Modulbasert grunnleggende yogalærerutdannelse

Modulbasert yogalærerutdannelse i Oslo – 300 timer.

Denne utdannelsen vil gi deg et godt grunnlag for å kunne jobbe som yogalærer. I tillegg vil du få en fordypning og berikelse av egen yogapraksis, uavhengig om du ønsker å bli yogalærer etter endt utdannelse.

Utdannelsen er på 300 timer og er tverrfaglig. Det vil si at vi ikke tilhører en bestemt yogatradisjon, og at vi gir deg redskaper fra flere tradisjoner. Vår utdannelse har en tilnærming til yoga som er udogmatisk og usekterisk. Vi støtter din frihet til å finne og utvikle din egen yogapraksis i tråd med din kropps behov, og lærer deg å tilrettelegge for andre i samme ånd. Vi gir deg også – som eneste yogalærerutdannelse i Norge – muligheten til å få undervise egne klasser under utdannelsen. Slik får du øve praktisk på det du lærer underveis.

For å bli sertifisert yogalærer er det nødvendig å delta på alle modulene.

Det er obligatoriske oppgaver mellom samlingene som du må beregne tid til (som f.eks egenpraksis, skriftlige innleveringer, pensum, o.l.).

Vår utdannelsesprofil: Yoga som reduserer stress
Oslo Yogas Yogalærerutdannelse vil gi deg redskaper til å praktisere og dele yoga med andre, for å redusere stress og hjelpe nervesystemet til ro og hvile. Dette lærer du gjennom både dynamisk yoga og rolig yoga. Vi vil lære deg et rikt antall øvelser som gir økt bevegelighet, styrke, kroppskontroll og -bevissthet, oppmerksomhet og konsentrasjon.

Vi er opptatt av at yoga først og fremst er et godt verktøy til å redusere stress – både fysiologisk og mentalt. Du kan bruke yoga til å gå fra beredskap (”fight and flight”) til ro og hvile (”rest and digest”). Ro og hvile gir oss et avspent sinn og en avspent kropp. Derfor fokuserer utdannelsen på hvordan du kan bruke dynamisk og rolig yoga sammen med meditasjon, avspenning og oppmerksomhetsøvelser, til å finne indre ro og hjelpe andre til det samme.

Oslo Yogas lærerutdannelse har spesielt fokus på skadeforebygging og tilrettelegging (modifikasjoner), slik at alle skal få støtte til å finne en yoga som passer for seg. Som student lærer du å respektere din egen kropp og tilpasse yoga til dine forutsetninger, og som lærer blir du godt forberedt på å kunne hjelpe andre til å finne sin yoga.

Kroppsbevissthet, selvaksept, ikke-prestasjon og tilstedeværelse er nøkkelord gjennom utdannelsen. Vi lærer ikke bort en fast mal for hvordan yoga skal undervises. Du får mange ulike redskaper og et stort repotoar av øvelser som gjør deg istand til å lage egne yogaprogrammer tilpasset dem du møter som lærer. Du vil kunne møte individer og grupper med en yoga som passer for dem, slik at du som yogalærer vil kunne undervise alle, både dansere og idrettsutøvere, og personer i rullestol, på eldrehjem eller på kontorstol.

Max 22 deltakere.
Pris: 38.000,- (Early Bird kr. 34.000,- ved påmelding og innbetaling før 31. desember 2017) + kost og losji på ukesretreaten i juli (ca. kr.  5.000,-).

Krav for å bli med på utdannelsen:
Du må ha praktisert yoga i minst to år. Unntaksvis i ett år, flere ganger i uken. Du må være over 23 år. Uansett hva du ønsker å bruke utdannelsen til, må du ha noe erfaring med både rolig og dynamisk yoga fra før. For å ha bredde i din yogaerfaring, ønsker vi også at du har deltatt på et Ashtanga eller Dynamisk nybegynnerkurs (minst et helgekurs). Vi stiller også som krav at du har vært med på Oslo Yogafestival eller lignende tverrfaglig arrangement og at du har lært en eller annen form for meditasjon fra før – enten i et yogakurs eller i annen sammenheng.

Din søknad til utdannelsen:
Vi ønsker å vite hva din motivasjon er for å delta på utdannelsen og vi vil vite litt om din bakgrunn og fysiske forutsetning. Det vil si at vi ønsker å vite hva du har trent/ praktisert av andre bevegelses- og oppmerksomhetsformer (qigong, meditasjon, dans etc) og hva du gjort av yoga (ulike former), og hva du har av skader og sykdommer. Når du søker på utdannelsen fyller du ut skjemaet. I tillegg må vi ha et anbefalingsbrev fra en yogalærer som du har gått hos/går hos.

Last ned søknadsskjema her!

Søknaden og anbefalingsbrev skal sendes til Johanna Myklebust på epost: johanna(at)eunica.no. Ta også kontakt hvis du har noen spørsmål.

Utdannelsens innhold
Utdannelsen er modulbasert. Gjennom 35 dager bestående får du undervisning i:

  • Rolig yoga: rolig, stressreduserende yoga tilrettelagt for alle som vil bruke yoga til å roe ned, inkludert dem som har sykdommer, skader, utbrenthet, og dem som ønsker mer energi, overskudd og bedre søvn
  • Dynamisk yoga: Poweryoga – hvordan undervise Solhilsen, stående øvelser, flytsekvenser for å tilrettelegge for alle, hvordan styrke og åpne kroppen på en funksjonell måte uten å gå inn i prestasjon eller beredskap, hvordan bruke musikk for å underbygge yogapraksisen
  • Avspenning, pusteøvelser og meditasjon
  • Pedagogikk, stemmebruk og tilrettelegging av undervisning – hvordan du tilrettelegger for enkeltpersoner og grupper, grunnkurs og tema-workshops
  • Yogaens anatomi – funksjonell opplevd anatomi
  • Yogaens filosofi – tradisjonell og moderne
  • Sanskrit yogavokabular og uttale, chanting og meditasjon
  • Yogaens etikk
  • Hvordan du livnærer deg som yogalærer 

Du blir godt kjent med forskjellige yogaklasser som du vil kunne undervise, gjennom både egenpraksis, teori og gruppearbeid. Du får et rikt antall øvelser og sekvenser som du kan supplere med for å lage dine egne variasjoner som passer deg som lærer.

Under utdannelsen er du i et miljø hvor du også kan fordype deg i spesifikke temaer som ligger utenfor pensum som du kan ta med deg videre. Du får 25% rabatt på alle Oslo Yogas workshops og spesialkurs: f.eks i akrobatisk yoga og armbalanser, barneyoga, gravideyogautdannelse og barselyogautdannelse.

Første modul er i mars hvert år. Vi har en modul hver måned frem til november, bortsett fra i juni.
Alle modulene er fire dager (torsdag til søndag), og skjer i vårt lokale på Sagene Kunstsmie på Sagene i Oslo, bortsett fra juli-modulen, som er en seksdagers retreat som finner sted utenfor byen.

Alle moduler er obligatoriske.
Alle dager er fra kl. 09:00-17:00 (torsdagene: 9-16)
Datoer for 2017-kullet (fullt, allerede i gang)
Datoer for 2018-kullet
Datoer for 2019-kullet

Lærere på utdannelsen:
Johanna Myklebust: dynamisk yoga, teknikk, pedagogikk (hovedlærer)
Jannicke Wiel: rolig og moderat fysisk yoga, yogafilosofi og -historie, chanting og etikk
Anneli Mjøen: rolig yoga, helseyoga, anatomi og medisinske meditasjoner
Kiropraktor Caia Jørgensen: anatomi
Yoga- og anatomilærer Anne Kristine Kavli: anatomi


NETBANX By Optimal Payments