Vinyasa yoga videreutdannelse (60 timer)

Denne videreutdannelsen med Pia Maria Kozlowski gir deg gode redskaper for å bruke vinyasayoga med større effekt i din yogaundervisning.


NETBANX By Optimal Payments