Hege S Karlsen

Hege S. Karlsen er Oslo Yogas spesialist på yoga ved rygg- og bekkenplager, vannyoga og avspenningsyoga.

Hun ble utdannet i YogaSomatics  i 2011  (Registered Yoga Teacher i YogaAlliance (200RYT®) og har siden viderutdannet seg som Somatic Bodyworker og Somatic Educator. Hun går jevnlig på kurs i inn og utland for å utforske videre henne interessert i kroppens fluiditet både på land og i vann.
Hun bruker sin erfaring med rygg og bekkenproblematikk for å gi en rolige timer som fokuserer på å løse opp i spenninger og utforske mulighetene i et trygt rom. Yoga som bruk til å senke smerte, bedre funksjonevne og for å forbedre psyken er viktige tema for henne.

Hege tilbyr individualtimer i yoga på land og i varmt vann. Se www.utpust.no for mer informasjon eller ta kontakt på hege@utpust.no

 

NETBANX By Optimal Payments