Vilkår, avmelding og avlysning av kurs

For å melde deg på kurs hos oss, gå til KURS OG PÅMELDING eller TIMEPLAN. Velg så riktig sesong.

Vilkår for avmelding

Ved avmelding fra ukentlige yogakurs innen 14 dager fra påmelding og innen kursstart vil du få refundert tilsvarende kursbeløpet minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr til din konto hos oss.  Ved tilbakebetaling på kort er administrasjongebyret 200 kr. Ved avmelding fra kurs innen 14 dager fra påmelding men etter at kurset har startet, vil du få refundert deler av kursbeløpet (sum som tilsvarer antall ganger som er igjen av kurset minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr) til din konto hos oss.

Du kan når som helst bytte kurs til et annet kurs som går i samme tidsperiode, kun med omkostning av mellomlegget hvis det nye kurset er dyrere og har leding kapasitet. Du kan også bytte over til et kurs i en senere kursperiode om du kontakter oss med ditt ønske før kurset du er påmeldt har startet.

Ved avmelding fra drop-in klasser/helgekurs / workshops / yogafestival og spesielle events må avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og senest 3 dager før kursstart for at du skal få refundert kursavgiften minus kr. 200,- i administrasjonsgebyr.

Vi refunderer ikke kursavgift uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding, eller om kurset/workshopen har startet.

Oslo Yoga har ikke ansvar for skader

Oslo Yoga har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

Oslo Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss.

Når du melder deg på kurs hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Oslo Yoga eller Oslo Yogas instruktører for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Oslo Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.

Avlysning av kurs

Ved sykdom eller andre uforutsette hendelser kan planlagte kurs og workshops bli avlyst. Vi forsøker alltid å sette inn vikar der det er mulig for å unngå avlysning.

Oslo Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs og workshops med for få deltakere.

Vi sender ut mail og/eller sms med beskjed om kansellering senest dagen før det planlagte kurset, og kursavgift blir refundert i sin helhet.

NETBANX By Optimal Payments