Amaia Santacoloma

Amaia kom i kontakt med yoga som barn, og gjenoppdaget det i 20-årene gjennom klassisk Hatha Yoga. Hun begynte siden å praktisere Ashtanga yoga, og etter 2 år i India ble hun autorisert til å undervise Ashtanga Yoga systemet av Sharath Jois ved KPJAYI. Hun fascineres over Mysore systemets terapeutiske potensiale, som gir rom for store tilpasninger og individuelle behov. Hun er opptatt av yoga som terapi, særlig i kombinasjom med Ayurveda, Indias helhetlige helsesystem.

Amaia vektlegger at yogapraksisen må ta hensyn til den enkeltes personlighetstrekk, livsstil, årstider og livsfaser. Dette innebærer selvobservasjon, og å lære hvordan vi bruker energien vår i ulike livsperioder. I barsel- og småbarnstiden har hun oppdaget viktigheten av Yoga Nidra (dybdeavspenning), pranayama (pusteøvelser), samt kjennskap til kraften i kvinnesyklusen, for balanse og optimal energi. Amaia underviser Ashtanga Yogakurs, Mysoreklasser og Myk Yoga Flyt.

Amaia tilbyr privattimer i Ashtanga Yoga, og Yoga i kombinasjon med Ayurveda. Se www.sadhana.no eller ta kontakt på amaia.santacoloma@gmail.com

 

NETBANX By Optimal Payments