på å dele med venner og kjente til neste modul. Du får øve undervisning med Jannicke Wiel og Anne Stine Baumann Frost.
Du lærer om hvordan du kan tilrettelegge i shavasana, nervesystemet og nøkler til avspenning av Elise Østbø Jansen. Du lærer mer om avspenning og avspenningsresponsen fra Jonathan Weber. Vi går gjennom yogaens nyere historie med Jannicke Wiel Vi praktiserer mer yoga og har spesielt fokus på aktivering av kjernen med Jannicke Wiel. Vi avslutter den erfaringsbaserte anatomiundervisningen hvor du lærer om din egen kropps forutsetninger med Anne Kristine Kavli og Frode Johansen.
Du lærer grunnleggende yogateknikk av Mark Stephens. Fokus på bandha og aktivering av kjernen med Pia Maria Kozlowski.

Chris Kummer:

Anatomi
Du lærer sekvensering av Pia Maria Kozlowski og øver undervisning. Vi forbereder yogaklasser som du som student skal undervise på Oslo Yoga en søndag i løpet av høsten. Du får veiledning til hvordan du kan undervise gode øvelser og sekvenser. En mindful yoga dag med Jonathan Weber.
Anatomi med Chris Kummer hvor du lærer om bindevevet og hvordan kroppen henger sammen. Fokus på hvordan du kan ivareta egen kropp gjennom god teknikk og god instruksjon for å ivareta andre.
Practicums-undervisning med Jannicke Wiel og Anne Stine Baumann Frost. Mindful yoga dag med Jonathan Weber.
Du lærer om hvordan du bygger opp din yogavirksomhet og business, og vi diskuterer etikk for yogalærere med Jannicke Wiel. Restorative Yoga og pusteøvelser i møte med angst og depresjon med Elise Østbø Jansen. Eksamen. Avslutningsseremoni.
Tradisjon og autentisitet
Oslo Yogas lærerutdannelse vil gi deg redskaper til å praktisere og dele yoga med andre. Vi vil lære deg et rikt antall øvelser som gir økt bevegelighet, styrke, kroppskontroll og -bevissthet, oppmerksomhet og konsentrasjon. Du lærer tradisjonell yogafilosofi og får innblikk i yogaens historie, slik at du kan undervise yoga med god forankring i yogatradisjonen, samtidig som du blir støttet til å finne din personlige undervisningsstil og autentiske stemme som yogalærer.
Yoga som reduserer stress
I yoga har vi mange øvelser som kan redusere stress fysiologisk og mentalt, og hjelpe nervesystemet til ro og hvile. På utdannelsen lærer du hvordan disse øvelsene kan brukes både i sammenheng med dynamisk yoga og rolig yoga. Pusteøvelser, meditasjon og mentale øvelser har en viktig rolle under utdannelsen.
Skadeforebygging og tilrettelegging
Oslo Yogas lærerutdannelse har spesielt fokus på skadeforebygging og tilrettelegging (modifikasjoner), slik at alle skal få støtte til å finne en yoga som passer for seg. Som student lærer du å respektere din egen kropp og tilpasse yoga til dine forutsetninger, og som lærer blir du godt forberedt på å kunne hjelpe andre til å finne sin yoga.
Selvaksept og ikke-prestasjon
Kroppsbevissthet, selvaksept, ikke-prestasjon og tilstedeværelse er nøkkelord gjennom utdannelsen. Vi lærer ikke bort en fast mal for hvordan yoga skal undervises. Du får mange ulike redskaper og et stort reportoar av øvelser som gjør deg istand til å lage egne yogaprogrammer tilpasset dem du møter som lærer. Du vil kunne møte individer og grupper med en yoga som passer for dem, slik at du som yogalærer vil kunne undervise alle, både dansere og idrettsutøvere, og personer i rullestol, på eldrehjem eller på kontorstol.

Max 22 deltakere.

12.-15. mars

16.-19. april

21.-24. mai

14.-19. juni - Retreat

13.-16. august

10.-13. september

08.-11. oktober

05.-08. november - eksamen

Samlinger:

4.-7. mars

15.-18. april

27.-30. mai

Seks dager i juni - Retreat (konkret dato kommer)

19.-22. august

16.-19. september

14.-17. oktober - practicum

11.-14. november - eksamen og avslutning

Priser:
Early bird-pris ved påmelding og betaling før 1. januar: 39.000 kr.
Ordinær pris fra 1. januar: 43.000 kr.

Pris 2020:

Pris kr. 45.500,- 
inkl. kost og losji på sommerretreaten.

Krav for å bli med på utdannelsen:
Du må være over 23 år og ha praktisert yoga i minst to år, unntaksvis i ett år, flere ganger i uken.

Uansett hva du ønsker å bruke utdannelsen til, må du ha noe erfaring med både rolig og dynamisk yoga fra før.

Det er en stor fordel å ha litt kjennskap til ulike tradisjoner og yogastiler, slik som ashtangayoga, mediyoga / kundaliniyoga, yin yoga, restorative yoga og meditasjon. En introduksjon til ulike yogastiler kan du få på Oslo Yogafestival, som er siste helg i januar hvert år.  Bor du i Oslo, vil vi kunne veilede deg til hvilke ukentlige kurs du bør gå i forkant av utdannelsen for å forberede deg, hvis du er usikker på hva du bør trene på frem til utdannelsen starter. Erfaringsbredden vil styrke deg i læringsprosessen fordi du har flere knagger å henge læringen på under utdannelsen. Som yogalærer underviser du ut fra deg selv. At du kjenner yogas øvelser og teknikk knyttet til stillingene, at du kjenner yogas stemning og sinnstilstand i deg selv, er en forutsetning for å kunne dele yoga med andre. Din egenpraksis før, under og etter utdannelsen er viktig for deg som yogalærer.

Din søknad til utdannelsen:
Vi ønsker å vite hva din motivasjon er for å delta på utdannelsen og vi vil vite litt om din bakgrunn og fysiske forutsetning. Det vil si at vi ønsker å vite hva du har trent/ praktisert av andre bevegelses- og oppmerksomhetsformer (qigong, meditasjon, dans etc) og hva du gjort av yoga (ulike former), og hva du har av skader og sykdommer. Når du søker på utdannelsen fyller du ut skjemaet. I tillegg må vi ha et anbefalingsbrev fra en yogalærer som du har gått hos/går hos.

Last ned søknadsskjema her!

Søknaden og anbefalingsbrev skal sendes til Jannicke Wiel på epost: jannicke(at)osloyoga.no. Ta også kontakt hvis du har noen spørsmål.

Vitnesbyrd fra tidligere studenter

Vi var en gjeng spente damer og menn som møtte opp til vår første modul i mars. Siden den gang har våre lærere Jannicke og Anne-Stine loset oss gjennom modul etter modul og øst av sin kunnskap. Deres erfaring som yogalærere har vært gull verdt! Men først og fremst har de bidratt til å skape et trygt læringsmiljø på vår vei mot å bli yogalærere.

Det mest interessante har kanskje vært å få så mange ulike perspektiver på hva yoga kan være, og å forstå at det finnes en yogaform for alle. Gjestelærerne vi har hatt på besøk har fokusert på alt fra bindevev og anatomi til chakraer og yogafilosofi. 

Hele prosessen har vært en reise. Både personlig og som deltaker i en varm og inkluderende gruppe som deler en felles lidenskap

 

Utdannelsen har vært utrolig godt planlagt og gjennomført.

Det har vært gjestelærere i verdensklasse og jeg klyper meg i armen når jeg tenker på hvor heldig jeg har vært som har fått praktisert med så mange fantastiske yogalærere og yogaformidlere. Jeg vil likevel trekke frem vår hovedlærer Jannicke Wiel som utdannelsen største verdi, hun har kunnskap og forståelse for hele yogaens spekter som det bare er å bøye seg i støvet for. Jeg uteksamineres fra Oslo Yogas 300t Grunnutdannelse med masse ny kunnskap og erfaring, en mye bedre egenpraksis og en trygghet i forhold til hvem jeg vil være som yogalærer.

Utdannelsen anbefales på det aller varmeste!

Jeg hadde en veldig god magefølelse når jeg valgte Oslo Yoga som mitt sted for yogautdannelese og det angrer jeg ikke på! Dette har vært en reise inni meg selv og en reise der jeg har endt opp som en yogalærer jeg kan være stolt av. Jeg valgte å ta utdannelse fordi jeg følte at jeg var kommet et sted i min egen yogapraksis der jeg trengte noe mer og ville vite mer om så mye. At jeg på veien fikk et mer og mer naturlig forhold til å undervise var litt uventet, men så utrolig gøy. Sånn tror jeg det har vært for mange av oss på dette året.

Dette er et sted og et studie jeg ikke kan få rost nok. Våre lærere har så utrolig mye kunnskap og en helt unik måte og formidle det til oss på. De skaper et læringsmiljø som har gjort meg trygg, utforskende og sikker i meg selv.  Det høye nivået på forelesere utenfra har også vært ekstremt inspirerende og spennende.

Dette er et studium som er gjennomtenkt fra topp til bunn. Alt flyter så fint og i så riktig tempo, og alle helger og lekser bygger oppå hverandre på en utrolig gjennomtenkt måte.

Grunnutdannelsen er nettopp det den sier den er, en grunnutdannelse, med åpenhet og mulighet for å finne sin egen vei og retning. Vi blir kjent med flere perspektiver innen yoga som gjør at vi må tenke selv og dannes oss opp vår egen mening.

Jeg føler at jeg har fått en veldig stødig plattform både og undervise fra og bygge videre på, og hadde gledelig gått hele året en gang til 😊